Letní provoz IPS

Letní provoz IPS

 

Provoz sekretariátu

  • Pracovní doba sekretariátu v termínu 25.5. – 30.6. a 1.9. – 22.9. - sekretariát je v provozu od pondělí do pátku v době 9:00 – 14:00. V době státních závěrečných zkoušek, přijímacím řízení a při poradách vedení je doba provozu sekretariátu prodloužen
  • Pracovní doba sekretariátu v termínu 1.7. – 31.8. - sekretariát je v provozu od pondělí do pátku v době 9:00 – 14:00 a je zajištěn alespoň jednou osobou
  • Dne 4.7. je sekretariát uzavřen. 
  • zastupitelnost na katedrách a ve vedení je k dispozici zde