SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nabídka semestrálních pobytů pro 2020/2021 V Německu a ve Švýcarsku

V příloze naleznete nabídku semestrálních pobytů pro studenty v ak. roce 2020/2021 v Německu a Švýcarsku.    Přihlášky lze odevzdat elektronicky na e-mail adresu studyabroad@fsv.cuni.cz nejpozději do 15. 4. 2020.    Tato Informace je zveřejněna také na webových stránkách fakulty.  


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Stipendia na základě mezinárodních smluv: Německo (DAAD), Polsko, Slovensko, Estonsko

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.

Stipendia DAAD do Německa - K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podává do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.          

Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců        

Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce         

Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce         

Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce         

Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce K termínu 

1. května 2020 lze žádat o stipendium na        

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dníCestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.         

Stipendia do Polska

Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.         

Stipendia na Slovenko

Do 30. dubna přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko.         

Stipendia do Estonska 

VŠ učitelky a učitele mohou do 1. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.


Jana Krejčíková

Volné ubytovací kapacity na Hlávkově koleji pro studenty UK

Informujeme, že byla na webových stránkách fakulty zveřejněna informace pro studenty o možnosti ubytování na Hlávkově koleji - https://fsv.cuni.cz/aktuality/volne-ubytovaci-kapacity-na-hlavkove-koleji-pro-studenty-uk.


Jana Krejčíková

Důležité - fond mobility, výběrové řízení pro MU a MF mobilitu

Na základě rozhodnutí rektorátu dne 24. 3. 2020 bylo zrušeno jarní kolo Fondu Mobility.     Dále oznamujeme, že dnes bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro odevzdávání přihlášek pro mezifakultní a meziuniverzitní mobilitu pro jarní semestr 2020/2021 na čtvrtek 30. 4. 2020.  Přihlášku mohou studenti zaslat elektronicky na e-mailovou adresu studyaborad@fsv.cuni.cz. Výběrové řízení proběhne na základě dodaných dokumentů. Pouze v případě více zájemců o některé univerzity, než můžeme vyslat, bude se studenty domluven pohovor online.    


Jana Krejčíková

Pozvánka na konferenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?"

Přílohou naleznete pozvánku na mezinárodní konfrenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?", která se bude konat ve dnech 6.-7.11.2020.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Posunutí termínů odevzdání závěrečných prací

Institut politologických studií FSV UK

  • termín odevzdání závěrečných prací se posouvá na 21. 5. (platí i pro obor PVP)
  • termín splnění všech studijních povinností se posouvá na 12. 6.
  • Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.
  • Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7.


Gabriela Baranyaiová

Výzkumné semináře IPS online

Výzkumné semináře IPS se od tohoto týdne opět konají. Vzhledem ke stávající situaci se ale přesouvají na platformu Google Meet. Online setkání se uskuteční každý čtvrtek v čase 14:00-15:20. V případě zájmu se zúčastnit kontaktujte Jakuba Záhoru (jakub.zahora@fsv.cuni.cz), který vás před konáním semináře pozve do videokonference skrze emailový odkaz. Upravený rozvrh a debatované texty jsou dostupné ve sdílené složce zde.      Aktualizováno 20.3.2020


Jana Krejčíková

Deadline_scholarship_The Herzl Centre

Due to Covid-19 outbreak, The Herzl Center has extended the deadlines for submitting applications for MA and PhD scholarship. Please, check our webpage for more details.  https://herzl.cuni.cz/HERZL-78.html


Jana Krejčíková

Soutěž GAČR - posunutí termínu odevzdání na 4.5.

Předsednictvo GAČR rozhodlo o zrušení veřejných soutěží na standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR a projekty EXPRO.  Zároveň soutěž znovu vyhlásilo s novým termínem podání, který je posunut na 4. května. Termín pro fakultní odevzdání se tak posouvá na 20. dubna.

Celé prohlášení předsednictva je dostupné na  https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ . Zadávací dokumentace zůstává stejná.   


Jana Krejčíková

Konzultace dr. Soukupa

Konzultace dr. Soukupa jsou možné po skype na základě předchozí emailové domluvy. 


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kubátové

Konzultační hodiny dr. Kubátové budou do odvolání probíhat vždy v úterý v čase od 16:00 - 18:00 prostřednictvím Skype (hana.kubatovahk). Další termíny je možné domluvit po emailu.

 


Jana Krejčíková

KORONAVIR COVID-19

Informujeme, že na webové stránky k zahraničním mobilitám byly přidány aktuální informace v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 pro výjezdy akademiků a ostatních zaměstnanců.    https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-akademicka-mobilita      https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-skoleni-zamestnancu 


Jana Krejčíková

Stipendia: LK v Gruzie, Postdoc v Polsku

Uvádíme dvě nabídky v rámci mezivládních stipendií. Obě nabídky nejsou specifikovány jako pouze pro občany ČR, tudíž i studenti s jiným státním příslušenstvím se mohou hlásit. Je přijatelné odevzdat motivační dopis v AJ. Nabídka je vyvěšena zde.


Přílohy:

NAWA

Jana Krejčíková

Výlety do Sarajeva a "Po stopách maršála Tita" 2020

Vážené studentky a vážení studenti IPS FSV UK,   rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se oblíbených studentských výletů na Balkán. Hlavní město Bosny a Hercegoviny má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu. Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze.   Můžete se přidat také k putování "Po stopách maršála Tita", které se koná první týden v květnu. Podíváte se na místa spjatá s významnými historickými událostmi, projedete se lodí po moři i na raftech po řece Neretvě a ochutnáme tradiční jídlo i pití hned ve 3 zemích - Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku. Za tuto exkurzi je možnost získat 3 kredity skrze volitelný předmět zapsaný na IMS FSV UK - podmínkou je aktivní účast na programu a přednesení referátu, jehož téma bude předem dohodnuto s organizátorem výletu. Detailní informace včetně kontaktu naleznete v příloze.   Kontaktní osobou pro oba výlety je Martin Vedral - absolvent balkánských studií na IMS FSV UK        


Přílohy:

Tito
Sarajevo

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny na LS 2019/2020

Milí studenti, v příloze naleznete kompletní přehled konzultačních hodin vyučujících na LS 2019/2020.


Přílohy:

KZT9

Jana Krejčíková

V. Mezinárodní konference "Za rovnováhu světa"

Dovolujeme si vás informovat o konání V. Mezinárodní konference Za rovnováhu světa, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. ledna 2021 v Havaně. Odkaz na webové stránky konference je zde: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/en/default/principal.


Jana Krejčíková

E-learning jarní cyklus školení II

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na další jarní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/prace-se-sytemem-moodle-jarni-skoleni/

https://dl.cuni.cz/jarni-cyklus-prednasek-zabyvajici-se-e-learningem/

Na akce je nutné se přihlašovat přes vzdělávací portál. Do prostředí MS Office se  přihlašuje zadáním přihlašovacího jména ve tvaru osobní číslo@cuni.cz (12345678@cuni.cz). Poté je nutné zadat své přístupové údaje do CAS. Přímý odkaz na jednotlivé akce naleznete v přehledu níže.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 22. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu.

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: 29. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Testování v MoodluDatum: 6. 5. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodlu.

Využití wikisystémů ve výuce

Datum: 15. 4. 2020

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Velká zasedací síň, RUK, Ovocný trh 5

Přihlašování: zde

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?


Jana Krejčíková

Opportunities for postgraduates

Dovolujeme si předat dvě nabídky na účast na seminářích. Jsou určeny postgraduálním studentům, vybraným uchazečům organizátor hradí ubytování a cestovní náklady.

CALLS FOR APPLICATIONS (The Europaeum)More information and how to apply: https://europaeum.org/opportunities/apply-for-a-europaeum-event/

12-13 March 2020Seminar: The EU and the Balkan region – the state of play | Zagreb organised together with United Europe

Deadline 24 January 2020

 

23-25 April 2020Spring School ‘Europe in the World – the World in Europe’ | Oxford

Deadline 26 January 2020


Přílohy:

Zagreb
Spring

Jana Krejčíková

VYHLÁŠKA ERASMUS+ 2020/21

Rádi bychom vás informovali, že v příloze naleznete vyhlášku ke studijním pobytům Erasmus+ pro příští akademický rok. 


Přílohy:

Erasmus

Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Nabídka semestrálních pobytů pro 2020/2021 V Německu a ve Švýcarsku

V příloze naleznete nabídku semestrálních pobytů pro studenty v ak. roce 2020/2021 v Německu a Švýcarsku.    Přihlášky lze odevzdat elektronicky na e-mail adresu studyabroad@fsv.cuni.cz nejpozději do 15. 4. 2020.    Tato Informace je zveřejněna také na webových stránkách fakulty.  


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Stipendia na základě mezinárodních smluv: Německo (DAAD), Polsko, Slovensko, Estonsko

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do Německa (DAAD), Polska, Estonska a na Slovensko. Pobyty se realizují v příštím akademickém roce a v současné době předpokládáme, že se tyto mobility budou moci uskutečnit.

Stipendia DAAD do Německa - K termínu 30. dubna 2020 mohou doktorandky/doktorandi a VŠ učitelky/učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty, které mohou začít mezi prosincem 2020 a květnem 2021. Žádosti se podává do portálu DAAD a zároveň v tištěné podobě spolu s Návrhem na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia do sídla AIA.          

Výzkumná stipendia – krátké pobyty pro studentky/studenty DSP a mladé vědkyně/vědce, v délce 1 – 6 měsíců        

Výzkumné pobyty pro VŠ učitelky/učitele (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce         

Pracovní pobyty pro VŠ učitelky/učitele v oborech architektura a umění, v délce 1 – 3 měsíce         

Bilaterální výměna vědkyň/vědců, v délce 7 dní – 3 měsíce         

Nová pozvání pro bývalé stipendistky/stipendisty (stipendium lze získat jednou za 3 roky), v délce 1 – 3 měsíce K termínu 

1. května 2020 lze žádat o stipendium na        

Studijní cesty skupin studentek/studentů do Německa, žádost podává VŠ učitelka/učitel pouze do portálu DAAD, délka cesty min. 7 – max. 12 dníCestu lze uskutečnit nejdříve od 1. září 2020.         

Stipendia do Polska

Protože k vyhlášenému datu uzávěrky nedošlo k využití všech stipendijních míst na akademický rok 2020/2021 jsme opět prodloužili uzávěrku a přijímáme do 30. dubna žádosti o stipendium do Polska. Studentky/studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o pobyty v délce 2-10 měsíců, akademičtí pracovnice a pracovníci o pobyty v délce 1-5 měsíců.         

Stipendia na Slovenko

Do 30. dubna přijímáme žádosti o stipendium pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní na Slovensko.         

Stipendia do Estonska 

VŠ učitelky a učitele mohou do 1. května žádat o krátkodobé a dlouhodobé pobyty v Estonsku. Žádosti přijímá Archimedes Foundation, českou stranu (aia@dzs.cz) o podání žádosti pouze informují.


Jana Krejčíková

Volné ubytovací kapacity na Hlávkově koleji pro studenty UK

Informujeme, že byla na webových stránkách fakulty zveřejněna informace pro studenty o možnosti ubytování na Hlávkově koleji - https://fsv.cuni.cz/aktuality/volne-ubytovaci-kapacity-na-hlavkove-koleji-pro-studenty-uk.


Jana Krejčíková

Důležité - fond mobility, výběrové řízení pro MU a MF mobilitu

Na základě rozhodnutí rektorátu dne 24. 3. 2020 bylo zrušeno jarní kolo Fondu Mobility.     Dále oznamujeme, že dnes bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro odevzdávání přihlášek pro mezifakultní a meziuniverzitní mobilitu pro jarní semestr 2020/2021 na čtvrtek 30. 4. 2020.  Přihlášku mohou studenti zaslat elektronicky na e-mailovou adresu studyaborad@fsv.cuni.cz. Výběrové řízení proběhne na základě dodaných dokumentů. Pouze v případě více zájemců o některé univerzity, než můžeme vyslat, bude se studenty domluven pohovor online.    


Jana Krejčíková

Pozvánka na konferenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?"

Přílohou naleznete pozvánku na mezinárodní konfrenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?", která se bude konat ve dnech 6.-7.11.2020.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Posunutí termínů odevzdání závěrečných prací

Institut politologických studií FSV UK


Gabriela Baranyaiová

Výzkumné semináře IPS online

Výzkumné semináře IPS se od tohoto týdne opět konají. Vzhledem ke stávající situaci se ale přesouvají na platformu Google Meet. Online setkání se uskuteční každý čtvrtek v čase 14:00-15:20. V případě zájmu se zúčastnit kontaktujte Jakuba Záhoru (jakub.zahora@fsv.cuni.cz), který vás před konáním semináře pozve do videokonference skrze emailový odkaz. Upravený rozvrh a debatované texty jsou dostupné ve sdílené složce zde.      Aktualizováno 20.3.2020


Jana Krejčíková

Deadline_scholarship_The Herzl Centre

Due to Covid-19 outbreak, The Herzl Center has extended the deadlines for submitting applications for MA and PhD scholarship. Please, check our webpage for more details.  https://herzl.cuni.cz/HERZL-78.html


Jana Krejčíková

Soutěž GAČR - posunutí termínu odevzdání na 4.5.

Předsednictvo GAČR rozhodlo o zrušení veřejných soutěží na standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR a projekty EXPRO.  Zároveň soutěž znovu vyhlásilo s novým termínem podání, který je posunut na 4. května. Termín pro fakultní odevzdání se tak posouvá na 20. dubna.

Celé prohlášení předsednictva je dostupné na  https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ . Zadávací dokumentace zůstává stejná.   


Jana Krejčíková

Konzultace dr. Soukupa

Konzultace dr. Soukupa jsou možné po skype na základě předchozí emailové domluvy. 


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kubátové

Konzultační hodiny dr. Kubátové budou do odvolání probíhat vždy v úterý v čase od 16:00 - 18:00 prostřednictvím Skype (hana.kubatovahk). Další termíny je možné domluvit po emailu.

 


Jana Krejčíková

KORONAVIR COVID-19

Informujeme, že na webové stránky k zahraničním mobilitám byly přidány aktuální informace v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 pro výjezdy akademiků a ostatních zaměstnanců.    https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-akademicka-mobilita      https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-skoleni-zamestnancu 


Jana Krejčíková

Stipendia: LK v Gruzie, Postdoc v Polsku

Uvádíme dvě nabídky v rámci mezivládních stipendií. Obě nabídky nejsou specifikovány jako pouze pro občany ČR, tudíž i studenti s jiným státním příslušenstvím se mohou hlásit. Je přijatelné odevzdat motivační dopis v AJ. Nabídka je vyvěšena zde.


Přílohy:

NAWA

Jana Krejčíková

Výlety do Sarajeva a "Po stopách maršála Tita" 2020

Vážené studentky a vážení studenti IPS FSV UK,   rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se oblíbených studentských výletů na Balkán. Hlavní město Bosny a Hercegoviny má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu. Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze.   Můžete se přidat také k putování "Po stopách maršála Tita", které se koná první týden v květnu. Podíváte se na místa spjatá s významnými historickými událostmi, projedete se lodí po moři i na raftech po řece Neretvě a ochutnáme tradiční jídlo i pití hned ve 3 zemích - Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku. Za tuto exkurzi je možnost získat 3 kredity skrze volitelný předmět zapsaný na IMS FSV UK - podmínkou je aktivní účast na programu a přednesení referátu, jehož téma bude předem dohodnuto s organizátorem výletu. Detailní informace včetně kontaktu naleznete v příloze.   Kontaktní osobou pro oba výlety je Martin Vedral - absolvent balkánských studií na IMS FSV UK        


Přílohy:

Tito
Sarajevo

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny na LS 2019/2020

Milí studenti, v příloze naleznete kompletní přehled konzultačních hodin vyučujících na LS 2019/2020.


Přílohy:

KZT9

Jana Krejčíková

V. Mezinárodní konference "Za rovnováhu světa"

Dovolujeme si vás informovat o konání V. Mezinárodní konference Za rovnováhu světa, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. ledna 2021 v Havaně. Odkaz na webové stránky konference je zde: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/en/default/principal.


Jana Krejčíková

E-learning jarní cyklus školení II

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na další jarní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/prace-se-sytemem-moodle-jarni-skoleni/

https://dl.cuni.cz/jarni-cyklus-prednasek-zabyvajici-se-e-learningem/

Na akce je nutné se přihlašovat přes vzdělávací portál. Do prostředí MS Office se  přihlašuje zadáním přihlašovacího jména ve tvaru osobní číslo@cuni.cz (12345678@cuni.cz). Poté je nutné zadat své přístupové údaje do CAS. Přímý odkaz na jednotlivé akce naleznete v přehledu níže.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 22. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu.

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: 29. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Testování v MoodluDatum: 6. 5. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodlu.

Využití wikisystémů ve výuce

Datum: 15. 4. 2020

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Velká zasedací síň, RUK, Ovocný trh 5

Přihlašování: zde

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?


Jana Krejčíková

Opportunities for postgraduates

Dovolujeme si předat dvě nabídky na účast na seminářích. Jsou určeny postgraduálním studentům, vybraným uchazečům organizátor hradí ubytování a cestovní náklady.

CALLS FOR APPLICATIONS (The Europaeum)More information and how to apply: https://europaeum.org/opportunities/apply-for-a-europaeum-event/

12-13 March 2020Seminar: The EU and the Balkan region – the state of play | Zagreb organised together with United Europe

Deadline 24 January 2020

 

23-25 April 2020Spring School ‘Europe in the World – the World in Europe’ | Oxford

Deadline 26 January 2020


Přílohy:

Zagreb
Spring

Jana Krejčíková

VYHLÁŠKA ERASMUS+ 2020/21

Rádi bychom vás informovali, že v příloze naleznete vyhlášku ke studijním pobytům Erasmus+ pro příští akademický rok. 


Přílohy:

Erasmus

Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková