Aktuální grantová výzva Česko - německého fondu budoucnosti

apply

Aktuální grantová výzva Česko - německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. Podpoří projekty, které směřují k překonávání dělicích linií ve společnosti. V mimořádné grantové výzvě budou příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů podpořeny takové společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Vítány jsou inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti, ale také vzdělávací a diskuzní formáty.

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu. K datu 31.12.2018 je možné žádat i o standardní grant Fondu. 

Další informace zde.

Pokud chcete předložit žádost k Tématu roku, doporučuji Vám, abyste před předložením žádosti Váš projektový záměr konzultovali. S Vašimi dotazy se prosím obracejte na Jacoba Venuße (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004) z Fondu budoucnosti či na fakultní oddělení vědy.