doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: milos.brunclik@fsv.cuni.cz , milos.brunclik@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C521, Jinonice, budova C

Konzultace

ResearcherID: F-8460-2017

Scopus Author ID: 55641785900

ORCID ID: 0000-0003-2170-1650

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Political Systems in Comparative Perspective; Stranické systémy; Problémy ústavního inženýrství; Moderní strany v Evropě; Politické systémy II; Úvod do politologie, Workshop - Politické a státní instituce v praxi

parlamentní a poloprezidentské režimy
prezidenti a vlády
úřednické vlády
ústavní zvyklosti
politické strany

Standardní projekt Grantové agentury ČR: „Ústavní zvyklosti ve střední Evropě“ s registračním číslem 20-05069S (2020-2022).
Standardní projekt Grantové agentury ČR: „Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezidenta na fungování politického režimu České republiky“ s registračním číslem 15-01907S (2015-2017).

Miloš Brunclík se ve své odborné činnosti zaměřuje na trojúhelník institucí hlava státu - kabinet - parlament a jejich vzájemné interakce v kontextu studia parlamentních a poloprezidentských režimů. Důraz je kladen na institucionální, resp. ústavní perspektivu, kterou propojuje s neinstitucionálními či neformálními faktory ovlivňující charakter vazeb v rámci tohoto trojúhelníku. Zabývá se dále moderními typy politických stran, ústavními zvyklostmi a úřednickými vládami.

ústavní systémy evropských zemí, parlamentní a poloprezidentské režimy, úřednické vlády, politické strany, ústavní zvyklosti