doc. Michel Perottino, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra politologie
 • Vědecká rada

E-mail: perottino@fsv.cuni.cz , michel.perottino@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 244

Vedené práce

Místnost: č. C511, Jinonice, budova C

Konzultace

ResearcherID: M-5632-2017

Scopus Author ID: 15021032500

ORCID ID: 0000-0002-1910-4075

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • PEROTTINO, Michel. The Czech accession referendum : 'yes', but no passion. In: DE WAELE, Jean Michel. European union accession referendums. 1st ed vyd. Bruxelles: Editions de l'Université Libre de Bruxelles, 2005, s. 23-30. ISBN 2-8004-1349-2.
 • PEROTTINO, Michel. The Green Party : an undeserved succes?. In: MARTY, Pascal - DEVAUX, Sandrine. Social movements and public action : lessons from environmental issues. 1st ed vyd. Prague: CEFRES, 2009, s. 55-71. ISBN 978-80-86311-20-3.
 • PEROTTINO, Michel - TOMALOVÁ, Eliška. Francie a EU : Francie unavená Evropou?. In: ROVNÁ, Lenka - KASÁKOVÁ, Zuzana - VÁŠKA, Jan. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii : europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd vyd. Praha: Eurolex Bohemia; VIP Books, 2007, s. 23-48. ISBN 978-80-87134-10-8.
 • PEROTTINO, Michel. Commentaires sur la contribution de Jan Hartl. In: LEQUESNE, Christian - MACDONAGH-PAJEROVÁ, Monika. La citoyenneté démocratique dans l'Europe des vingt-sept. 1er éd vyd. Paris: L'Harmattan, 2007, s. 25-31. ISBN 978-2-296-03778-6.
 • PEROTTINO, Michel - POLÁŠEK, Martin. KSČM v perspektivě stranickoorganizační. Mezi masovou a kartelovou stranou : Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, s. 110-128. ISBN 978-80-7419-094-0.
 • PEROTTINO, Michel. Corruption et lutte contre la corruption en République tchèque. In: IANCU, Alexandra - MARTON, Silvia. Corruption et politique en Europe : Enjeux, réformes et controverses. 1er éd vyd. Paris: L´Harmattan, 2019, s. 119-128. ISBN 978-2-343-15566-1.
 • PEROTTINO, Michel. La République slovaque. In: BRACK, Nathalie - DE WAELE, Jean-Michel - PILET, Jean-Benoit. Les démocraties européennes. 3e éd vyd. Paris: Armand Colin, 2015, s. 367-379. ISBN 978-2-200-60162-1.
 • PEROTTINO, Michel. La République tchèque. In: BRACK, Nathalie - DE WAELE, Jean-Michel - PILETQ, Jean-Benoit. Les démocraties européennes. 3e éd vyd. Paris: Armand Colin, 2015, s. 381-393. ISBN 978-2-200-60162-1.
 • PEROTTINO, Michel. République tchèque face a la COVID-19. In: DE WAELE, Jean-Michel - INSEL, Ahmet. Quand la pandémie bouleversa le monde. 1ère éd vyd. Bruxelles: Bruylant, 2022, s. 81-98. ISBN 978-2-8027-7201-9.
 • PEROTTINO, Michel - POLÁŠEK, Martin. Czech Republic. In: DE WAELE, Jean-Michel - ESCALONA, Fabien - VIEIRA, Mathieu. The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union. 1st ed vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013, s. 416-433. ISBN 978-1-137-29379-4.
 • PEROTTINO, Michel. Le parti communiste tchèque entre continuité et rupture. In: DE WAELE, Jean-Michel - SEILER, Daniel-Louis. Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe. 1er éd vyd. Paris: Économica, 2011, s. 262-273. ISBN 978-2-7178-6101-3.
 • NOVOTNÝ, Vilém - PEROTTINO, Michel - POLÁŠEK, Martin. Political parties and the policy agenda. In: ZAHARIADIS, Nikolaos. Handbook of Public Policy Agenda Setting. 1st ed vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, s. 217-235. ISBN 978-1-78471-591-5.
 • KOTHEROVÁ, Zuzana - PEROTTINO, Michel. Covid-19 du meilleur au pire : la gestion de crise a la tchèque. In: TORBICKA, Kinga. L’Europe centrale face à la pandémie de Covid-19. 1er éd vyd. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 151-163. ISBN 978-83-235-5754-8.
 • BRUCKER, Balázs - PEROTTINO, Michel. L'Europe centrale et orientale face a l'épidémie de la Covid-19. In: ARNAUD, Lami. La pandémie de Covid-19 : les systèmes juridiques à l'épreuve de la crise sanitaire. 1er éd vyd. Bruxelles: Bruylant, 2021, s. 201-227. ISBN 978-2-8027-6783-1.
 • POLÁŠEK, Martin - NOVOTNÝ, Vilém - PEROTTINO, Michel. Jak zkoumat (levicové) politické strany v dnešní České republice?. Mezi masovou a kartelovou stranou : Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, s. 10-12. ISBN 978-80-7419-094-0.
 • POLÁŠEK, Martin - NOVOTNÝ, Vilém - PEROTTINO, Michel. Policy-Related Expertise and Policy Work in Czech Political Parties: Theory and Methods. In: XUN, Wu - HOWLETT, Michael - RAMESH, M. Policy Capacity and Governance. 1st ed vyd. London: Palgrave Macmillan, 2018, s. 385-409. ISBN 978-3-319-54675-9.
 • NOVOTNÝ, Vilém - POLÁŠEK, Martin - PEROTTINO, Michel. Czech Political Parties and Policy Analysis in the Perspective of Policy Advisory Systems. In: VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva. Policy Analysis in the Czech Republic. 1st ed vyd. Bristol: Policy Press, 2016, s. 217-236. ISBN 978-1-4473-1814-9.
 • NOVOTNÝ, Vilém - POLÁŠEK, Martin - PEROTTINO, Michel. Shrnutí a výhled dalšího zkoumání (levicových) politických stran v ČR. Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. 1. vyd vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012, s. 162-167. ISBN 978-80-7419-094-0.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Bakalářské předměty • Francouzský politický systém (JPB094) • Politické strany v Evropě (JPB202) • Politické systémy I (JPB256) • Le système politique tchèque (JPB560 • Víceúrovňové vládnutí (stát, region, občan) (JPB587) • Bakalářský seminář I. (JPB001) • Bakalářský seminář II. (JPB23) • Bakalářský seminář III. (JPB264) Magisterské předměty • Sociologie politické strany (JPM311) • Teorie politických stran (JPM579) • Le système politique tchèque (JPM581) • České politické strany (JPM638) • Český parlament a parlamentarismus (JPM729) • Diplomní seminář I. (JPM010) • Diplomní seminář II. (JPM344) • Diplomní seminář III. (JPM345) Doktorandské předměty • Politické strany: teorie a praxe I. a II. (JPD030) • Odborná esej (JPD014) • Doktorandský seminář I. (JPD018) • Doktorandský seminář II. (JPD019) • Doktorandský seminář III. (JPD010) • Doktorandský seminář IV. (JPD011) • Doktorandský seminář V. (JPD012) • Doktorandský seminář VI. (JPD013)

(Okruhy = témata k jednání po domluvě - upřesnění)
Okruh: Politické strany v Evropě
Okruh: Expertní kapacity politických stran
Okruh: Dějiny politických stran
Okruh: Politické strany a společnost
Okruh: Teorie politických stran
Okruh: Digitalizace politických stran, vícerychlotstní stranictví, stran bez členů
Okruh: Soudržnost, disciplína zastupitelů
Okruh: Společnost a politika/demokracie, Covid-19

GAČR, České politické strany a jejich expertní kapacity v oblasti veřejných politik, č. projektu 13-20962S (řešitel)
GAČR, Česká levice tváří v tvář "Třetí cestě" v mezinárodním srovnání, č. projektu: GA407/09/0141 (člen týmu)
GAČR, Úloha politických aktérů v procesu decentralizace, č. projektu: 407/01/0987 (člen týmu)
6 rámcový program, č. projektu: CIT3-CT-2005-513416, projekt Wider Europe, deeper integration? "Constructing Europe" EU-CONSENT (člen týmu)

Politické strany, demokracie, politické instituce

Politické strany, Česká republika, Francie, demokracie, politické systémy