Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.

Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: jakub.franek@fsv.cuni.cz

Místnost: č. 206, Pekařská 16

ResearchID: O-9474-2017

Scopus Author ID: 57193865509

ORCID ID: 0000-0002-3735-6508

Rok vydání

Monografie

  • HALAMKA, Tomáš - FRANĚK, Jakub - KŘÍŽKOVSKÝ, Matyáš - BÍBA, Jan - VIRDZEK, Andrej - KVĚTINA, Jan - ANDĚLOVÁ, Kristina - KOBOVÁ, Ĺubica - CHOTAŠ, Jiří - KOBLÍŽEK, Tomáš - MICKA, Ondřej - RŮŽIČKA, Jiří - KUŽEL, Petr. Jak číst politické myslitele?. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2020. 312 s. ISBN 978-80-246-4408-0.

Kapitoly v monografiích

  • FRANĚK, Jakub. John Locke: přirozený zákon jako "hlas rozumu". In: HAVLÍČEK, Aleš. Lidská a přirozená práva v dějinách. 1 vyd. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014, s. 111-127. ISBN 978-80-7414-620-6.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?odeslano=1&fak=11230&ustav=23-KP&dobor=&vedouci=32589&ze_vsech_fakult=0&stupr=&fulltext=&fulltext_kde%5b%5d=nazev&skr=&skr_obhajeni=&dtyp=&kterep=all&pocet=&f=find&do=main&order=d.dskr&sort=desc