SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Kontakty
Prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

Oldřich Bureš je profesorem Mezinárodních politických vztahů. Kromě působení na Katedře bezpečnostních studií na Institutu politologických studií je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a profesorem Mezinárodních politických vztahů na Metropolitní univerzitě Praha. V letech 2009-2018 zde rovněž vedl Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií.  Od října 2016 do března 2017 působil jako Marie Curie COFUND Senior Research Fellow na Institute of Advanced Study na Durham University. V letech 2010-2015 byl External Research Fellow v Centre for European Security na University of Salford. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (včetně Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Vojenské rozhledy) byl členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (2013-2016) a členem hodnotícího panelu pro Politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (2011-2015). Dále byl členem externího poradního týmu Ministra zahraničí ČR (2014-2017) a členem Poradní komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR (2015-2018). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a nejnověji i na bezpečnostní aspekty migrace. Je hlavním řešitelem tří grantů Grantové agentury České republiky a spoluřešitelem projektu Technolické agentury České republiky. Je autorem více než padesáti odborných článků, publikovaných i v nejpřednějších oborových časopisech (včetně Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security a Journal of Business Ethics), několika českých i zahraničních monografií (včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? Ashgate, 2011 a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic.Palgrave Macmillan, 2015) a (ko-)editorem několika kolektivních publikací (včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment. Routledge, 2016 a Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance. Springer 2018).Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií

telefon:296 824 654

email:

kancelář: 305, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: Pondělí 10:50-11:30

https://www.google.com/url?q=https://cesnet.zoom.us/j/92738193266?pwd%3DMG5jaUhtbnlBYVA2THhISXYyNEVXUT09&sa=D&source=editors&ust=1632305886377000&usg=AOvVaw3cPbh1kGC3N_o6acWIzZU3Přehled publikací

Vedené práce

CVProf. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.

Oldřich Bureš je profesorem Mezinárodních politických vztahů. Kromě působení na Katedře bezpečnostních studií na Institutu politologických studií je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a profesorem Mezinárodních politických vztahů na Metropolitní univerzitě Praha. V letech 2009-2018 zde rovněž vedl Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií.  Od října 2016 do března 2017 působil jako Marie Curie COFUND Senior Research Fellow na Institute of Advanced Study na Durham University. V letech 2010-2015 byl External Research Fellow v Centre for European Security na University of Salford. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (včetně Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Vojenské rozhledy) byl členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (2013-2016) a členem hodnotícího panelu pro Politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (2011-2015). Dále byl členem externího poradního týmu Ministra zahraničí ČR (2014-2017) a členem Poradní komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR (2015-2018). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a nejnověji i na bezpečnostní aspekty migrace. Je hlavním řešitelem tří grantů Grantové agentury České republiky a spoluřešitelem projektu Technolické agentury České republiky. Je autorem více než padesáti odborných článků, publikovaných i v nejpřednějších oborových časopisech (včetně Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security a Journal of Business Ethics), několika českých i zahraničních monografií (včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? Ashgate, 2011 a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic.Palgrave Macmillan, 2015) a (ko-)editorem několika kolektivních publikací (včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment. Routledge, 2016 a Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance. Springer 2018).Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií

telefon:296 824 654

email:

kancelář: 305, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: Pondělí 10:50-11:30

https://www.google.com/url?q=https://cesnet.zoom.us/j/92738193266?pwd%3DMG5jaUhtbnlBYVA2THhISXYyNEVXUT09&sa=D&source=editors&ust=1632305886377000&usg=AOvVaw3cPbh1kGC3N_o6acWIzZU3Přehled publikací

Vedené práce

CV