Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: jan.charvat@fsv.cuni.cz , jan.charvat@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C517, Jinonice, budova C

Konzultace

ORCID ID: 0000-0003-2124-0073

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • CHARVÁT, Jan - SLAČÁLEK, Ondřej - SVATOŇOVÁ, Eva. Four Cycles of the Czech Far-right's Contention. In: KONDOR, Katherine - LITTLER, Mark. The Routledge Handbook of Far-Right Extremism in Europe. 1 vyd. New York: Routledge, 2024, s. 83-99. ISBN 978-1-03-218797-6.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Current Political Extremism, Československý politický systém I, Československý politický systém II, Demokracie: autorita a totalita, Politický system ČR, Terorismus v Evropě, Vznik a vývoj české krajní pravice, Vznik a vývoj české krajní levice

Obecně témata týkající se:
- politického extremismus
- současné krajní pravice a levice v ČR, nebo ve světě
- krajních politických ideologií

Politický extremismus, krajní pravice a levice, politické subkultury, politické ideologie, česká politika