Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mezinárodních vztahů

E-mail: viera.martinkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 648

Vedené práce

Místnost: č. 407, Pekařská 16

Scopus Author ID: 51665119200

ORCID ID: 0000-0002-4377-9523

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

European Union (EU) - JPM947, Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions (EU) - JPM433, NGOs in International Relations (II) - JPM770, European Public Sphere: Interest Representation and Public Debate - JPM432, European Policies of Visegrad Countries - JPM731, Evropská integrace - JPB190, Současné problémy mezinárodních vztahů - JPB191,

národní parlamenty v EU, vztahy národních a evropských institucí demokratický deficit EU evropský veřejný prostor instituce a rozhodovací procesy v EU rozvojová spolupráce

2011-2012, Decision-Making in the European Union Before and After Lisbon, asistentka spoluřešitelky doc. Běly Plechanovové, Jean Monnet Multilateral Research Group Project, European Commission; 2009-2011, Eastern Enlargement and Patterns of Decision-making in the European Union, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 407/09/1747 GA ČR; 2008-2010, Politické, ekonomické a institucionální důsledky rozšíření EU - perspektiva ČR v EU, člen řešitelského týmu; MŠMT, výzkumný záměr MSM002162084; 2007-2008, Economic Theory of Political Markets, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 402/05/H510 GA ČR;

evropská integrace

evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, evropský veřejný prostor, národní parlamenty v EU