SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Kontakty
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.


Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (Mgr., 2003; PhD., 2006) a obor International Relations and European Studies na Central European University v Budapešti (M.A., 2002). Od roku 2004 působí na Katedře mezinárodních vztahů (KMV) Institutu politologických studií (IPS) FSV UK: postupně jako asistent (2004 – 2007), odborný asistent (2007 – 2011) a docent (od roku 2011). V letech 2012 – 2015 byl zástupcem ředitele IPS, od roku 2015 vykonává funkci vedoucího KMV. V letech 2003 – 2009 současně působil jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze (v letech 2005 – 2009 i jako zástupce vedoucího výzkumného oddělení a posléze vedoucí výzkumného oddělení).


Výzkumné zájmy J. Karlase se soustřeďují na mezinárodní bezpečnostní, ekonomické, a environmentální instituce. Na počátku své výzkumné dráhy se zabýval především institucionálním designem mezinárodních bezpečnostních organizací a zapojením národních institucí do rozhodovacího procesu v Evropské unii. K dalším tématům jeho výzkumu posléze patřily kompliance a monitorování ve Světové obchodní organizaci, vyjednávací pozice států v globálním klimatickém režimu, a plnění reportovacích povinností v globálních odzbrojovacích, environmentálních, a lidsko-právních režimech. V současnosti se ve svém výzkumu věnuje především vyjednávání a ratifikaci všeobecných smluv kontroly zbrojení. Je autorem více než 50 odborných publikací, mezi které patří i tři vědecké monografie a články v několika zahraničních impaktovaných časopisech (Environmental Politics, Global Policy, International Political Science Review, Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Journal of International Relations and Development, West European Politics, World Trade Review).

Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 664

email: jan.karlas@fsv.cuni.cz

Místnost: č. 202, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny:

ÚT 12:30-13:30 (PEK202), ST 18:00-19:00 (Zoom)

https://cesnet.zoom.us/meeting/92777153148


CV

Přehled publikační činnosti

Vedené práce

Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.


Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (Mgr., 2003; PhD., 2006) a obor International Relations and European Studies na Central European University v Budapešti (M.A., 2002). Od roku 2004 působí na Katedře mezinárodních vztahů (KMV) Institutu politologických studií (IPS) FSV UK: postupně jako asistent (2004 – 2007), odborný asistent (2007 – 2011) a docent (od roku 2011). V letech 2012 – 2015 byl zástupcem ředitele IPS, od roku 2015 vykonává funkci vedoucího KMV. V letech 2003 – 2009 současně působil jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze (v letech 2005 – 2009 i jako zástupce vedoucího výzkumného oddělení a posléze vedoucí výzkumného oddělení).


Výzkumné zájmy J. Karlase se soustřeďují na mezinárodní bezpečnostní, ekonomické, a environmentální instituce. Na počátku své výzkumné dráhy se zabýval především institucionálním designem mezinárodních bezpečnostních organizací a zapojením národních institucí do rozhodovacího procesu v Evropské unii. K dalším tématům jeho výzkumu posléze patřily kompliance a monitorování ve Světové obchodní organizaci, vyjednávací pozice států v globálním klimatickém režimu, a plnění reportovacích povinností v globálních odzbrojovacích, environmentálních, a lidsko-právních režimech. V současnosti se ve svém výzkumu věnuje především vyjednávání a ratifikaci všeobecných smluv kontroly zbrojení. Je autorem více než 50 odborných publikací, mezi které patří i tři vědecké monografie a články v několika zahraničních impaktovaných časopisech (Environmental Politics, Global Policy, International Political Science Review, Journal of Common Market Studies, Journal of European Public Policy, Journal of International Relations and Development, West European Politics, World Trade Review).

Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 664

email: jan.karlas@fsv.cuni.cz

Místnost: č. 202, Nové Butovice, Pekařská 16

Konzultační hodiny:

ÚT 12:30-13:30 (PEK202), ST 18:00-19:00 (Zoom)

https://cesnet.zoom.us/meeting/92777153148


CV

Přehled publikační činnosti

Vedené práce