AcPo Call for Papers

AcPo Call for Papers

Call for Papers - speciální číslo Acta Politologica  

 

Přímá volba prezidenta ČR včera a dnes: Prezidentské volby 2023 ve zpětném zrcátku 

    

Zajímáte-li se o výzkumné perspektivy související ať už přímo s prezidentskou volbou konanou v lednu 2023 nebo obecněji se zavedením přímé volby prezidenta a jejími dopady na český politický systém, včetně srovnávacího výzkumu, dovoluje si vás redakce Acta Politologica touto cestou vyzvat k publikování vašich studií a analýz ve speciálním čísle věnovaném problematice přímé volby prezidenta v Česku. Více informací o speciálním čísle naleznete na webu AcPo.

 

V případě zájmu o publikování ve speciálním čísle adresujte abstrakt zamýšleného článku redakci (acpo@fsv.cuni.cz) v rozsahu 250 až 300 slov nejpozději do 5. února 2023. Redakce přijímá texty v českém i anglickém jazyce. Pokud bude váš abstrakt akceptován, budete vyzváni k zaslání rukopisu nejpozději do 15. dubna 2023. Všechny dodané rukopisy následně projdou standardním recenzním řízením. Vydání speciálního čísla předpokládejte v říjnu 2023.