SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Kontakty
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.


Viera Knutelská vystudovala bakalářské a magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů University Mateja Bela (FPVaMV UMB) v Banské Bystrici. Absolvovala stáže na Ministerstvu zahraničních věcí SR a Ministerstvu vnitra SR. V roce 2012 absolvovala doktorské studium v oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK s prací Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters. Od roku 2008 na KMV působí, od roku 2012 jako odborná asistentka. V letech 2010-2013 pracovala jako analytička v Asociaci pro mezinárodní otázky, v roce 2013 absolvovala postdoktorandskou stáž  v Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze. Odborně se zaměřuje zejména na otázky evropských institucí a jejich rozhodování a demokratické legitimity EU, obzvlášť národních parlamentů, meziparlamentní spolupráce a veřejného prostoru. Podílí se na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace, je koordinátorkou navazujících mgr. Oborů MV a MAIN pro studijní záležitosti.

Odborné zaměření Viery Knutelské jsou evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU.


Nabízené tematické okruhy k vedení studentských prací:

 • národní parlamenty v EU

 • vztahy národních a evropských institucí

 • lobbying v EU

 • demokratický deficit EU

 • instituce a rozhodovací procesy v EU

 • rozvojová spolupráce


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: viera.knutelska@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny: online, po dohodě prezenčně, úterý 9:30-10:50, středa 8:40-9:15


Přehled publikací

Vedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací

Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.

Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.


Viera Knutelská vystudovala bakalářské a magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů University Mateja Bela (FPVaMV UMB) v Banské Bystrici. Absolvovala stáže na Ministerstvu zahraničních věcí SR a Ministerstvu vnitra SR. V roce 2012 absolvovala doktorské studium v oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK s prací Institutional aspects of the democratic deficit: The role of national parliaments in EU matters. Od roku 2008 na KMV působí, od roku 2012 jako odborná asistentka. V letech 2010-2013 pracovala jako analytička v Asociaci pro mezinárodní otázky, v roce 2013 absolvovala postdoktorandskou stáž  v Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze. Odborně se zaměřuje zejména na otázky evropských institucí a jejich rozhodování a demokratické legitimity EU, obzvlášť národních parlamentů, meziparlamentní spolupráce a veřejného prostoru. Podílí se na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace, je koordinátorkou navazujících mgr. Oborů MV a MAIN pro studijní záležitosti.

Odborné zaměření Viery Knutelské jsou evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU.


Nabízené tematické okruhy k vedení studentských prací:

 • národní parlamenty v EU

 • vztahy národních a evropských institucí

 • lobbying v EU

 • demokratický deficit EU

 • instituce a rozhodovací procesy v EU

 • rozvojová spolupráce


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: viera.knutelska@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny: online, po dohodě prezenčně, úterý 9:30-10:50, středa 8:40-9:15


Přehled publikací

Vedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací