SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.
Kontakty
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.

Od roku 1995 působí na katedře politologie FSV UK, od roku 2003 jako vedoucí této katedry. Od roku 2013 je předsedkyní České společnosti pro politické vědy a členkou Political Science Association. Je šéfredaktorkou vědeckého časopisu Acta Politologica. Vystudovala obor historie na FF UK. V rámci své profesní kariéry získala dvakrát grant Mellon Fellowship (Maison des Sciences de l´Hommes, Paris), podílela se na evropském projektu Cliohres (Sixth Framework Programmes, Network of Excellence) a Clioh-world (Seventh Framework Programme, Network of Excellence), vedla několik grantových projektů GAČR a OPPA. Je autorkou několika monografii (Přehled moderních politologických teorií; Úvod do současné politologie). V současnosti se zaměřuje na problematiku komparativní analýzy s důrazem na devoluční procesy.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 251 080 263

email: blanka.richova@fsv.cuni.cz

kancelář: 3098, Jinonice, budova A

konzultační hodiny: Konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00, úřední hodiny: středa 11:00 - 12:00Přehled publikací

Vedené práce

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.

Od roku 1995 působí na katedře politologie FSV UK, od roku 2003 jako vedoucí této katedry. Od roku 2013 je předsedkyní České společnosti pro politické vědy a členkou Political Science Association. Je šéfredaktorkou vědeckého časopisu Acta Politologica. Vystudovala obor historie na FF UK. V rámci své profesní kariéry získala dvakrát grant Mellon Fellowship (Maison des Sciences de l´Hommes, Paris), podílela se na evropském projektu Cliohres (Sixth Framework Programmes, Network of Excellence) a Clioh-world (Seventh Framework Programme, Network of Excellence), vedla několik grantových projektů GAČR a OPPA. Je autorkou několika monografii (Přehled moderních politologických teorií; Úvod do současné politologie). V současnosti se zaměřuje na problematiku komparativní analýzy s důrazem na devoluční procesy.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 251 080 263

email: blanka.richova@fsv.cuni.cz

kancelář: 3098, Jinonice, budova A

konzultační hodiny: Konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00, úřední hodiny: středa 11:00 - 12:00Přehled publikací

Vedené práce