SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v březnu 2021

Nabídka z Domu Zahraniční Spolupráce ohledně výběrových řízení v březnu, konkrétně se jedná o následující:   - Studium v Korejské republice pro absolventy BSP a MSP - Nabídka BTHA (Česko-bavorské vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku - Prodloužení termínu odevzdání žádostí o stipendium do Polska   Podmínka českého občanství je uvedená jen u nabídky do Korejské republiky.   Nabídka je v dispozici na našem webu, sekce Mezivládní dohodyProgram DAADOstatní možnosti.


Kateřina Bubnová

ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY, TAIWAN

Mimořádná nabídka pro studenty  2. a 3. ročníků bakalářských, magisterských a doktorských programů

Stipendium na studijní pobyt v ZS 2021/2022 na National Tsing Hua University, Taiwan

Stipendium partnerské univerzity ve výši 800 USD/ měsíc + úhrada letenek a odpuštění školného  

V případě zájmu více informací zde

Tato nabídka je výhradně pro studenty české národnosti.

Zájemci si podávají přihlášku do online aplikace rektorátu, po odeslání ji vygenerují do pdf a zašlou e-mailem na studyabroad@fsv.cuni.cz. Jedině pak je přihláška považována za řádně podanou.

K výběrovému řízení studenti přiloží v anglickém jazyce:

* životopis (musí obsahovat datum narození, e-mail a telefon)

* motivační dopis

* slovní popis plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů (student musí podle pravidel stipendia absolvovat alespoň jeden kurz čínštiny, viz přiložený leták)

* doporučující dopis od vyučujícího

* výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřeno fakultou včetně údaje o studijním průměru)

* doklad o jazykové způsobilosti

* kopie pasu

* souhlas se zpracováním osobních údajů

Uzávěrka sběru přihlášek je 7. března 2021.

Případné dotazy můžete směřovat na studyabroad@fsv.cuni.cz. 


Přílohy:

Taiwan

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps

Záznam z online setkání s OZS zde

Zodpovězené otázky z online setkání zde


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Rumunsko, Bulharsko, Mongolsko, Lotyšsko, Gruzie

RumunskoBulharskoMongolskoLotyšskoGruzie pro studenty BSP, MSP nebo DSP a akademické pracovníky. Termín odevzdání přihlášek: 8.3.2021 Podmínka českého občanství není uvedena


Kateřina Bubnová

Stáž v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského

Máte zájem seznámit se zblízka s prostředím Evropského parlamentu? Účastnit se jednání o důležitých politických otázkách a poodhalit zákulisí každodenní práce europoslance?   Přihlaste se do výběrového řízení na post stážisty/ky v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského na období 12. dubna až 15. července 2021.   Požadujeme: - ukončené vysokoškolské vzdělání - velmi dobrá úroveň angličtiny (ústně i písemně), znalost francouzštiny výhodou - výzkumné a analytické schopnosti - komunikační a organizační dovednosti - proaktivnost, samostatnost a flexibilitu   Vaším hlavním úkolem bude sledování práce relevantních parlamentních výborů, organizační podpora pracovních aktivit poslance Evropského parlamentu a jeho týmu či komunikace s médii a veřejností.   Stáž je placená.   Své životopisy a motivační dopisy v českém i anglickém jazyce zašlete nejpozději do 28.února 2021 na emailovou adresu sabina.vanderlande@europarl.europa.eu . Nezapomeňte napsat, proč Vás stáž v naší kanceláři zajímá a co od ní očekáváte!      


Kateřina Bubnová

Konzultační hodiny LS 2021

Aktualizované konzultační hodiny vyučujících na LS naleznete i s linky zde.  


Kateřina Bubnová

EU Careers Student Ambassadors,

Agentura EPSO hledá studenty, kteří mají zájem v budoucnu pracovat v institucích EU. Přednost mají studenti 2. ročníku bakalářského studia, ale hlásit se mohou i studenti vyšších ročníků. Vybraní kandidáti se zúčastní akce organizované EPSO na podzim 2021. Akce proběhne dle možností online, v Bruselu, nebo v Praze. Cestovné hrazeno. Požadavky (vše v anglickém jazyce): životopis, motivační dopis, vyplněný formulář, který naleznete v příloze, studijní průměr Deadline: 10. březen 2021, 16:00 hodin Dokumenty prosím zasílat na můj e-mail: kasakova@fsv.cuni.cz


Přílohy:

Application form

Kateřina Bubnová

Nabídka zahraničních stipendií

1) nabídka Domů zahraniční spolupráce - stipendia na základě mezinárodních smluv: Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se pohybuje mezi 3 a 10 měsíců, výše stipendium pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc.

Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny).

Zájemci podávají přihlášky do 19. února e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz

Informace na webu FSV zde.

 

2) nabídka Česko-Bavorské vysokoškolské agentury:

Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky.Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve výši max. 400 € (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).

O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni B1.

Podávání žádostí do: 25. 3. 2021

Informace na webu FSV zde.

 

3) připomínáme blížící se termín pro podání přihlášky programu „Barrande Fellowship Programme“:

Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce). Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na stránce programu.

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.

Pro žadatele uspořádal Francouzský institut v Praze dne 15. 12. 2020 informační webinář, na kterém byla nabídka stipendií představena. Zájemci, kteří se akce nezúčastnili, si mohou pustit videozáznam.

Podávání žádostí do: 26. 2. 2021

Informace na webu FSV zde.


Kateřina Bubnová

Den doktorského studia

Zajímá Vás mezinárodní politika nebo státní správa? Chcete se stát mladým expertem v oblasti politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií? Neváhejte a přihlaste se na doktorské studium na IPS! Více informací můžete získat v průběhu Dne doktorského studia 16.03.2021 od 14:00. Odkaz na akci zde.


Přílohy:

Pozvánka

Kateřina Bubnová

Vyhlášení stipendijního programu SYLFF

Vyhlášení výzvy Stipendijního programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research. Program je určen studentům denní formy doktorského studia sociálně-vědního či humanitního zaměření.   Zájemci odešlou požadované dokumenty nejpozději do 21. dubna 2021 na adresu svoz@fsv.cuni.czDošlé přihlášky budou následně posuzovány na rektorátní úrovni.    Podrobnosti naleznete na https://cuni.cz/UK-8933.html


Přílohy:

SYLF 2021

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps

Záznam z online setkání s OZS zde

Zodpovězené otázky z online setkání zde


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

Záznam z online Dne otevřených dveří 14.1.2021

Milí zájemci o studium,

na našem YouTube kanále najdete nyní záznam jak z DOD bakalářských oborů tak i z magisterských.

Bakalářské obory zde

Magisterské obory zde


Kateřina Bubnová
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v březnu 2021

Nabídka z Domu Zahraniční Spolupráce ohledně výběrových řízení v březnu, konkrétně se jedná o následující:   - Studium v Korejské republice pro absolventy BSP a MSP - Nabídka BTHA (Česko-bavorské vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku - Prodloužení termínu odevzdání žádostí o stipendium do Polska   Podmínka českého občanství je uvedená jen u nabídky do Korejské republiky.   Nabídka je v dispozici na našem webu, sekce Mezivládní dohodyProgram DAADOstatní možnosti.


Kateřina Bubnová

ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022 NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY, TAIWAN

Mimořádná nabídka pro studenty  2. a 3. ročníků bakalářských, magisterských a doktorských programů

Stipendium na studijní pobyt v ZS 2021/2022 na National Tsing Hua University, Taiwan

Stipendium partnerské univerzity ve výši 800 USD/ měsíc + úhrada letenek a odpuštění školného  

V případě zájmu více informací zde

Tato nabídka je výhradně pro studenty české národnosti.

Zájemci si podávají přihlášku do online aplikace rektorátu, po odeslání ji vygenerují do pdf a zašlou e-mailem na studyabroad@fsv.cuni.cz. Jedině pak je přihláška považována za řádně podanou.

K výběrovému řízení studenti přiloží v anglickém jazyce:

* životopis (musí obsahovat datum narození, e-mail a telefon)

* motivační dopis

* slovní popis plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů (student musí podle pravidel stipendia absolvovat alespoň jeden kurz čínštiny, viz přiložený leták)

* doporučující dopis od vyučujícího

* výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřeno fakultou včetně údaje o studijním průměru)

* doklad o jazykové způsobilosti

* kopie pasu

* souhlas se zpracováním osobních údajů

Uzávěrka sběru přihlášek je 7. března 2021.

Případné dotazy můžete směřovat na studyabroad@fsv.cuni.cz. 


Přílohy:

Taiwan

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps

Záznam z online setkání s OZS zde

Zodpovězené otázky z online setkání zde


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Rumunsko, Bulharsko, Mongolsko, Lotyšsko, Gruzie

RumunskoBulharskoMongolskoLotyšskoGruzie pro studenty BSP, MSP nebo DSP a akademické pracovníky. Termín odevzdání přihlášek: 8.3.2021 Podmínka českého občanství není uvedena


Kateřina Bubnová

Stáž v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského

Máte zájem seznámit se zblízka s prostředím Evropského parlamentu? Účastnit se jednání o důležitých politických otázkách a poodhalit zákulisí každodenní práce europoslance?   Přihlaste se do výběrového řízení na post stážisty/ky v kanceláři europoslance Tomáše Zdechovského na období 12. dubna až 15. července 2021.   Požadujeme: - ukončené vysokoškolské vzdělání - velmi dobrá úroveň angličtiny (ústně i písemně), znalost francouzštiny výhodou - výzkumné a analytické schopnosti - komunikační a organizační dovednosti - proaktivnost, samostatnost a flexibilitu   Vaším hlavním úkolem bude sledování práce relevantních parlamentních výborů, organizační podpora pracovních aktivit poslance Evropského parlamentu a jeho týmu či komunikace s médii a veřejností.   Stáž je placená.   Své životopisy a motivační dopisy v českém i anglickém jazyce zašlete nejpozději do 28.února 2021 na emailovou adresu sabina.vanderlande@europarl.europa.eu . Nezapomeňte napsat, proč Vás stáž v naší kanceláři zajímá a co od ní očekáváte!      


Kateřina Bubnová

Konzultační hodiny LS 2021

Aktualizované konzultační hodiny vyučujících na LS naleznete i s linky zde.  


Kateřina Bubnová

EU Careers Student Ambassadors,

Agentura EPSO hledá studenty, kteří mají zájem v budoucnu pracovat v institucích EU. Přednost mají studenti 2. ročníku bakalářského studia, ale hlásit se mohou i studenti vyšších ročníků. Vybraní kandidáti se zúčastní akce organizované EPSO na podzim 2021. Akce proběhne dle možností online, v Bruselu, nebo v Praze. Cestovné hrazeno. Požadavky (vše v anglickém jazyce): životopis, motivační dopis, vyplněný formulář, který naleznete v příloze, studijní průměr Deadline: 10. březen 2021, 16:00 hodin Dokumenty prosím zasílat na můj e-mail: kasakova@fsv.cuni.cz


Přílohy:

Application form

Kateřina Bubnová

Nabídka zahraničních stipendií

1) nabídka Domů zahraniční spolupráce - stipendia na základě mezinárodních smluv: Slovensko nabízí 10 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Délka pobytu se pohybuje mezi 3 a 10 měsíců, výše stipendium pro studenty MSP činí 280 Eur měsíčně, pro studenty DSP 330 Eur za měsíc.

Akademičtí, vědečtí a výzkumní pracovníci mohou žádat o jedno z pěti stipendijních míst pro přednáškové nebo výzkumné pobyty. Délka pobytu je 2 týdny a výše stipendia činí 550 Eur měsíčně (čili 225 Eur za 2 týdny).

Zájemci podávají přihlášky do 19. února e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz

Informace na webu FSV zde.

 

2) nabídka Česko-Bavorské vysokoškolské agentury:

Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy) pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky.Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve výši max. 400 € (pokud není zahrnuto v poplatku za kurz).

O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni B1.

Podávání žádostí do: 25. 3. 2021

Informace na webu FSV zde.

 

3) připomínáme blížící se termín pro podání přihlášky programu „Barrande Fellowship Programme“:

Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce). Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na stránce programu.

O stipendium mohou žádat studenti doktorského studia zapsaní na české VŠ bez ohledu na státní příslušnost. Zájemci zašlou požadované dokumenty v angličtině elektronicky na adresu aia@dzs.cz nejpozději 26. února 2021 do 24:00. Kandidáti budou vybráni na základě bodového hodnocení jejich projektů.

Pro žadatele uspořádal Francouzský institut v Praze dne 15. 12. 2020 informační webinář, na kterém byla nabídka stipendií představena. Zájemci, kteří se akce nezúčastnili, si mohou pustit videozáznam.

Podávání žádostí do: 26. 2. 2021

Informace na webu FSV zde.


Kateřina Bubnová

Den doktorského studia

Zajímá Vás mezinárodní politika nebo státní správa? Chcete se stát mladým expertem v oblasti politologie, mezinárodních vztahů nebo bezpečnostních studií? Neváhejte a přihlaste se na doktorské studium na IPS! Více informací můžete získat v průběhu Dne doktorského studia 16.03.2021 od 14:00. Odkaz na akci zde.


Přílohy:

Pozvánka

Kateřina Bubnová

Vyhlášení stipendijního programu SYLFF

Vyhlášení výzvy Stipendijního programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research. Program je určen studentům denní formy doktorského studia sociálně-vědního či humanitního zaměření.   Zájemci odešlou požadované dokumenty nejpozději do 21. dubna 2021 na adresu svoz@fsv.cuni.czDošlé přihlášky budou následně posuzovány na rektorátní úrovni.    Podrobnosti naleznete na https://cuni.cz/UK-8933.html


Přílohy:

SYLF 2021

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps

Záznam z online setkání s OZS zde

Zodpovězené otázky z online setkání zde


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

ERASMUS+ 2021/22 důležité info!!!

Milí studenti a milé studentky,

v příloze naleznete všechny důležité informace ohledně ERASMUS+

Bilaterální dohody jednotlivých institutů FSV UK a Oddělení zahraničních styků (OZS) budou od 14. do 28. 2. 2021 zveřejněny v online aplikaci Evropské kanceláře RUK https://is.cuni.cz/webapps


Přílohy:

ERASMUS vyhláška

Kateřina Bubnová

Záznam z online Dne otevřených dveří 14.1.2021

Milí zájemci o studium,

na našem YouTube kanále najdete nyní záznam jak z DOD bakalářských oborů tak i z magisterských.

Bakalářské obory zde

Magisterské obory zde


Kateřina Bubnová