Mgr. Michael Drašar

Mgr. Michael Drašar

Působiště:

  • Centrum doktorských studií IPS
  • Katedra politologie

E-mail: michael.drasar@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C527, Jinonice, budova C

ResearcherID: GRY-5575-2022

ORCID ID: 0000-0003-2763-7178

Michael Drašar je interním doktorandem Katedry politologie IPS FSV UK, kde absolvoval také bakalářské a navazující magisterské studium. Zabývá se tématy z oblasti komparativní politologie, konkrétně ústavními institucemi s důrazem na roli hlavy státu, dále volbami, volebními systémy a volebním chováním. Teritoriálně se věnuje především oblasti středovýchodní Evropy. Ve své disertační práci se věnuje problematice nestranických prezidentských kandidátů. V letech 2022 – 2023 působil jako vědecký pracovník na Katedře mezinárodních vztahů, kde byl zapojen do projektu GA ČR "Vzájemná interakce vlastní a cizí perspektivy v politickém rozhodování: perspektiva kvantové sociální vědy", v červenci 2022 se stal také juniorním výzkumníkem v Národním institutu SYRI. Od října 2023 působí v Centru doktorských studií IPS FSV UK. Aktivně se zapojuje také do fakultního života jako člen Akademického senátu FSV UK.

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Methodology of Social Sciences (JPB150) – zimní semestr, semináře
Kvantitativní metody zkoumání politiky (JPB283) – letní semestr, semináře

Volby (volební chování, volební inženýrství, geografická analýza volební podpory)
Prezident (postavení v politickém systému, pravomoci, vztah k politickým stranám)
Kvantitativní výzkum politiky (analýza s využitím statistických metod)
Aktuální politické události v ČR a dalších zemích střední Evropy

Politické a ústavní systémy
Hlava státu a její role v politice
Volby a volební systémy
Volební chování
Kvantitativní metody v politologii
Politika zemí středovýchodní Evropy
Volební nestranictví