Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.

Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mezinárodních vztahů
  • Katedra politologie

E-mail: jakub.stauber@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C513, Jinonice, budova C

Konzultace

ORCID ID: 0000-0002-5548-5178

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • STAUBER, Jakub. Party Institutionalisation in the Czech Republic. In: HARMEL, Robert - SVÅSAND, Lars G.. Institutionalisation of Political Parties : Comparative Cases. 1st ed vyd. London: ECPR Press / Rowman & Littlefield International, 2019, s. 215-238. ISBN 978-1-78552-302-1.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Politické systémy střední Evropy; Politický systém ČR I. (celostátní úroveň); Sociologie politické strany; Stáž v praxi; Teorie politických stran; Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

Institucionalizace politických stran
Členství v politických stranách
Vnitrostranická demokracie
Volební chování
Volební geografie
Stranická nacionalizace

GA UK č. 180516:Vzorce institucionalizace politických stran v České republice

Politické strany, Stranické systémy