SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Irena Kalhousová, Ph.D.
Kontakty
Irena Kalhousová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Irena Kalhousová je ředitelkou Rady Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově a akademickou pracovnicí na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako analytička ve výzkumném think-tanku zaměřeném na bezpečnost Institute for National Security Studies v Tel Avivu, jako výzkumnice v Interdisciplinary Center v izraelské Herzliy, jako hlavní analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií a jako vedoucí blízkovýchodního programu v Asociaci pro mezinárodní otázky. Od roku 2008 působí programové radě Nadace Forum2000.


Irena Kalhousová se specializuje na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. Ve své doktorandské práci se věnovala vztahům Polska, Česká republiky, a Maďarska k Izraeli. Na základě teoretického přístupu v mezinárodních vztazích, který staví na historické analýze, teoriích nacionalismu a politice paměti analyzovala historické kořeny současných vztahů tří středoevropských zemí k Izraeli.  


Irena Kalhousová se podílela na výzkumných projektech pro Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany. Publikovala v mnoha českých a zahraničních časopisech zaměřených na bezpečnost a mezinárodní vztahy. Je pravidelně zvána do českých a zahraničních médií, kde komentuje události na Blízkém východě a zahraniční politiku středoevropských zemí.


 


Vzdělání:


2019 Ph.D. London School of Economics and Political Science, Velká Británie, obor Mezinárodní vztahy


2007 M.Phil. University of Cambridge, Pembroke College, Velká Británie, obor Evropská studia


2005 B.A. Hebrew University Jerusalem, Israel, obor Politologie


 


Akademické stáže:


2018 European University Institute, Florence, Visiting Student


2014 Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, Masaryk Distinguished Chair


 


Akademické pozice:


2019- Univerzita Karlova, odborná asistentka


2016-8 London School of Economics, Graduate Teaching Assistant


2007-12 Anglo-American University, Lecturer


 


Výzkumné granty:


2018 Nortia Scholarship, EU


2017 The Sir Patrick Gillam Scholarship Fund, LSE, UK


2016 Santander Travel Grant, LSE, UK


2015 Memorial Foundation for Jewish Culture, USA


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

email: irena.kalhousova@fsv.cuni.cz

kancelář:

konzultační hodiny:

Wednesdays 13-14:30 hybrid (to be confirmed via email)

https://cesnet.zoom.us/j/93179959516

Předměty vyučované v ak.roce 2019/2020: Israel: Politics and Society (zimní semestr)

The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel (jarní semestr)
Irena Kalhousová, Ph.D.
Irena Kalhousová je ředitelkou Rady Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově a akademickou pracovnicí na Fakultě sociálních věd. Dříve působila jako analytička ve výzkumném think-tanku zaměřeném na bezpečnost Institute for National Security Studies v Tel Avivu, jako výzkumnice v Interdisciplinary Center v izraelské Herzliy, jako hlavní analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií a jako vedoucí blízkovýchodního programu v Asociaci pro mezinárodní otázky. Od roku 2008 působí programové radě Nadace Forum2000.


Irena Kalhousová se specializuje na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. Ve své doktorandské práci se věnovala vztahům Polska, Česká republiky, a Maďarska k Izraeli. Na základě teoretického přístupu v mezinárodních vztazích, který staví na historické analýze, teoriích nacionalismu a politice paměti analyzovala historické kořeny současných vztahů tří středoevropských zemí k Izraeli.  


Irena Kalhousová se podílela na výzkumných projektech pro Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany. Publikovala v mnoha českých a zahraničních časopisech zaměřených na bezpečnost a mezinárodní vztahy. Je pravidelně zvána do českých a zahraničních médií, kde komentuje události na Blízkém východě a zahraniční politiku středoevropských zemí.


 


Vzdělání:


2019 Ph.D. London School of Economics and Political Science, Velká Británie, obor Mezinárodní vztahy


2007 M.Phil. University of Cambridge, Pembroke College, Velká Británie, obor Evropská studia


2005 B.A. Hebrew University Jerusalem, Israel, obor Politologie


 


Akademické stáže:


2018 European University Institute, Florence, Visiting Student


2014 Interdisciplinary Center Herzliya, Israel, Masaryk Distinguished Chair


 


Akademické pozice:


2019- Univerzita Karlova, odborná asistentka


2016-8 London School of Economics, Graduate Teaching Assistant


2007-12 Anglo-American University, Lecturer


 


Výzkumné granty:


2018 Nortia Scholarship, EU


2017 The Sir Patrick Gillam Scholarship Fund, LSE, UK


2016 Santander Travel Grant, LSE, UK


2015 Memorial Foundation for Jewish Culture, USA


Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

email: irena.kalhousova@fsv.cuni.cz

kancelář:

konzultační hodiny:

Wednesdays 13-14:30 hybrid (to be confirmed via email)

https://cesnet.zoom.us/j/93179959516

Předměty vyučované v ak.roce 2019/2020: Israel: Politics and Society (zimní semestr)

The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel (jarní semestr)