SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Kontakty
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Viera Martinková (Knutelská), Ph.D.


Viera Martinková vystudovala bakalářské a magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů University Mateja Bela v Banské Bystrici, kde se v průběhu studia i stáží na Ministerstvu zahraničních věcí SR a Ministerstvu vnitra SR zaměřovala na evropskou integraci. Doktorské studium absolvovala v oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK v roce 2012 s prací Institutional aspects of the democratic deficit: the role of national parliaments in EU matters. Působila jako analytička a koordinátorka projektů v Asociaci pro mezinárodní otázky (2012-2013) a jako postdoktorandka v Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze (2013).

Na IPS působí od roku 2008. Stála u zrodu Alumni programu IPS, podílí se na výuce v bakalářských (PMV, PVP) i magisterských (MV, MAIN) studijních programech v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace, je koordinátorkou navazujících magisterských oborů MV a MAIN pro studenty. Odborně se zaměřuje zejména na otázky evropských institucí a jejich rozhodování a demokratické legitimity EU, obzvlášť národních parlamentů, meziparlamentní spolupráce a veřejného prostoru.


Odborné zaměření:

evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU


Vedení studentských prací

Nabízené tematické okruhy:

národní parlamenty v EU

vztahy národních a evropských institucí

evropský veřejná sféra

demokratický deficit EU

instituce a procesy v EU

rozvojová spolupráceProjekty


Decision-Making in the European Union Before and After Lisbon, asistentka spoluřešitelky doc. Běly Plechanovové, Jean Monnet Multilateral Research Group Project, European Commission (2010-2012);

Eastern Enlargement and Patterns of Decision-making in the European Union, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 407/09/1747 GA ČR (2009-2011)

Politické, ekonomické a institucionální důsledky rozšíření EU - perspektiva ČR v EU, člen řešitelského týmu; MŠMT, výzkumný záměr MSM0021620841 (2008-2010);

Economic Theory of Political Markets, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 402/05/H510 GA ČR (2007-2008);
Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: viera.martinkova@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:30 - 10:00


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkxZTA5YmItZWNhZi00YWVkLWI5NWMtYzY3ZmY1Y2JjYTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%22521b4c00-7f4d-4736-bc15-eed8a25ab470%22%7d


Přehled publikací

Vedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací

Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.

Mgr. Viera Martinková (Knutelská), Ph.D.


Viera Martinková vystudovala bakalářské a magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů University Mateja Bela v Banské Bystrici, kde se v průběhu studia i stáží na Ministerstvu zahraničních věcí SR a Ministerstvu vnitra SR zaměřovala na evropskou integraci. Doktorské studium absolvovala v oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů IPS FSV UK v roce 2012 s prací Institutional aspects of the democratic deficit: the role of national parliaments in EU matters. Působila jako analytička a koordinátorka projektů v Asociaci pro mezinárodní otázky (2012-2013) a jako postdoktorandka v Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze (2013).

Na IPS působí od roku 2008. Stála u zrodu Alumni programu IPS, podílí se na výuce v bakalářských (PMV, PVP) i magisterských (MV, MAIN) studijních programech v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace, je koordinátorkou navazujících magisterských oborů MV a MAIN pro studenty. Odborně se zaměřuje zejména na otázky evropských institucí a jejich rozhodování a demokratické legitimity EU, obzvlášť národních parlamentů, meziparlamentní spolupráce a veřejného prostoru.


Odborné zaměření:

evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, národní parlamenty v EU


Vedení studentských prací

Nabízené tematické okruhy:

národní parlamenty v EU

vztahy národních a evropských institucí

evropský veřejná sféra

demokratický deficit EU

instituce a procesy v EU

rozvojová spolupráceProjekty


Decision-Making in the European Union Before and After Lisbon, asistentka spoluřešitelky doc. Běly Plechanovové, Jean Monnet Multilateral Research Group Project, European Commission (2010-2012);

Eastern Enlargement and Patterns of Decision-making in the European Union, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 407/09/1747 GA ČR (2009-2011)

Politické, ekonomické a institucionální důsledky rozšíření EU - perspektiva ČR v EU, člen řešitelského týmu; MŠMT, výzkumný záměr MSM0021620841 (2008-2010);

Economic Theory of Political Markets, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 402/05/H510 GA ČR (2007-2008);
Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: viera.martinkova@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:30 - 10:00


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkxZTA5YmItZWNhZi00YWVkLWI5NWMtYzY3ZmY1Y2JjYTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%22521b4c00-7f4d-4736-bc15-eed8a25ab470%22%7d


Přehled publikací

Vedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací