SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Kontakty
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 663

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 206, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: úterý 8:30 - 9:30 na odkaze https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae6307ba3065c4804a4506c0514fce1dc%40thread.tacv2/1612779302149?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%22e2cda51f-b497-4a5a-a96c-43faa4dccd21%22%7d2/conversations?groupId=caa146a9-a759-41d7-909f-295ab2a88c2b&tenantId=73844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5dPřehled publikací

Vedené práce

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 663

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 206, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: úterý 8:30 - 9:30 na odkaze https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae6307ba3065c4804a4506c0514fce1dc%40thread.tacv2/1612779302149?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%22e2cda51f-b497-4a5a-a96c-43faa4dccd21%22%7d2/conversations?groupId=caa146a9-a759-41d7-909f-295ab2a88c2b&tenantId=73844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5dPřehled publikací

Vedené práce