SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Kontakty
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Roku 2004 absolvoval magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie. V roce 2005 úspěšně obhájil rigorózní práci s názvem „Velká Británie a její kolonie v Severní Americe v letech 1763–1766. Příspěvek k vývoji vztahů mezi Velkou Británií a jejími severoamerickými osadami po sedmileté válce“ (PhDr.). V roce 2008 dokončil doktorské studium na Ústavu světových dějin FF UK, téma disertační práce: „Britové v Německu. Analýza britské okupace kolínské zóny v letech 1918–1926“. V roce 2003 absolvoval semestrální pobyt na Northumbria University v Newcastelu upon Tyne ve Velké Británii. Zaměřuje se na dějiny mezinárodních vztahů, především pak roli Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století. V současné době se také věnuje dějinám Latinské Ameriky ve 20. století. Podnikl řadu studijních a přednáškových pobytů ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku a v Kolumbii. Působí rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zástupcem ředitele Ústavu světových dějin.

Od února 2015 je členem Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy v Praze k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa. Současně působí v dalších odborných společnostech: Britsko-česko-slovenské fórum historiků, Gesellschaft für Überseegeschichte e. V. (GÜSG, Bamberg, Spolková republika Německo) je členem poradního výboru časopisu Tempus. Revista en Historia General (Kolumbie, Medellín) a externě spolupracuje s Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie). Současně působí jako člen redakční rady časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century (FF UK).


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: jsoukup2003@gmail.com

kancelář: 3087, Jinonice, budova A

Konzultační hodiny: St 10:00 - 11:00


Přehled publikací

Vedené práce

Seznam publikací

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Roku 2004 absolvoval magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie. V roce 2005 úspěšně obhájil rigorózní práci s názvem „Velká Británie a její kolonie v Severní Americe v letech 1763–1766. Příspěvek k vývoji vztahů mezi Velkou Británií a jejími severoamerickými osadami po sedmileté válce“ (PhDr.). V roce 2008 dokončil doktorské studium na Ústavu světových dějin FF UK, téma disertační práce: „Britové v Německu. Analýza britské okupace kolínské zóny v letech 1918–1926“. V roce 2003 absolvoval semestrální pobyt na Northumbria University v Newcastelu upon Tyne ve Velké Británii. Zaměřuje se na dějiny mezinárodních vztahů, především pak roli Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století. V současné době se také věnuje dějinám Latinské Ameriky ve 20. století. Podnikl řadu studijních a přednáškových pobytů ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku a v Kolumbii. Působí rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zástupcem ředitele Ústavu světových dějin.

Od února 2015 je členem Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy v Praze k aktuálním otázkám a problémům dnešního světa. Současně působí v dalších odborných společnostech: Britsko-česko-slovenské fórum historiků, Gesellschaft für Überseegeschichte e. V. (GÜSG, Bamberg, Spolková republika Německo) je členem poradního výboru časopisu Tempus. Revista en Historia General (Kolumbie, Medellín) a externě spolupracuje s Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie). Současně působí jako člen redakční rady časopisu Dvacáté století – The Twentieth Century (FF UK).


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 251 080 278

email: jsoukup2003@gmail.com

kancelář: 3087, Jinonice, budova A

Konzultační hodiny: St 10:00 - 11:00


Přehled publikací

Vedené práce

Seznam publikací