prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: blanka.richova@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C512, Jinonice, budova C

Konzultace

ResearcherID: N-1264-2017

ORCID ID: 0000-0002-9706-470X

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Presidents - institutional growth in Central Europe. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka - KUBICKI, Radosław - WALTER, Aaron. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures 1st ed vyd. Trnava: Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 9-14. ISBN 978-83-64038-39-6.
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Presidents - Institutional Growth in Central European Politics. In: ŘÍCHOVÁ, Blanka - KUBICKI, Radoslaw - WALTER, Aaron. Rethinking the Presidency. Challenges and Failures 1st ed vyd. Trnava, Slovakia: Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2015, s. 9-14. ISBN 978-83-64038-39-6.
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Postoj Labour Party k devoluci: případ Walesu. In: FIALA, Vlastimil - ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí 1. vyd vyd. Olomouc: Moneta-FM, 2003, s. 154-179. ISBN 80-900965-8-1.
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Wales na cestě od periferie k centru. In: KOTÁBOVÁ, Věra - ŘÍCHOVÁ, Blanka - PLECHANOVOVÁ, Běla. Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii 1. vyd vyd. Praha: IPS FSV UK, 2006, s. 164-190. ISBN 80-239-6981-1.
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Skotsko, Wales a Evropská unie před rokem 1999. In: KOTÁBOVÁ, Věra - PRÁZOVÁ, Irena - SCHNEIDER, Ondřej. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. II, Ekonomie, Politologie Praha: Matfyzpress, 2004, s. 243-265. ISBN 80-86732-35-5.
  • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Evropeizace - kultura, tradice a národní identita na území Spojeného království. In: CABADA, Ladislav. Evropa - kultura - identita : kulturní pozadí evropské integrace 1. vyd vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 85-103. ISBN 978-80-7380-064-2.

JPB176 Politické systémy I.; JPB229 Regionální politické systém: Skotsko, Wales; JPB576 Irská problematika v britských dějinách; JPM024 Decentralizace - region - identita; JPM547 Národ a nacionalismus; JPM342 Konflikty v demokracii a národní identita; JPM023 Diplomní seminář I.; JPM025 Diplomní seminář II.; JPM0265 Diplomní seminář III.

Regionální stranické systémy v zemích EU.
Britský stranický systém a jeho proměny po druhé světové válce.
Bretaňské regionální hnutí.
Plaid Cymru a Skotská národní strana: komparativní analýza.
Koncepce národa v díle M. Hrocha.
Konsociační demokracie a problematika Severního Irska.
Národní symboly a jejich proměna: mariánský sloup a politická a společenská diskuse k jeho obnovení
Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání

2015: CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe) ERASMUS+.
2013-2014: OPPA (Operační program Praha Adaptabilita – Programm no. CZ.2.17) – EU grant Prague Adaptability.
2009-2011: CLIOH-WORLD, Network of Excellence.Project: Creating a New Historical Perspective: EU and the Wider World. EU international grant.
2009: FRVŠ – project no. 521/2009. Project: Political Science in 20th Century.
2005-2007: CLIOHRES – A New History Research Agenda for the Citizen of a Growing Europe, Sixth Framework Programme, Network of Excellence. Member of the TWG 5: Frontiers and Identities.
2004-2006: GAČR no. 407/04/0206.Project: Coalitions, coalition behavior and government formation in the Czech Republic.
2004: Maison de Sciences de l’Homme, Paris, France. Project: Regional interests and government in contemporary democracies.
2001-2002: GAČR no. 407/01/0987. Project: Political Actors and decentralisation.
1997-1998: Nadace Open Society Found, programm HESP, no. 1121–P 46/97.Project: Political communication.
1997: Grant USIA. Summer Institute on American Federalism. USA, Colorado.
1996: Grant Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars. Pembroke College, UK, Cambridge.
1996: Grant MELLON Fellowship. Tree-month stay in Paris, France. Project: Nationalism and State Integrity in Contemporary Europe.

Komparativní politologie, teorie demokracie, národ a nacionalismus, regionální hnutí současnosti (problematika Walesu, Skotska a Bretaně)

britský politický systém, regionalismus a regionální hnutí v historické perspektivě, decentralizace, národní hnutí a symboly národní identity, komparativní politologie, Wales a velšské dějiny a politika, britský politický systém, západoevropské politické systémy, Francie, Bretaň