SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Změna konzultačních hodin dr. Soukupa

Dnes 11.12. budou konzultační hodiny dr. Soukupa výjimečně v čase 18:20 - 19:00.

 

 


Jana Krejčíková

7. ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na již 7. ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční v úterý 11. 2. 2020 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava a ubytování. Svůj zájem a abstrakty příspěvků nechť studenti zasílají e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do pondělí 6. 1. 2020


Přílohy:

CALL
POL

Gabriela Baranyaiová

Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Aplikace na podání žádosti:

https://nclf.cz/aplikace-nadacni-prispevky/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 20.2.2020 (granty), 13.3. a 1.9.2020 (cestovní stipendia).


Jana Krejčíková

Vyhlášení programu TREND (TAČR)

TAČR informuje o další výzvě v programu aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje TREND. Cílem Podprogramu „Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů v délce 12 až 48 měsíců tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Univerzita může být jako výzkumná organizace jen spoluřešitelským pracovištěm. 

Podrobné informace: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektové žádosti: 29. leden 2020.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních hodin dr. Parízka

Konzultační hodiny dr. Parízka se budou v příštím týdnu konat výjimečně ve středu 12.12. v čase 15:30-17:00.


Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Projekty česko - švýcarské spolupráce (GAČR)

GAČR informuje o programu česko - švýcarské spolupráce. 

  Podporují se společné projekty českých a švýcarských výzkumníků. Jednoleté až tříleté projekty se předkládají v anglickém jazyce. Případné další partnerské instituce na české straně je možné financovat až 20% švýcarského rozpočtu v projektu.    Pokud je švýcarská Swiss National Science Foundation tzv. lead agency (t.j. hlavním pracovištěm, kam se podávají projekty v konkrétním roce), tak česká strana musí projekty taktéž podat na GAČR. Prosím věnujte pozornost podmínkám pro účastníky projektu.      Podrobné informace: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/czech-republic/Pages/default.aspx#General%20conditions%20for%20Lead%20Agency%20applications    Termín oddělení vědy FSV pro písemné podklady: 25. březen 2020.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková

Vyhlášení programu KAPPA (TAČR)

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Research Council of Norway program KAPPA. Jedná se o soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací financovaného z Fondů EHP a Norska. Vyjádření hodnotitelů navržených projektů by mělo proběhnout v září 2020 a řešení projektů je plánováno od října 2020 do dubna 2024.  

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z ČR s partnerskými institucemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací.  

Krátké informativní video o programu: https://www.youtube.com/watch?v=8XyonUQ2lBM&feature=youtu.be  

Více informací a brzy i záznam prezentace TAČR k výzvě naleznete na webových stránkách: https://www.tacr.cz/program/program-kappa/  

Fakultní termín pro předkládání písemných podkladů je 20. únor 2020. 


Jana Krejčíková

Nabídka účasti semináře kvantitativních metod

Chcete se detailně seznámit s pokročilejšími postupy kvantitativní analýzysociálněvědních dat? Zajímá vás, jak modelovat vztahy mezi sociálněvědními fenomény? Chcete poznat přístupy, které se užívají pro kategoriální data?

Pak právě pro vás jsou určeny dvě zimní školy, které se uskuteční v únoru 2020 na půdě FSS MU v Brně.

Více informací naleznete v příloze.

 


Přílohy:

ZS
LETAK

Jana Krejčíková

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky.Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete v přiloženém souboru a na www.kas.de/web/tschechien/stipendien.Pro další informace se můžete obrátit na Marcela Ladku, marcel.ladka@kas.de nebo +420 222 320 190.


Jana Krejčíková

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu / Stipendien für ein Masterstudium oder eine

Vážené dámy, vážení pánové, německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky. Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete v přiloženém souboru a na www.kas.de/web/tschechien/stipendien. Rádi bychom Vás požádali, zda by bylo možné tuto nabídku rozeslat mezi Vaše studenty či případné zájemce a informace o stipendiích vyvěsit ve vašich prostorách. Pro další informace se můžete obrátit na Marcela Ladku, marcel.ladka@kas.de nebo +420 222 320 190.


Přílohy:

Stipendium DE
Stipendium CZE

Gabriela Baranyaiová

Změna konzultačních hodin prof. Říchové do konce semestru

Konzultační hodiny prof. Říchové budou probíhat (počínaje 25.11.) ve změněném termínu a sice středy od 9:40 - 11:30 (do konce přednáškového období semestru, tj. 20. 12.)


Jana Krejčíková

Informace o zahájení stavebních sond v jinonickém areálu

Rádi bychom vás informovali, že od 19.11. zahájí stavební firma práce na sondách v interiéru a následně exteriéru jinonického areálu. Půjde o sondážní vrty do konstrukce stavby, které mají za cíl ověřit statiku budovy, a posléze terénní vrty ve svahu nad ulicí V Zářezu. Sondy budou prováděny cca měsíc 


Jana Krejčíková

Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Pol

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty magisterských a bakalářských oborů soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech: 

Kategorie I. – Polonistiky

Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže)

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.:

Vítězná diplomová práce: 15.000 KčVítězná bakalářská práce: 10.000 Kč 

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 16.12.2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org. Výsledky budou zveřejněny do 31. 3. 2020 na www.polskyinstitut.cz.  O místě a termínu slavnostního předávání budeme informovat .Více informací: https://www.polskyinstitut.cz/aktuality/druhy-rocnik-souteze-mariana-szyjkowskeho-o-nejlepsi-diplomovou-a-bakalarskou-praci-zamerenou-na-polsko


Gabriela Baranyaiová

Změna konzultačních hodin dr. Krausz Hladké

Konzultační hodiny dr. Krausz Hladké budou probíhat nově ve středu v čase 11:00 - 12:30.


Jana Krejčíková

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendií na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie.

Pro akademický rok 2020/21 nabízí Maďarsko 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.  

Termín odevzdání přihlášek je 2. prosince 2019 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

--------------

Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.  

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

--------------

Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.  

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).  

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.  


Jana Krejčíková

Změna konzultačích hodin dr. Karáska do konce semestru

Konzultační hodiny dr. Karáska se od 4.11. mění do konce zimního semestru na úterý od 12:30 do 14:30.


Jana Krejčíková

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě na základě mezinárodních smluv - rozpisy kvót

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021  v rámci rozpisů kvót. Univerzita Karlova má pro akademický rok 2020/2021 přidělené kvóty na stipendijní místa do následujících zemí: Rusko - termín odevzdání přihlášek: 13. 11. 2019, Čína, Egypt, Chorvatsko, Republika Severní Makedonie, Slovinsko, Švédsko - termín odevzdání přihlášek: 3. 12. 2019, Řecko - termín odevzdání přihlášek: 19. 12. 2019, Malta (pouze 1 místo pro náhradníka) - termín odevzdání přihlášek: 19. 12. 2019, Slovensko - termín odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020,Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2020 pro učitele čínštiny - termín odevzdání přihlášek: 9. 3. 2020.U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné. Studenti odevzdávají požadované dokumenty v úředních hodinách do stanoveného termínu na OZS, které následně zasílá dokumentaci na RUK. Více informací k podmínkám pobytů a podávání přihlášek na webových stránkách fakulty, zde.Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde.  


Jana Krejčíková

Působení dr. Landovského na IPS

K 15. 8. 2019 se PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. - absolvent a pedagog na IPS FSV UK - stal velvyslancem České republiky při NATO. Do této pozice nastoupil po několikaletém působení na pozici náměstka pro řízení Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Ke svému vztahu k IPS uvedl, "rozhodnutí přihlásit se na FSV UK mi v životě moc pomohlo. Absolvování Institutu politologických studií mne odborně připravilo jak pro práci Velvyslance ČR při NATO tak i pro působení na Ministerstvu obrany, kde jsem byl náměstkem pro obrannou politiku a strategii. To nejcennější jsou však přátelství, která za mých studií vznikla a provází mne od té doby celým mým profesním a soukromým životem." I přes své nové působení v Bruselu bude pan velvyslanec na IPS dále přednášet dva kurzy v rámci magisterského programu Geopolitical Studies, konkrétně Security Systems in the 21st Century a Public International Law.


Jana Krejčíková

Aktualizovaná nabídka stipendií DAAD

Dovolujeme si Vám zprostředkovat aktualizovanou nabídku stipendií DAAD, zejména pak nově jsou nabízeny následující: 

- Bilaterální výměna vědců  

- Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Informace jsou vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, zde.


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Změna konzultačních hodin dr. Soukupa

Dnes 11.12. budou konzultační hodiny dr. Soukupa výjimečně v čase 18:20 - 19:00.

 

 


Jana Krejčíková

7. ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na již 7. ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční v úterý 11. 2. 2020 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava a ubytování. Svůj zájem a abstrakty příspěvků nechť studenti zasílají e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do pondělí 6. 1. 2020


Přílohy:

CALL
POL

Gabriela Baranyaiová

Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Aplikace na podání žádosti:

https://nclf.cz/aplikace-nadacni-prispevky/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 20.2.2020 (granty), 13.3. a 1.9.2020 (cestovní stipendia).


Jana Krejčíková

Vyhlášení programu TREND (TAČR)

TAČR informuje o další výzvě v programu aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje TREND. Cílem Podprogramu „Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů v délce 12 až 48 měsíců tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Univerzita může být jako výzkumná organizace jen spoluřešitelským pracovištěm. 

Podrobné informace: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektové žádosti: 29. leden 2020.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních hodin dr. Parízka

Konzultační hodiny dr. Parízka se budou v příštím týdnu konat výjimečně ve středu 12.12. v čase 15:30-17:00.


Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Projekty česko - švýcarské spolupráce (GAČR)

GAČR informuje o programu česko - švýcarské spolupráce. 

  Podporují se společné projekty českých a švýcarských výzkumníků. Jednoleté až tříleté projekty se předkládají v anglickém jazyce. Případné další partnerské instituce na české straně je možné financovat až 20% švýcarského rozpočtu v projektu.    Pokud je švýcarská Swiss National Science Foundation tzv. lead agency (t.j. hlavním pracovištěm, kam se podávají projekty v konkrétním roce), tak česká strana musí projekty taktéž podat na GAČR. Prosím věnujte pozornost podmínkám pro účastníky projektu.      Podrobné informace: http://www.snf.ch/en/funding/projects/lead-agency/czech-republic/Pages/default.aspx#General%20conditions%20for%20Lead%20Agency%20applications    Termín oddělení vědy FSV pro písemné podklady: 25. březen 2020.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková

Vyhlášení programu KAPPA (TAČR)

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Research Council of Norway program KAPPA. Jedná se o soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací financovaného z Fondů EHP a Norska. Vyjádření hodnotitelů navržených projektů by mělo proběhnout v září 2020 a řešení projektů je plánováno od října 2020 do dubna 2024.  

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z ČR s partnerskými institucemi z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací.  

Krátké informativní video o programu: https://www.youtube.com/watch?v=8XyonUQ2lBM&feature=youtu.be  

Více informací a brzy i záznam prezentace TAČR k výzvě naleznete na webových stránkách: https://www.tacr.cz/program/program-kappa/  

Fakultní termín pro předkládání písemných podkladů je 20. únor 2020. 


Jana Krejčíková

Nabídka účasti semináře kvantitativních metod

Chcete se detailně seznámit s pokročilejšími postupy kvantitativní analýzysociálněvědních dat? Zajímá vás, jak modelovat vztahy mezi sociálněvědními fenomény? Chcete poznat přístupy, které se užívají pro kategoriální data?

Pak právě pro vás jsou určeny dvě zimní školy, které se uskuteční v únoru 2020 na půdě FSS MU v Brně.

Více informací naleznete v příloze.

 


Přílohy:

ZS
LETAK

Jana Krejčíková

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky.Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete v přiloženém souboru a na www.kas.de/web/tschechien/stipendien.Pro další informace se můžete obrátit na Marcela Ladku, marcel.ladka@kas.de nebo +420 222 320 190.


Jana Krejčíková

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu / Stipendien für ein Masterstudium oder eine

Vážené dámy, vážení pánové, německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu. Tato nabídka je zaměřena hlavně na společensky angažované studenty a doktorandy všech oborů z České republiky. Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete v přiloženém souboru a na www.kas.de/web/tschechien/stipendien. Rádi bychom Vás požádali, zda by bylo možné tuto nabídku rozeslat mezi Vaše studenty či případné zájemce a informace o stipendiích vyvěsit ve vašich prostorách. Pro další informace se můžete obrátit na Marcela Ladku, marcel.ladka@kas.de nebo +420 222 320 190.


Přílohy:

Stipendium DE
Stipendium CZE

Gabriela Baranyaiová

Změna konzultačních hodin prof. Říchové do konce semestru

Konzultační hodiny prof. Říchové budou probíhat (počínaje 25.11.) ve změněném termínu a sice středy od 9:40 - 11:30 (do konce přednáškového období semestru, tj. 20. 12.)


Jana Krejčíková

Informace o zahájení stavebních sond v jinonickém areálu

Rádi bychom vás informovali, že od 19.11. zahájí stavební firma práce na sondách v interiéru a následně exteriéru jinonického areálu. Půjde o sondážní vrty do konstrukce stavby, které mají za cíl ověřit statiku budovy, a posléze terénní vrty ve svahu nad ulicí V Zářezu. Sondy budou prováděny cca měsíc 


Jana Krejčíková

Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Pol

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty magisterských a bakalářských oborů soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech: 

Kategorie I. – Polonistiky

Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže)

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.:

Vítězná diplomová práce: 15.000 KčVítězná bakalářská práce: 10.000 Kč 

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 16.12.2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org. Výsledky budou zveřejněny do 31. 3. 2020 na www.polskyinstitut.cz.  O místě a termínu slavnostního předávání budeme informovat .Více informací: https://www.polskyinstitut.cz/aktuality/druhy-rocnik-souteze-mariana-szyjkowskeho-o-nejlepsi-diplomovou-a-bakalarskou-praci-zamerenou-na-polsko


Gabriela Baranyaiová

Změna konzultačních hodin dr. Krausz Hladké

Konzultační hodiny dr. Krausz Hladké budou probíhat nově ve středu v čase 11:00 - 12:30.


Jana Krejčíková

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendií na základě mezinárodních smluv - Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie.

Pro akademický rok 2020/21 nabízí Maďarsko 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.  

Termín odevzdání přihlášek je 2. prosince 2019 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

--------------

Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.  

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

--------------

Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.  

Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).  

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.  


Jana Krejčíková

Změna konzultačích hodin dr. Karáska do konce semestru

Konzultační hodiny dr. Karáska se od 4.11. mění do konce zimního semestru na úterý od 12:30 do 14:30.


Jana Krejčíková

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě na základě mezinárodních smluv - rozpisy kvót

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021  v rámci rozpisů kvót. Univerzita Karlova má pro akademický rok 2020/2021 přidělené kvóty na stipendijní místa do následujících zemí: Rusko - termín odevzdání přihlášek: 13. 11. 2019, Čína, Egypt, Chorvatsko, Republika Severní Makedonie, Slovinsko, Švédsko - termín odevzdání přihlášek: 3. 12. 2019, Řecko - termín odevzdání přihlášek: 19. 12. 2019, Malta (pouze 1 místo pro náhradníka) - termín odevzdání přihlášek: 19. 12. 2019, Slovensko - termín odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020,Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2020 pro učitele čínštiny - termín odevzdání přihlášek: 9. 3. 2020.U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné. Studenti odevzdávají požadované dokumenty v úředních hodinách do stanoveného termínu na OZS, které následně zasílá dokumentaci na RUK. Více informací k podmínkám pobytů a podávání přihlášek na webových stránkách fakulty, zde.Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde.  


Jana Krejčíková

Působení dr. Landovského na IPS

K 15. 8. 2019 se PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D. - absolvent a pedagog na IPS FSV UK - stal velvyslancem České republiky při NATO. Do této pozice nastoupil po několikaletém působení na pozici náměstka pro řízení Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. Ke svému vztahu k IPS uvedl, "rozhodnutí přihlásit se na FSV UK mi v životě moc pomohlo. Absolvování Institutu politologických studií mne odborně připravilo jak pro práci Velvyslance ČR při NATO tak i pro působení na Ministerstvu obrany, kde jsem byl náměstkem pro obrannou politiku a strategii. To nejcennější jsou však přátelství, která za mých studií vznikla a provází mne od té doby celým mým profesním a soukromým životem." I přes své nové působení v Bruselu bude pan velvyslanec na IPS dále přednášet dva kurzy v rámci magisterského programu Geopolitical Studies, konkrétně Security Systems in the 21st Century a Public International Law.


Jana Krejčíková

Aktualizovaná nabídka stipendií DAAD

Dovolujeme si Vám zprostředkovat aktualizovanou nabídku stipendií DAAD, zejména pak nově jsou nabízeny následující: 

- Bilaterální výměna vědců  

- Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Informace jsou vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, zde.


Jana Krejčíková