RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: kofronj@fsv.cuni.cz , jan.kofron@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C513, Jinonice, budova C

Konzultace

ResearcherID: I-3530-2012

ORCID ID: 0000-0001-8926-1351

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11230&ustav=23-KP&dobor=&vedouci=40288&ze_vsech_fakult=0&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5b%5d=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&order=d.dskr&sort=desc

Konkrétní téma je třeba specifikovat osobně, pro rámcovou představu lze vyjít z oblastí, kterým se věnuji:
Predikce v politické vědě a veřejné debatě (jak empirické analýzy, tak např. scénáře)
Konvenční odstrašení
Efektivita vojenských sil
Neorealistické teorie

Můj odborný zájem se věnuje třem širším tématům.
1) otázkám spojeným s faktory ovlivňujícími vojenskou efektivitu.
2) Predikce. Predikce jsou velmi časté např. v ekonomii, nicméně v politické vědě zůstaly doposud poněkud upozaděné. Nicméně ve veřejné politické debatě se predikce samozřejmě objevují, a proto so zaslouží pozornost.
3) Teorie mezinárodních vztahů - zejména pak teorie neorealismu

Predikce v politické vědě a veřejné debatě (jak empirické analýzy, tak např. scénáře) Konvenční odstrašení Efektivita vojenských sil Neorealistické teorie