SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pozvánka na konferenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?"

Přílohou naleznete pozvánku na mezinárodní konfrenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?", která se bude konat ve dnech 6.-7.11.2020.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Odložení Pracovního veletrhu pro studenty na ZS 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že Pracovní veletrh pro studenty a absolventy se  z důvodu zdravotní situace v ČR posouvá na začátek zimního semestru ak. roku 2020/21. Pro více aktualizací prosím sledujte FB událost bit.ly/veletrhbude.


Gabriela Baranyaiová

Posunutí termínů odevzdání závěrečných prací

Institut politologických studií FSV UK

  • termín odevzdání závěrečných prací se posouvá na 21. 5. (platí i pro obor PVP)
  • termín splnění všech studijních povinností se posouvá na 12. 6.
  • Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.
  • Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7.


Gabriela Baranyaiová

Výzkumné semináře IPS online

Výzkumné semináře IPS se od tohoto týdne opět konají. Vzhledem ke stávající situaci se ale přesouvají na platformu Google Meet. Online setkání se uskuteční každý čtvrtek v čase 14:00-15:20. V případě zájmu se zúčastnit kontaktujte Jakuba Záhoru (jakub.zahora@fsv.cuni.cz), který vás před konáním semináře pozve do videokonference skrze emailový odkaz. Upravený rozvrh a debatované texty jsou dostupné ve sdílené složce zde.      Aktualizováno 20.3.2020


Jana Krejčíková

Deadline_scholarship_The Herzl Centre

Due to Covid-19 outbreak, The Herzl Center has extended the deadlines for submitting applications for MA and PhD scholarship. Please, check our webpage for more details.  https://herzl.cuni.cz/HERZL-78.html


Jana Krejčíková

Soutěž GAČR - posunutí termínu odevzdání na 4.5.

Předsednictvo GAČR rozhodlo o zrušení veřejných soutěží na standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR a projekty EXPRO.  Zároveň soutěž znovu vyhlásilo s novým termínem podání, který je posunut na 4. května. Termín pro fakultní odevzdání se tak posouvá na 20. dubna.

Celé prohlášení předsednictva je dostupné na  https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ . Zadávací dokumentace zůstává stejná.   


Jana Krejčíková

Konzultace dr. Soukupa

Konzultace dr. Soukupa jsou možné po skype na základě předchozí emailové domluvy. 


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kubátové

Konzultační hodiny dr. Kubátové budou do odvolání probíhat vždy v úterý v čase od 16:00 - 18:00 prostřednictvím Skype (hana.kubatovahk). Další termíny je možné domluvit po emailu.

 


Jana Krejčíková

Aktuální informace

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení, které v návaznosti na rozhodnutí veřejné správy, UK a FSV upravuje provoz IPS.

1) Kontaktní výuka je od 10. 3. od 17:00 do odvolání zrušená. Ruší se i promoce.

2) Studenti dostanou od FSV UK informaci, že bude (do konce týdne, nejpozději od začátku příštího týdne) spuštěna bezkontaktní výuka a mají čekat na pokyny od svých vyučujících.

3) Ačkoliv mají studenti nadále přístup do budovy, kontaktní konzultační hodiny se ruší, využívejte prosím konzultace po emailu.

4) Kanceláře IPS zůstávají v provozu, nerušíme ani Den otevřených dveří pro Ph.D. studium.

5) Provoz sekretariátu zůstává zachován.

Chtěli bychom celé akademické obci IPS poděkovat za součinnost a spolupráci, koronavirus společně porazíme!

Petr Jüptner

 

Aktualizováno 10.3., 16:00


Jana Krejčíková

Zrušení výuky dne 10.3. od 17h do odvolání

V návaznosti na rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK sdělujeme, že dne 10.3. od 17h a dále do odvolání ruší výuka.

 


Jana Krejčíková

Informace - mimořádné opatření MZ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.


Jana Krejčíková

KORONAVIR COVID-19

Informujeme, že na webové stránky k zahraničním mobilitám byly přidány aktuální informace v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 pro výjezdy akademiků a ostatních zaměstnanců.    https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-akademicka-mobilita      https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-skoleni-zamestnancu 


Jana Krejčíková

Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody)

Dovolujeme si Vás informovat, že byly na web fakulty vloženy informace ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod. Termín dodání požadovaných dokumentů je 6. 4. 2020. Pohovory poté proběhnou 15. nebo 20. 4. 2020.   Jedná se o:   a) Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na letní semestr akademického roku 2020/2021:   ČJ:

Mezifakultní dohody

Meziuniverzitní dohody

 

EN:

Faculty agreements

University agreements


Jana Krejčíková

Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) - Rakousko, Polsko, Slov

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání maximálně tříletých projektů základního výzkumu v oblasti společenských věd na principu hodnocení Lead Agency (LA) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů základního výzkumu v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS). 

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Jedna osoba se může v rámci jedné výzvy v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. 

V první výzvě je možné podat bilaterální i trilaterální projekty. Hlavním kritériem je výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě tohoto „Lead“ kritéria si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu. Bilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektu. Trilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu. 

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR prostřednictvím fakultního oddělení vědy. 

Podrobné informace a formuláře:https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/ 

Přehled povinných příloh:https://gacr.cz/la-projekty-prehled-pravidel/ 

Elektronické podávání projektů na české straně:https://cas.gris.cz/cas/login 

Termín fakultního oddělení vědy pro podání písemných elektronicky nefinalizovaných podkladů: 31. březen 2020


Jana Krejčíková

Stipendia: LK v Gruzie, Postdoc v Polsku

Uvádíme dvě nabídky v rámci mezivládních stipendií. Obě nabídky nejsou specifikovány jako pouze pro občany ČR, tudíž i studenti s jiným státním příslušenstvím se mohou hlásit. Je přijatelné odevzdat motivační dopis v AJ. Nabídka je vyvěšena zde.


Přílohy:

NAWA

Jana Krejčíková

Nabídka stipendia pro doktorandy

V příloze naleznete nabídku stipendia pro doktorandy. 


Přílohy:

HCIS

Jana Krejčíková

Spring School of Development and Peace Education 2020

V přiloženém souboru naleznete informace o  „Jarní škole 2020“ – Spring School of Development and Peace Education“.


Přílohy:

poster
INFO

Jana Krejčíková

South American Business Forum Student Opportunity

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce k účasti na konferenci South American Business Forum, která se koná ve dnech 30. 7. – 1. 8. v Buenos Aires. Nabídka je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů. Více informací viz níže a na https://www.sabf.org.ar/conference/about.


Jana Krejčíková

Výlety do Sarajeva a "Po stopách maršála Tita" 2020

Vážené studentky a vážení studenti IPS FSV UK,   rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se oblíbených studentských výletů na Balkán. Hlavní město Bosny a Hercegoviny má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu. Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze.   Můžete se přidat také k putování "Po stopách maršála Tita", které se koná první týden v květnu. Podíváte se na místa spjatá s významnými historickými událostmi, projedete se lodí po moři i na raftech po řece Neretvě a ochutnáme tradiční jídlo i pití hned ve 3 zemích - Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku. Za tuto exkurzi je možnost získat 3 kredity skrze volitelný předmět zapsaný na IMS FSV UK - podmínkou je aktivní účast na programu a přednesení referátu, jehož téma bude předem dohodnuto s organizátorem výletu. Detailní informace včetně kontaktu naleznete v příloze.   Kontaktní osobou pro oba výlety je Martin Vedral - absolvent balkánských studií na IMS FSV UK        


Přílohy:

Tito
Sarajevo

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny na LS 2019/2020

Milí studenti, v příloze naleznete kompletní přehled konzultačních hodin vyučujících na LS 2019/2020.


Přílohy:

KZT9

Jana Krejčíková

Stipendia na letní kurzy a studijní/výzkumné pobyty - mezivládní nabídky

Informujeme o nabídce AIA (mezivládní dohody) v rámci výběrových řízení na letní kurzy a na studijní a výzkumné pobyty pro studenty a učitele VŠ.    Všechny informace naleznete na webu FSV zde 


Jana Krejčíková

V. Mezinárodní konference "Za rovnováhu světa"

Dovolujeme si vás informovat o konání V. Mezinárodní konference Za rovnováhu světa, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. ledna 2021 v Havaně. Odkaz na webové stránky konference je zde: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/en/default/principal.


Jana Krejčíková

E-learning jarní cyklus školení II

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na další jarní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/prace-se-sytemem-moodle-jarni-skoleni/

https://dl.cuni.cz/jarni-cyklus-prednasek-zabyvajici-se-e-learningem/

Na akce je nutné se přihlašovat přes vzdělávací portál. Do prostředí MS Office se  přihlašuje zadáním přihlašovacího jména ve tvaru osobní číslo@cuni.cz (12345678@cuni.cz). Poté je nutné zadat své přístupové údaje do CAS. Přímý odkaz na jednotlivé akce naleznete v přehledu níže.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 22. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu.

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: 29. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Testování v MoodluDatum: 6. 5. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodlu.

Využití wikisystémů ve výuce

Datum: 15. 4. 2020

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Velká zasedací síň, RUK, Ovocný trh 5

Přihlašování: zde

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?


Jana Krejčíková

Stipendia Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře - uzávěrka 31.3.2020

Dovolujeme si vás informovat o možnosti ucházet se o stipendia do Tchaj-wanu Taipei Economic and Cultural Office informuje o dvou typů stipendií: 

a)       Taiwan Scholarship Program. Tento program Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP. Stipendia jsou víceletá, tj. čtyřletá ke studiu v BSP, dvouletá ke studiu v MSP a čtyřletá ke studiu v DSP 

b)      Huayu (Mandarin) Enrichment Scholarship Program (jazykové kurzy), který nabízí stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny. Podmínka je středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let. 

Ucházet se mohou občané České republiky. Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2020

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Záhory ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Záhory ve zkouškovém období budou probíhat ve změněném čase v úterý 11:00-12:30.

 

 


Jana Krejčíková

Opportunities for postgraduates

Dovolujeme si předat dvě nabídky na účast na seminářích. Jsou určeny postgraduálním studentům, vybraným uchazečům organizátor hradí ubytování a cestovní náklady.

CALLS FOR APPLICATIONS (The Europaeum)More information and how to apply: https://europaeum.org/opportunities/apply-for-a-europaeum-event/

12-13 March 2020Seminar: The EU and the Balkan region – the state of play | Zagreb organised together with United Europe

Deadline 24 January 2020

 

23-25 April 2020Spring School ‘Europe in the World – the World in Europe’ | Oxford

Deadline 26 January 2020


Přílohy:

Zagreb
Spring

Jana Krejčíková

VYHLÁŠKA ERASMUS+ 2020/21

Rádi bychom vás informovali, že v příloze naleznete vyhlášku ke studijním pobytům Erasmus+ pro příští akademický rok. 


Přílohy:

Erasmus

Jana Krejčíková

Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF

Níže uvádíme informace k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci stipendijního programu SYLFF Fellowship Program.   V přílohách najdete informace, přihlášku a další pokyny najdete na stránce rektorátu https://www.cuni.cz/UK-8933.html.     Termín pro podávání přihlášek na fakultní úrovni je 30. března 2019.   Dokumenty předkládají studenti v anglickém jazyce v tištěné podobě i ve formátu PDF na adresu svoz@fsv.cuni.cz.   Vybrané přihlášky budou dále nominovány do 2. kola na RUK dle harmonogramu.


Přílohy:

SYLFFINFO
SYLFF

Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Pozvánka na konferenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?"

Přílohou naleznete pozvánku na mezinárodní konfrenci "Discourse of Republicanism: Common European Legacy?", která se bude konat ve dnech 6.-7.11.2020.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Odložení Pracovního veletrhu pro studenty na ZS 2020

Dovolujeme si Vám oznámit, že Pracovní veletrh pro studenty a absolventy se  z důvodu zdravotní situace v ČR posouvá na začátek zimního semestru ak. roku 2020/21. Pro více aktualizací prosím sledujte FB událost bit.ly/veletrhbude.


Gabriela Baranyaiová

Posunutí termínů odevzdání závěrečných prací

Institut politologických studií FSV UK


Gabriela Baranyaiová

Výzkumné semináře IPS online

Výzkumné semináře IPS se od tohoto týdne opět konají. Vzhledem ke stávající situaci se ale přesouvají na platformu Google Meet. Online setkání se uskuteční každý čtvrtek v čase 14:00-15:20. V případě zájmu se zúčastnit kontaktujte Jakuba Záhoru (jakub.zahora@fsv.cuni.cz), který vás před konáním semináře pozve do videokonference skrze emailový odkaz. Upravený rozvrh a debatované texty jsou dostupné ve sdílené složce zde.      Aktualizováno 20.3.2020


Jana Krejčíková

Deadline_scholarship_The Herzl Centre

Due to Covid-19 outbreak, The Herzl Center has extended the deadlines for submitting applications for MA and PhD scholarship. Please, check our webpage for more details.  https://herzl.cuni.cz/HERZL-78.html


Jana Krejčíková

Soutěž GAČR - posunutí termínu odevzdání na 4.5.

Předsednictvo GAČR rozhodlo o zrušení veřejných soutěží na standardní projekty, mezinárodní projekty, projekty JUNIOR STAR a projekty EXPRO.  Zároveň soutěž znovu vyhlásilo s novým termínem podání, který je posunut na 4. května. Termín pro fakultní odevzdání se tak posouvá na 20. dubna.

Celé prohlášení předsednictva je dostupné na  https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ . Zadávací dokumentace zůstává stejná.   


Jana Krejčíková

Konzultace dr. Soukupa

Konzultace dr. Soukupa jsou možné po skype na základě předchozí emailové domluvy. 


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kubátové

Konzultační hodiny dr. Kubátové budou do odvolání probíhat vždy v úterý v čase od 16:00 - 18:00 prostřednictvím Skype (hana.kubatovahk). Další termíny je možné domluvit po emailu.

 


Jana Krejčíková

Aktuální informace

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení, které v návaznosti na rozhodnutí veřejné správy, UK a FSV upravuje provoz IPS.

1) Kontaktní výuka je od 10. 3. od 17:00 do odvolání zrušená. Ruší se i promoce.

2) Studenti dostanou od FSV UK informaci, že bude (do konce týdne, nejpozději od začátku příštího týdne) spuštěna bezkontaktní výuka a mají čekat na pokyny od svých vyučujících.

3) Ačkoliv mají studenti nadále přístup do budovy, kontaktní konzultační hodiny se ruší, využívejte prosím konzultace po emailu.

4) Kanceláře IPS zůstávají v provozu, nerušíme ani Den otevřených dveří pro Ph.D. studium.

5) Provoz sekretariátu zůstává zachován.

Chtěli bychom celé akademické obci IPS poděkovat za součinnost a spolupráci, koronavirus společně porazíme!

Petr Jüptner

 

Aktualizováno 10.3., 16:00


Jana Krejčíková

Zrušení výuky dne 10.3. od 17h do odvolání

V návaznosti na rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK sdělujeme, že dne 10.3. od 17h a dále do odvolání ruší výuka.

 


Jana Krejčíková

Informace - mimořádné opatření MZ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.


Jana Krejčíková

KORONAVIR COVID-19

Informujeme, že na webové stránky k zahraničním mobilitám byly přidány aktuální informace v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 pro výjezdy akademiků a ostatních zaměstnanců.    https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-akademicka-mobilita      https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-skoleni-zamestnancu 


Jana Krejčíková

Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody)

Dovolujeme si Vás informovat, že byly na web fakulty vloženy informace ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod. Termín dodání požadovaných dokumentů je 6. 4. 2020. Pohovory poté proběhnou 15. nebo 20. 4. 2020.   Jedná se o:   a) Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na letní semestr akademického roku 2020/2021:   ČJ:

Mezifakultní dohody

Meziuniverzitní dohody

 

EN:

Faculty agreements

University agreements


Jana Krejčíková

Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) - Rakousko, Polsko, Slov

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání maximálně tříletých projektů základního výzkumu v oblasti společenských věd na principu hodnocení Lead Agency (LA) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů základního výzkumu v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS). 

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Jedna osoba se může v rámci jedné výzvy v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele. 

V první výzvě je možné podat bilaterální i trilaterální projekty. Hlavním kritériem je výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě tohoto „Lead“ kritéria si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu. Bilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 40 % celkových nákladů projektu. Trilaterální projekty: u „Lead“ agentury musí být požadováno nejméně 25 % celkových nákladů projektu. 

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR prostřednictvím fakultního oddělení vědy. 

Podrobné informace a formuláře:https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/ 

Přehled povinných příloh:https://gacr.cz/la-projekty-prehled-pravidel/ 

Elektronické podávání projektů na české straně:https://cas.gris.cz/cas/login 

Termín fakultního oddělení vědy pro podání písemných elektronicky nefinalizovaných podkladů: 31. březen 2020


Jana Krejčíková

Stipendia: LK v Gruzie, Postdoc v Polsku

Uvádíme dvě nabídky v rámci mezivládních stipendií. Obě nabídky nejsou specifikovány jako pouze pro občany ČR, tudíž i studenti s jiným státním příslušenstvím se mohou hlásit. Je přijatelné odevzdat motivační dopis v AJ. Nabídka je vyvěšena zde.


Přílohy:

NAWA

Jana Krejčíková

Nabídka stipendia pro doktorandy

V příloze naleznete nabídku stipendia pro doktorandy. 


Přílohy:

HCIS

Jana Krejčíková

Spring School of Development and Peace Education 2020

V přiloženém souboru naleznete informace o  „Jarní škole 2020“ – Spring School of Development and Peace Education“.


Přílohy:

poster
INFO

Jana Krejčíková

South American Business Forum Student Opportunity

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce k účasti na konferenci South American Business Forum, která se koná ve dnech 30. 7. – 1. 8. v Buenos Aires. Nabídka je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů. Více informací viz níže a na https://www.sabf.org.ar/conference/about.


Jana Krejčíková

Výlety do Sarajeva a "Po stopách maršála Tita" 2020

Vážené studentky a vážení studenti IPS FSV UK,   rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se oblíbených studentských výletů na Balkán. Hlavní město Bosny a Hercegoviny má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu. Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze.   Můžete se přidat také k putování "Po stopách maršála Tita", které se koná první týden v květnu. Podíváte se na místa spjatá s významnými historickými událostmi, projedete se lodí po moři i na raftech po řece Neretvě a ochutnáme tradiční jídlo i pití hned ve 3 zemích - Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku. Za tuto exkurzi je možnost získat 3 kredity skrze volitelný předmět zapsaný na IMS FSV UK - podmínkou je aktivní účast na programu a přednesení referátu, jehož téma bude předem dohodnuto s organizátorem výletu. Detailní informace včetně kontaktu naleznete v příloze.   Kontaktní osobou pro oba výlety je Martin Vedral - absolvent balkánských studií na IMS FSV UK        


Přílohy:

Tito
Sarajevo

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny na LS 2019/2020

Milí studenti, v příloze naleznete kompletní přehled konzultačních hodin vyučujících na LS 2019/2020.


Přílohy:

KZT9

Jana Krejčíková

Stipendia na letní kurzy a studijní/výzkumné pobyty - mezivládní nabídky

Informujeme o nabídce AIA (mezivládní dohody) v rámci výběrových řízení na letní kurzy a na studijní a výzkumné pobyty pro studenty a učitele VŠ.    Všechny informace naleznete na webu FSV zde 


Jana Krejčíková

V. Mezinárodní konference "Za rovnováhu světa"

Dovolujeme si vás informovat o konání V. Mezinárodní konference Za rovnováhu světa, která se uskuteční ve dnech 26. – 29. ledna 2021 v Havaně. Odkaz na webové stránky konference je zde: http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/en/default/principal.


Jana Krejčíková

E-learning jarní cyklus školení II

Dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na další jarní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.

Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/prace-se-sytemem-moodle-jarni-skoleni/

https://dl.cuni.cz/jarni-cyklus-prednasek-zabyvajici-se-e-learningem/

Na akce je nutné se přihlašovat přes vzdělávací portál. Do prostředí MS Office se  přihlašuje zadáním přihlašovacího jména ve tvaru osobní číslo@cuni.cz (12345678@cuni.cz). Poté je nutné zadat své přístupové údaje do CAS. Přímý odkaz na jednotlivé akce naleznete v přehledu níže.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 22. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu.

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: 29. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Testování v MoodluDatum: 6. 5. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodlu.

Využití wikisystémů ve výuce

Datum: 15. 4. 2020

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Velká zasedací síň, RUK, Ovocný trh 5

Přihlašování: zde

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?


Jana Krejčíková

Stipendia Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře - uzávěrka 31.3.2020

Dovolujeme si vás informovat o možnosti ucházet se o stipendia do Tchaj-wanu Taipei Economic and Cultural Office informuje o dvou typů stipendií: 

a)       Taiwan Scholarship Program. Tento program Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP. Stipendia jsou víceletá, tj. čtyřletá ke studiu v BSP, dvouletá ke studiu v MSP a čtyřletá ke studiu v DSP 

b)      Huayu (Mandarin) Enrichment Scholarship Program (jazykové kurzy), který nabízí stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny. Podmínka je středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let. 

Ucházet se mohou občané České republiky. Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2020

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Záhory ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Záhory ve zkouškovém období budou probíhat ve změněném čase v úterý 11:00-12:30.

 

 


Jana Krejčíková

Opportunities for postgraduates

Dovolujeme si předat dvě nabídky na účast na seminářích. Jsou určeny postgraduálním studentům, vybraným uchazečům organizátor hradí ubytování a cestovní náklady.

CALLS FOR APPLICATIONS (The Europaeum)More information and how to apply: https://europaeum.org/opportunities/apply-for-a-europaeum-event/

12-13 March 2020Seminar: The EU and the Balkan region – the state of play | Zagreb organised together with United Europe

Deadline 24 January 2020

 

23-25 April 2020Spring School ‘Europe in the World – the World in Europe’ | Oxford

Deadline 26 January 2020


Přílohy:

Zagreb
Spring

Jana Krejčíková

VYHLÁŠKA ERASMUS+ 2020/21

Rádi bychom vás informovali, že v příloze naleznete vyhlášku ke studijním pobytům Erasmus+ pro příští akademický rok. 


Přílohy:

Erasmus

Jana Krejčíková

Vyhlášení výzvy stipendijního programu SYLFF

Níže uvádíme informace k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci stipendijního programu SYLFF Fellowship Program.   V přílohách najdete informace, přihlášku a další pokyny najdete na stránce rektorátu https://www.cuni.cz/UK-8933.html.     Termín pro podávání přihlášek na fakultní úrovni je 30. března 2019.   Dokumenty předkládají studenti v anglickém jazyce v tištěné podobě i ve formátu PDF na adresu svoz@fsv.cuni.cz.   Vybrané přihlášky budou dále nominovány do 2. kola na RUK dle harmonogramu.


Přílohy:

SYLFFINFO
SYLFF

Jana Krejčíková

Informace z Oddělení projektové podpory a investic_omezení provozu areálu Jinonice

  V souvislosti se zahájením rekonstrukce a dostavby areálu UK Jinonice upozorňujeme na některá dočasná omezení v provozu. 1. Od 19. 11. do 18. 12. 2019 probíhá ve stávajících budovách v Jinonicích stavebně – technický průzkum, která zasáhne lokálně postupně všechna podlaží.  2. Dalším omezením je uzavření venkovního parkoviště areálu UK Jinonice od 6. 1. 2020 záborem staveniště a nebude tedy možné na něm parkovat do konce roku 2021. V této etapě bude možné vjezd a výjezd do garáží po stávající komunikaci.  3. Od 1. 5. 2020 nebude přístupný vjezd do podzemních garáží z důvodu zajištění statiky stávajících budov a vybudování prozatímního vjezdu do garáží pro sousední SVJ 609.   4. Od 1. 8. 2020 budou předány stávající budovy zhotoviteli stavby a z tohoto důvodu musí být do konce července 2020 celý areál UK Jinonice vystěhovaný.    


Jana Krejčíková

Lingnan University v Hongkongu: možnost získání stipendia ke studiu bakalářských studijních programů

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce bakalářského studia pro zahraniční studenty na Lingnan University v Hongkongu v programech ArtsBusiness Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020). Pro zahraniční studenty je možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).    


Jana Krejčíková