Pozvánka na představení nové databáze najdiexperta.cz

Pozvánka na představení nové databáze najdiexperta.cz

K posilování dialogu mezi vědeckou obcí a veřejností a zkvalitňování veřejných politik byla vytvořena nová databáze najdiexperta.cz. Na jejím vzniku se podíleli výzkumníci z FSV UK.

Databáze umožní uživatelům snadno najít odborníky ze široké škály společenskovědních disciplín, včetně politologie, sociologie, mezinárodních vztahů a práva. Nový nástroj poskytuje detailní informace o odbornících, jejich vědeckých i mediálních aktivitách, a umožňuje rychlý kontakt mezi experty a státními institucemi. Cílem databáze je podpořit kvalitní veřejnou politiku prostřednictvím lepšího využívání poznatků a výsledků společenských věd.

Představení databáze, kde budou mít účastníci možnost seznámit se s jejími možnostmi, se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 14:00 hodin v Kampusu Hybernská. Pro účast na akci se, prosím, registrujte zde.

Databáze je klíčovým výsledkem projektu Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době (CURIE), který získal grantovou podporu v rámci programu Éta Technologické agentury ČR (TA ČR). Odpovědnou řešitelkou projektu za FSV UK byla dr. Hana Kubátová z Institutu politologických studií. Hlavním řešitelem se stal doc. Ondřej Ditrych z Ústavu mezinárodních vztahů.