SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY HLÁVKOVY NADACE PRO ROK 2022

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2022.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (28. února, 25. dubna, 20. června, 29. srpna, 24. října, 12. prosince). Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 


Gabriela Baranyaiová

ERASMUS + KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ

V rámci evropského programu Erasmus + je možné podávat do 23.3.2022 projekty klíčové akce KA2 Kooperativní partnerství.

O grant mohou žádat konsorcia minimálně tří partnerů ze tří různých  programových zemí Erasmus +.  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Mohou se zapojit tyto sektory: • Školní vzdělávání • Odborné vzdělávání a příprava • Vysokoškolské vzdělávání • Neformální vzdělávání mládeže • Vzdělávání dospělých

Prioritami pro programové období Erasmus + 2021 - 2027 jsou: Digitalizace / Udržitelnost/ Inkluze a diverzita/ Participace

Podrobné informace

Prezentace DZS 

V případě zájmu o podání projektu v rámci této výzvu prosíme o informování OV do 1.3. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)


Gabriela Baranyaiová

NADACE ČEZ PODPORA REGIONŮ

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení


Gabriela Baranyaiová

GRANTY A STIPENDIA ČESKO-BAVORSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ AGENTURY 2022

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2022. 

Příspěvky na mobilitu 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Bilaterární letní/zimní školy

Všechny tyto typy podpory mají průběžné termíny podávání žádostí během roku 2022. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 


Gabriela Baranyaiová

Spring School, 18-20 April 2022, Oxford

EUROPAEUM SPRING SCHOOL18-20 April 2022Maison Française, Oxford

Over its history, Europe has been both a driver and a target of socio-economic and institutional transformations taking place at the global level. Once setting a model for the rest of the world, these days European countries are deeply affected from trends and events originating from beyond their frontiers. From the rise of China to disruptive technological change, from the expansion of the middle classes in the global South to the current authoritarian, and from environmental degradation and climate change to the COVID-19 pandemic, Europe is facing a growingly complex world of which it is only a fragment. Global shifts challenge and reshape established power relations, institutions and rules, whether formal or informal, at the local, national and European level. But from the vantage point the study of the past, what appears as a novel phenomenon might carry historical echoes or be a reflection of forces and trends evolving over the longue durée.

This Spring School will examine the interplay between Europe and the outside world in both historical and contemporary perspective focusing on law and power, that is formal institutions and norms, on the one hand, and relations of hierarchy, on the other. It will bring together post-graduate researchers, mainly but by no means exclusively, in Humanities and Social Sciences including Law. The participants will provide alternative readings of globalisation, interdependence, the flow of ideas, institutional models, people, material goods etc. on a global scale and its impact on Europe across time.

Participants will be given pre-event reading materials and join lively working groups during the event. Those not presenting a paper will be allocated a role as discussant to kick-start Q&A sessions following on from presentations.

We welcome applications from master’s and doctoral students from within the Europaeum network who wish to either just join the discussions, or present a 10-15 minute paper.

Deadline for submission of applications and abstracts:14 February 2022

More info: https://europaeum.org/spring-school-2022/


Přílohy:

Poster

Kateřina Bubnová

Změna konzultačních hodin dr. Hájka

Konzultační hodiny tento týden budou 26. ledna  12:00–13:20 hybridně, ve dnech 2. a 9. února se budou konat pouze online v běžném čase 11:00–12:20.


Kateřina Bubnová

Hostující vyučující LS 2021/22; visiting teacher

V tabulce najdete nabídku hostujících vyučujících na LS 2021/2022

In the table you will find the offer of visiting teachers at LS 2021/2022


Přílohy:

Hostující LS 2021/22

Kateřina Bubnová

Výuka v letním semestru

Milé studentky, milí studenti,   ředitel IPS stanovuje v návaznosti na poradu vedení IPS z 15.9.2020 a na Pokyny k výuce v letním semestru 2021/2022 ze dne 5. 1. 2022, že výuka v letním semestru 2021/2022 na IPS bude probíhat hybridní/duální formou, tzn. že výuka probíhá v Pekařské 16, odkud se výuka  přenáší přes online platformy studentům.    Výuka jazyků bude nadále, stejně jako v ZS, probíhat prezenčně.   Studenti se mohou zapisovat do online paralelek u všech vyučovaných předmětů na IPS. Studenti zapsaní do online paralelek budou předměty navštěvovat výhradně “online”. Pokud se studenti zapíší do prezenční paralelky, budou moci docházet na výuku do Pekařské 16. V případech, které by bránily osobní účasti na výuce (např. nemoc), mohou studenti prezenční paralelky taktéž využívat online formy výuky.  


Gabriela Baranyaiová

Didaktika v online prostředí & přechody mezi e-learningovými platformami

V rámci školení didaktiky v online prostředí se zaměříme na to, jak realizovat hlavní cíle výuky mimo klasické prostředí učebny. Školení otevírá didaktické i technické otázky. Konkrétně se zaměříme na hlavní výzvy online výuky v podobě  zajištění struktury a organizace kurzů a možností participativní výuky v online prostředí. Školení nabídne nové způsoby, jak facilitovat či obohatit diskusi a týmovou spolupráci studentů v rámci hodiny i v rámci celého kurzu. Probere také konkrétní příklady participativní aktivit, jimiž můžete zpestřit online výuku, čímž nabídnete studentům nové způsoby práce s výukovým materiálem. V závěru se zaměříme na problematiku, jak lze funkcionality jednotlivých e-learningových platforem kombinovat za účely snížení zátěže při vedení kurzů, zvýšení efektivity komunikace v online prostředí a nabídnutí nových typů aktivit pro naše studenty. Školení je otevřené pro základní i pokročilé uživatele. Budeme se těšit na viděnou! 

Školení proběhnout online v termínech 21. 1., 28. 1. a 4. 2. vždy od 14:00 do 15:30. K připojení lze využít tento odkaz.


Gabriela Baranyaiová

Dotazník o účasti na protestech v ČR

Vážení, ráda bych Vás požádala o pomoc při vyplnění tohoto krátkého dotazníku (v češtině) o účasti na protestech v České republice a Vaší motivaci se zúčastnit či nikoliv.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by mělo zabrat přibližně 10–15 minut.   Velice si vážím Vaší účasti.   S pozdravem, Milada Vachudová https://unc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0cSo8HttIk1neDk    


Gabriela Baranyaiová

Provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu funguje dle vyhlášky ředitele č. 4/2020 do odvolání. Sekretariát je v provozu denně 9-14 a je zajištěn min. 1 osobou na pracovišti. V době státnic bude provoz sekretariátu posílen. V případě dotazů je sekretariát dostupný kontaktujte po emailu, po telefonu.


Gabriela Baranyaiová

JARNÍ KOLO FONDU MOBILITY UK PRO ROK 2022-1

JARNÍ KOLO FONDU MOBILITY UK PRO ROK 2022-1 Aplikace Fondu Mobility  Jarní kolo FM UK bude otevřeno v termínu od 1. 2. do 18. 3. 2022. Pozdější žádosti přijmout nelze.

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.


Kateřina Bubnová

Program Aktion

Termíny pro studenty:   17. 2.2022 Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt vRakousku 

Pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku v zimním semestru 2022/2023 jsme připravili webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 17. února od 15:00 do 16:00 hod. Termín pro podání žádosti o stipendium je 15. března. Zájemci se dozvědí, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky jeho udělení. Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení. Registrační formulář je třeba vyplnit nejpozději do 15. února.

15. 3. 2022 – žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce

 

Termíny pro akademiky:

24. 2 2022 Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 24. února od 15:00 do 16:00 hod. Termín pro podávání návrhů projektů je 15. dubna (pro období 1. července 2022 do 31. prosince 2022). Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu. Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol. Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 22. února.

15. 3. – žádosti o krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia

15. 4. – žádosti VŠ o dotaci pro projektovou spolupráci na období 1.7.–31. 12. 

15. 4. – žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy

 

O stipendium mohou žádat občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří studují/pracují na veřejné vysoké škole v ČR. Pokud byste tento email/ emaily s nabídkami o stipendiich rádi dostávali i v angličtině, dejte mi, prosím, vědět, ráda ho připravím.

Informace o programu v češtině

https://fsv.cuni.cz/mobilita/jine-programy/program-daad-aktion/aktion

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko

 

Informace o programu v angličtině

https://fsv.cuni.cz/en/exchange/other-programmes/outgoing-students/daad-aktion

https://www.dzs.cz/en/program/aktion-austria-czech-republic

 


Kateřina Bubnová

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2022/01

AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Zajímá vás, co je nového v programech bilaterální a multilaterální spolupráce? Pak si v kalendáři zarezervujte termín pravidelného informačního semináře, který pracovníkům zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademickým pracovníkům představí nabídku stipendií a projektů mezinárodního partnerství v programech AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

Seminář se uskuteční 9. února 2022. Akce proběhne online na platformě MS Teams. Více informací zde.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - AKTUALNÍ TERMÍNY:

12.1. 2022 Řecko

31.1.2022 Lotyšsko - Letní škola

31.1.2022 Rumunsko - Letní škola

9.2.2022 Informační seminář o programech AKTION, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

16.2.2022 Polsko - Letní škola

18.2.2022 Slovensko

24.2.2022 Polsko 

 

ROZPIS KVÓT 

Termíny odevzdání na OZS:

22.11.2021: RuskoEgyptChorvatskoSeverní MakedonieSlovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022 Slovensko - Letní kurzy slovenského jazyka a kultury

4.3.2022 Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

 


Kateřina Bubnová

Změna konzultačních hodin dr. Kučerové ve zkouškovém období

Dr. Kučerová mění konzultační hodiny na zkouškové období:

ZS 2021/2022 - zkouškové období:online (ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJMucO-hqjwuHNVO6ffi9_bsxYCAlqT1IBsG, Meeting ID: 973 7694 746110. 1. 2022 12,30-13,30;20. 1. 10-11,00;27. 1. 10-11,00;3. 2. 10-11,00;7. 2. 11-12,00;jinak kdykoliv via e-mail


Kateřina Bubnová

3rd Vienna Anthropology Days aka VANDA 2022

Dear colleagues,

We are excited to announce the Call for Sessions (deadline March 1st) for the 3rd Vienna Anthropology Days aka VANDA 2022 Conference (September 26 - 30, 2022), which aims at bringing together scholars from various fields of anthropology, social sciences and humanities. For more information and submission please click on the link above. Feel free to spread the news, we are looking forward to welcoming you in Vienna!   Best regards, Your VANDA Team


Přílohy:

Vanda

Kateřina Bubnová

2022/23 University of St Andrews Global Fellowship Scheme NOW OPEN

Dear Partners, 

The University of St Andrews is delighted to announce that the 2022/23 call of the Global Fellowship Scheme is now open. The Global Fellowship Scheme, which is now in its fourth year, provides awards to enable talented scholars from around the globe to spend up to one month at St Andrews. During this time, Global Fellows will be able to undertake a course of research and study, explore potential collaborations, enhance existing relationships, advance research work and find the space to think in an inspirational environment. 

Applicants to the scheme should be recognised as significant scholars in their field or emerging leaders who have made a contribution to original research that extends the frontier of knowledge. Global Fellows are expected to hold an established academic position. Global Fellows will be expected to engage virtually with students and colleagues throughout the 2022/23 academic year and visit St Andrews between 1 August 2022 and 31 July 2023. The University provides all awardees with a stipend during their visit, self-catered accommodation, return airfare and airport transfers. Please see the Global Fellowship web page for more information or contact globalfellows@st-andrews.ac.uk.

The deadline for applications is 1 April 2022. We would be incredibly grateful if you could share this opportunity with the relevant academic members of staff at your institution.


Přílohy:

2022-23 University of St Andrews

Kateřina Bubnová

Webinar : Postage stamps, a reflection of social representations and of collective memories?, 10th M

Call for papers

Although today they are exclusively – or almost exclusively – destined for the world of collectors, postage stamps have nonetheless been an essential medium for the transmission of national identities for decades. As objects associated with everyday life and mass communication, stamps are an example of what is known as banal nationalism; These are objects that we use daily, but we have almost forgotten how much they contribute to our representation of society. This makes them all the more important.Stamps are found everywhere, in democracies and dictatorships, in times of war and times of peace. They participate in the construction of societies and their collective memories. Although they are essentially "national" products, stamps circulate internationally, through their primary function as payment for postage’, as well as through the world of collectors.As an object of exchange and collection, stamps are of interest to researchers from different disciplines, but these researchers and their teams are not necessarily aware of each other. It is from this observation that the idea of organising a webinar to stimulate dialogue and reflection on some aspects of the history of philately was born.Through this exchange, we wish to encourage reflection on a number of essential questions:

1.            Decision-making processes: who decides on the images that appear on stamps? How has this evolved over the decades and in relation to shifting political regimes?

2.            What are the criteria for stamp production?

3.            How can we analyse their reception?

4.            What are the prevailing logics? Political, commercial, cultural?

5.            What are the major themes? What is debated and why? Are there any taboos or omissions?

6.            What sources are available?

7.            How can comparative approaches be promoted?

The Webinar is open to scholars and fields of all human and social sciences.The organizers will collect the proposals (max. 1 page) until 1st February. Please send your text at jean-michel.de.waele@ulb.be and chantal.kesteloot@arch.beFeedback is to be expected on the 1st of February.


Kateřina Bubnová

CALL FOR PAPERS II - Konference „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“

Katedra filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ve dnech 2.-3. června 2022 vědeckou konferenci „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“. Téma konference se odvíjí od předmětu Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (5FI469), který se na katedře už několik let vyučuje.Konference si klade za cíl nabídnout rozmanitou škálu příspěvků, které se však nemusí striktně držet vymezeného tématu, jenž je dán jejím názvem; mohou je přesahovat k dalším relevantním problémovým oblastem a fenoménům.Výstupem konference bude uveřejnění příspěvku/stati v samostatném čísle recenzovaného elektronického časopisu E-LOGOS. Účast zájemců, kteří nehodlají vystoupit s vlastním příspěvkem, ale chtějí se konference účastnit v roli posluchačů, ať už z řad studentů či odborné veřejnosti, je samozřejmě vítána.Datum zaslání abstraktů příspěvků je konec února 2022, o jejich vyhodnocení a dalších relevantních skutečnostech Vás budeme informovat do konce dubna téhož roku.Kontaktní adresa: Mgr. Ing. Jan Krist (jankrist@volny.cz), tel. 723 835 972.


Gabriela Baranyaiová

Předběžné termíny SZZk leden - únor / dates for winter state exam

Níže najdete předběžné termíny zimních SZZk / Below you will find preliminary dates for winter SZZk

PMV, PVP 24.-25.1.

GPS 24.1.

BS/MISS písemné (written) 24.1., obhajoby (defense) 26.1.

POL 26.-27.1.

MV/MAIN 26.-28.1.

IEPS 31.1.


Kateřina Bubnová

Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/22

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

MAĎARSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: do 9 měsíců

Výše stipendia: od 8500 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  3. 12. 2021 do 12:00

 

EGYPT

Studijní pobyty pro studenty DSP, VŠ učitele a vědce

Délka pobytu: 1 až 10 měsíců

Výše stipendia: 800 EGP měsíčně + ubytování

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

SEVERNÍ MAKEDONIE

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

ČÍNA

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Výše stipendia: od 9000 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  17. 12. 2021 do 12:00

 

ALBÁNIE, BULHARSKO, GRUZIE, LOTYŠSKO, MONGOLSKO, RUMUNSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky, Letní školy

Termín odevzdání přihlášek:  31. 12. 2021 do 12:00

 

ŘECKO

Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: 1 týden

Výše stipendia: 110 Eur/den

Termín odevzdání přihlášek:  12. 2. 2022

 

ROZPIS KVÓT 

Termíny odevzdání na OZS:

22.11.2021: RuskoEgyptChorvatskoSeverní MakedonieSlovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022 Slovensko

4.3.2022 Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny


Kateřina Bubnová

Konzultační hodiny/ office hours ZS 2021/2022

Zde najdete konzultační a úřední hodiny na ZS 2021/2022. 

Here you will find consulting and office hours on WS 2021/2022. 


Kateřina Bubnová
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY HLÁVKOVY NADACE PRO ROK 2022

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2022.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (28. února, 25. dubna, 20. června, 29. srpna, 24. října, 12. prosince). Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 


Gabriela Baranyaiová

ERASMUS + KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ

V rámci evropského programu Erasmus + je možné podávat do 23.3.2022 projekty klíčové akce KA2 Kooperativní partnerství.

O grant mohou žádat konsorcia minimálně tří partnerů ze tří různých  programových zemí Erasmus +.  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Mohou se zapojit tyto sektory: • Školní vzdělávání • Odborné vzdělávání a příprava • Vysokoškolské vzdělávání • Neformální vzdělávání mládeže • Vzdělávání dospělých

Prioritami pro programové období Erasmus + 2021 - 2027 jsou: Digitalizace / Udržitelnost/ Inkluze a diverzita/ Participace

Podrobné informace

Prezentace DZS 

V případě zájmu o podání projektu v rámci této výzvu prosíme o informování OV do 1.3. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)


Gabriela Baranyaiová

NADACE ČEZ PODPORA REGIONŮ

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení


Gabriela Baranyaiová

GRANTY A STIPENDIA ČESKO-BAVORSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ AGENTURY 2022

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2022. 

Příspěvky na mobilitu 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Bilaterární letní/zimní školy

Všechny tyto typy podpory mají průběžné termíny podávání žádostí během roku 2022. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 


Gabriela Baranyaiová

Spring School, 18-20 April 2022, Oxford

EUROPAEUM SPRING SCHOOL18-20 April 2022Maison Française, Oxford

Over its history, Europe has been both a driver and a target of socio-economic and institutional transformations taking place at the global level. Once setting a model for the rest of the world, these days European countries are deeply affected from trends and events originating from beyond their frontiers. From the rise of China to disruptive technological change, from the expansion of the middle classes in the global South to the current authoritarian, and from environmental degradation and climate change to the COVID-19 pandemic, Europe is facing a growingly complex world of which it is only a fragment. Global shifts challenge and reshape established power relations, institutions and rules, whether formal or informal, at the local, national and European level. But from the vantage point the study of the past, what appears as a novel phenomenon might carry historical echoes or be a reflection of forces and trends evolving over the longue durée.

This Spring School will examine the interplay between Europe and the outside world in both historical and contemporary perspective focusing on law and power, that is formal institutions and norms, on the one hand, and relations of hierarchy, on the other. It will bring together post-graduate researchers, mainly but by no means exclusively, in Humanities and Social Sciences including Law. The participants will provide alternative readings of globalisation, interdependence, the flow of ideas, institutional models, people, material goods etc. on a global scale and its impact on Europe across time.

Participants will be given pre-event reading materials and join lively working groups during the event. Those not presenting a paper will be allocated a role as discussant to kick-start Q&A sessions following on from presentations.

We welcome applications from master’s and doctoral students from within the Europaeum network who wish to either just join the discussions, or present a 10-15 minute paper.

Deadline for submission of applications and abstracts:14 February 2022

More info: https://europaeum.org/spring-school-2022/


Přílohy:

Poster

Kateřina Bubnová

Změna konzultačních hodin dr. Hájka

Konzultační hodiny tento týden budou 26. ledna  12:00–13:20 hybridně, ve dnech 2. a 9. února se budou konat pouze online v běžném čase 11:00–12:20.


Kateřina Bubnová

Hostující vyučující LS 2021/22; visiting teacher

V tabulce najdete nabídku hostujících vyučujících na LS 2021/2022

In the table you will find the offer of visiting teachers at LS 2021/2022


Přílohy:

Hostující LS 2021/22

Kateřina Bubnová

Výuka v letním semestru

Milé studentky, milí studenti,   ředitel IPS stanovuje v návaznosti na poradu vedení IPS z 15.9.2020 a na Pokyny k výuce v letním semestru 2021/2022 ze dne 5. 1. 2022, že výuka v letním semestru 2021/2022 na IPS bude probíhat hybridní/duální formou, tzn. že výuka probíhá v Pekařské 16, odkud se výuka  přenáší přes online platformy studentům.    Výuka jazyků bude nadále, stejně jako v ZS, probíhat prezenčně.   Studenti se mohou zapisovat do online paralelek u všech vyučovaných předmětů na IPS. Studenti zapsaní do online paralelek budou předměty navštěvovat výhradně “online”. Pokud se studenti zapíší do prezenční paralelky, budou moci docházet na výuku do Pekařské 16. V případech, které by bránily osobní účasti na výuce (např. nemoc), mohou studenti prezenční paralelky taktéž využívat online formy výuky.  


Gabriela Baranyaiová

Didaktika v online prostředí & přechody mezi e-learningovými platformami

V rámci školení didaktiky v online prostředí se zaměříme na to, jak realizovat hlavní cíle výuky mimo klasické prostředí učebny. Školení otevírá didaktické i technické otázky. Konkrétně se zaměříme na hlavní výzvy online výuky v podobě  zajištění struktury a organizace kurzů a možností participativní výuky v online prostředí. Školení nabídne nové způsoby, jak facilitovat či obohatit diskusi a týmovou spolupráci studentů v rámci hodiny i v rámci celého kurzu. Probere také konkrétní příklady participativní aktivit, jimiž můžete zpestřit online výuku, čímž nabídnete studentům nové způsoby práce s výukovým materiálem. V závěru se zaměříme na problematiku, jak lze funkcionality jednotlivých e-learningových platforem kombinovat za účely snížení zátěže při vedení kurzů, zvýšení efektivity komunikace v online prostředí a nabídnutí nových typů aktivit pro naše studenty. Školení je otevřené pro základní i pokročilé uživatele. Budeme se těšit na viděnou! 

Školení proběhnout online v termínech 21. 1., 28. 1. a 4. 2. vždy od 14:00 do 15:30. K připojení lze využít tento odkaz.


Gabriela Baranyaiová

Dotazník o účasti na protestech v ČR

Vážení, ráda bych Vás požádala o pomoc při vyplnění tohoto krátkého dotazníku (v češtině) o účasti na protestech v České republice a Vaší motivaci se zúčastnit či nikoliv.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by mělo zabrat přibližně 10–15 minut.   Velice si vážím Vaší účasti.   S pozdravem, Milada Vachudová https://unc.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0cSo8HttIk1neDk    


Gabriela Baranyaiová

Provoz sekretariátu

Provoz sekretariátu funguje dle vyhlášky ředitele č. 4/2020 do odvolání. Sekretariát je v provozu denně 9-14 a je zajištěn min. 1 osobou na pracovišti. V době státnic bude provoz sekretariátu posílen. V případě dotazů je sekretariát dostupný kontaktujte po emailu, po telefonu.


Gabriela Baranyaiová

JARNÍ KOLO FONDU MOBILITY UK PRO ROK 2022-1

JARNÍ KOLO FONDU MOBILITY UK PRO ROK 2022-1 Aplikace Fondu Mobility  Jarní kolo FM UK bude otevřeno v termínu od 1. 2. do 18. 3. 2022. Pozdější žádosti přijmout nelze.

Dotazy k FM je možné zasílat na studyabroad@fsv.cuni.cz, telefonicky 222 112 221 u Marie Stanovské, OZS kancelář 216.


Kateřina Bubnová

Program Aktion

Termíny pro studenty:   17. 2.2022 Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt vRakousku 

Pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku v zimním semestru 2022/2023 jsme připravili webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 17. února od 15:00 do 16:00 hod. Termín pro podání žádosti o stipendium je 15. března. Zájemci se dozvědí, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky jeho udělení. Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení. Registrační formulář je třeba vyplnit nejpozději do 15. února.

15. 3. 2022 – žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce

 

Termíny pro akademiky:

24. 2 2022 Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 24. února od 15:00 do 16:00 hod. Termín pro podávání návrhů projektů je 15. dubna (pro období 1. července 2022 do 31. prosince 2022). Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu. Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol. Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 22. února.

15. 3. – žádosti o krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia

15. 4. – žádosti VŠ o dotaci pro projektovou spolupráci na období 1.7.–31. 12. 

15. 4. – žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy

 

O stipendium mohou žádat občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří studují/pracují na veřejné vysoké škole v ČR. Pokud byste tento email/ emaily s nabídkami o stipendiich rádi dostávali i v angličtině, dejte mi, prosím, vědět, ráda ho připravím.

Informace o programu v češtině

https://fsv.cuni.cz/mobilita/jine-programy/program-daad-aktion/aktion

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko

 

Informace o programu v angličtině

https://fsv.cuni.cz/en/exchange/other-programmes/outgoing-students/daad-aktion

https://www.dzs.cz/en/program/aktion-austria-czech-republic

 


Kateřina Bubnová

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2022/01

AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Zajímá vás, co je nového v programech bilaterální a multilaterální spolupráce? Pak si v kalendáři zarezervujte termín pravidelného informačního semináře, který pracovníkům zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademickým pracovníkům představí nabídku stipendií a projektů mezinárodního partnerství v programech AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

Seminář se uskuteční 9. února 2022. Akce proběhne online na platformě MS Teams. Více informací zde.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - AKTUALNÍ TERMÍNY:

12.1. 2022 Řecko

31.1.2022 Lotyšsko - Letní škola

31.1.2022 Rumunsko - Letní škola

9.2.2022 Informační seminář o programech AKTION, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

16.2.2022 Polsko - Letní škola

18.2.2022 Slovensko

24.2.2022 Polsko 

 

ROZPIS KVÓT 

Termíny odevzdání na OZS:

22.11.2021: RuskoEgyptChorvatskoSeverní MakedonieSlovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022 Slovensko - Letní kurzy slovenského jazyka a kultury

4.3.2022 Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

 


Kateřina Bubnová

Změna konzultačních hodin dr. Kučerové ve zkouškovém období

Dr. Kučerová mění konzultační hodiny na zkouškové období:

ZS 2021/2022 - zkouškové období:online (ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJMucO-hqjwuHNVO6ffi9_bsxYCAlqT1IBsG, Meeting ID: 973 7694 746110. 1. 2022 12,30-13,30;20. 1. 10-11,00;27. 1. 10-11,00;3. 2. 10-11,00;7. 2. 11-12,00;jinak kdykoliv via e-mail


Kateřina Bubnová

3rd Vienna Anthropology Days aka VANDA 2022

Dear colleagues,

We are excited to announce the Call for Sessions (deadline March 1st) for the 3rd Vienna Anthropology Days aka VANDA 2022 Conference (September 26 - 30, 2022), which aims at bringing together scholars from various fields of anthropology, social sciences and humanities. For more information and submission please click on the link above. Feel free to spread the news, we are looking forward to welcoming you in Vienna!   Best regards, Your VANDA Team


Přílohy:

Vanda

Kateřina Bubnová

2022/23 University of St Andrews Global Fellowship Scheme NOW OPEN

Dear Partners, 

The University of St Andrews is delighted to announce that the 2022/23 call of the Global Fellowship Scheme is now open. The Global Fellowship Scheme, which is now in its fourth year, provides awards to enable talented scholars from around the globe to spend up to one month at St Andrews. During this time, Global Fellows will be able to undertake a course of research and study, explore potential collaborations, enhance existing relationships, advance research work and find the space to think in an inspirational environment. 

Applicants to the scheme should be recognised as significant scholars in their field or emerging leaders who have made a contribution to original research that extends the frontier of knowledge. Global Fellows are expected to hold an established academic position. Global Fellows will be expected to engage virtually with students and colleagues throughout the 2022/23 academic year and visit St Andrews between 1 August 2022 and 31 July 2023. The University provides all awardees with a stipend during their visit, self-catered accommodation, return airfare and airport transfers. Please see the Global Fellowship web page for more information or contact globalfellows@st-andrews.ac.uk.

The deadline for applications is 1 April 2022. We would be incredibly grateful if you could share this opportunity with the relevant academic members of staff at your institution.


Přílohy:

2022-23 University of St Andrews

Kateřina Bubnová

Webinar : Postage stamps, a reflection of social representations and of collective memories?, 10th M

Call for papers

Although today they are exclusively – or almost exclusively – destined for the world of collectors, postage stamps have nonetheless been an essential medium for the transmission of national identities for decades. As objects associated with everyday life and mass communication, stamps are an example of what is known as banal nationalism; These are objects that we use daily, but we have almost forgotten how much they contribute to our representation of society. This makes them all the more important.Stamps are found everywhere, in democracies and dictatorships, in times of war and times of peace. They participate in the construction of societies and their collective memories. Although they are essentially "national" products, stamps circulate internationally, through their primary function as payment for postage’, as well as through the world of collectors.As an object of exchange and collection, stamps are of interest to researchers from different disciplines, but these researchers and their teams are not necessarily aware of each other. It is from this observation that the idea of organising a webinar to stimulate dialogue and reflection on some aspects of the history of philately was born.Through this exchange, we wish to encourage reflection on a number of essential questions:

1.            Decision-making processes: who decides on the images that appear on stamps? How has this evolved over the decades and in relation to shifting political regimes?

2.            What are the criteria for stamp production?

3.            How can we analyse their reception?

4.            What are the prevailing logics? Political, commercial, cultural?

5.            What are the major themes? What is debated and why? Are there any taboos or omissions?

6.            What sources are available?

7.            How can comparative approaches be promoted?

The Webinar is open to scholars and fields of all human and social sciences.The organizers will collect the proposals (max. 1 page) until 1st February. Please send your text at jean-michel.de.waele@ulb.be and chantal.kesteloot@arch.beFeedback is to be expected on the 1st of February.


Kateřina Bubnová

CALL FOR PAPERS II - Konference „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“

Katedra filosofie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ve dnech 2.-3. června 2022 vědeckou konferenci „Válka ve filosoficko-ekonomických souvislostech“. Téma konference se odvíjí od předmětu Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (5FI469), který se na katedře už několik let vyučuje.Konference si klade za cíl nabídnout rozmanitou škálu příspěvků, které se však nemusí striktně držet vymezeného tématu, jenž je dán jejím názvem; mohou je přesahovat k dalším relevantním problémovým oblastem a fenoménům.Výstupem konference bude uveřejnění příspěvku/stati v samostatném čísle recenzovaného elektronického časopisu E-LOGOS. Účast zájemců, kteří nehodlají vystoupit s vlastním příspěvkem, ale chtějí se konference účastnit v roli posluchačů, ať už z řad studentů či odborné veřejnosti, je samozřejmě vítána.Datum zaslání abstraktů příspěvků je konec února 2022, o jejich vyhodnocení a dalších relevantních skutečnostech Vás budeme informovat do konce dubna téhož roku.Kontaktní adresa: Mgr. Ing. Jan Krist (jankrist@volny.cz), tel. 723 835 972.


Gabriela Baranyaiová

Předběžné termíny SZZk leden - únor / dates for winter state exam

Níže najdete předběžné termíny zimních SZZk / Below you will find preliminary dates for winter SZZk

PMV, PVP 24.-25.1.

GPS 24.1.

BS/MISS písemné (written) 24.1., obhajoby (defense) 26.1.

POL 26.-27.1.

MV/MAIN 26.-28.1.

IEPS 31.1.


Kateřina Bubnová

Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/22

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

MAĎARSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: do 9 měsíců

Výše stipendia: od 8500 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  3. 12. 2021 do 12:00

 

EGYPT

Studijní pobyty pro studenty DSP, VŠ učitele a vědce

Délka pobytu: 1 až 10 měsíců

Výše stipendia: 800 EGP měsíčně + ubytování

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

SEVERNÍ MAKEDONIE

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Termín odevzdání přihlášek:  10. 12. 2021 do 15:00

 

ČÍNA

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP

Délka pobytu: min. 2 měsíce

Výše stipendia: od 9000 Kč měsíčně

Termín odevzdání přihlášek:  17. 12. 2021 do 12:00

 

ALBÁNIE, BULHARSKO, GRUZIE, LOTYŠSKO, MONGOLSKO, RUMUNSKO

Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP, VŠ učitele a vědecké pracovníky, Letní školy

Termín odevzdání přihlášek:  31. 12. 2021 do 12:00

 

ŘECKO

Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Délka pobytu: 1 týden

Výše stipendia: 110 Eur/den

Termín odevzdání přihlášek:  12. 2. 2022

 

ROZPIS KVÓT 

Termíny odevzdání na OZS:

22.11.2021: RuskoEgyptChorvatskoSeverní MakedonieSlovinsko

3.12.2021: Čína

7.1.2022: Malta

4.2.2022 Slovensko

4.3.2022 Letní školy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny


Kateřina Bubnová

Konzultační hodiny/ office hours ZS 2021/2022

Zde najdete konzultační a úřední hodiny na ZS 2021/2022. 

Here you will find consulting and office hours on WS 2021/2022. 


Kateřina Bubnová