Zemřel prof. Hnízdo

Zemřel prof. Hnízdo

Ve věku 70 let odešel ve středu, 27. dubna 2022, profesor Bořivoj Hnízdo, vysokoškolský učitel a mnohaletý člen Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 2003- 2010 působil na institutu i jako ředitel.

Počátkem 90. let byl pro české sociální vědy jeho návrat z emigrace povzbuzením. V postkomunistickém akademickém prostředí mnoho znamenaly jeho několikaleté zkušenosti z Velké Británie a jeho celkový rozhled. Zapojil se do budování nově vznikající Fakulty sociálních věd: velmi inspirativně přednášel, podporoval spolupráci fakulty a institutu se zahraničím, pod jeho vedením vznikly desítky absolventských prací. Několik let předsedal Akademickému senátu FSV UK a působil zde také jako proděkan pro zahraniční styky. V této funkci a také jako vedoucí IPS zakládal anglojazyčné studijní programy, které dnes významně přispívají k dobrému jménu FSV a Karlovy univerzity v zahraničí.

V roli přednášejícího jej studenti oceňovali nejen pro jeho bystrou erudici, ale také pro jeho otevřenost vůči jejich názorům. V početných kurzech politické geografie a kurzech věnovaných současným geopolitickým problémům nepůsobil jako autoritativní lektor, ale jako podněcovatel myšlení a otevřený diskutér. Jeho monografie Mezinárodní perspektivy politických regionů byla ve své době průlomová, informace a geopolitické souvislosti z ní čerpala celá generace politologů a politických geografů. Založil dnes renomovaný časopis The Annual of Language and Politics and Politics of Identity.

Bořivoj Hnízdo byl členem mnoha vědeckých a odborných institucí, spolupracoval mimo jiné s Institute of Commonwelth Studies na University of London a britským Královským institutem pro mezinárodní otázky. Přednášel také na Diplomatické akademii MZV ČR a mnohých českých a zahraničních univerzitách. Byl častým hostem České televize, psal komentáře pro různá periodika. Mezi jeho hlavní zájmy patřila především geopolitika, jazyková politika a geopolitické proměny ve 20. a 21. století.

Pro profesora Hnízda zůstala výuka na prvním místě po celou dobu jeho akademické kariéry. Až do svých posledních dnů přednášel a konzultoval studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval gentlemanství a kosmopolitismus – všechno tak žádané a ceněné hodnoty i v současném světe.

Poslední rozloučení s profesore Hnízdem se uskuteční ve středu, 4. května 2022 od 15:00, v Písecké bráně (https://www.piseckabrana.cz). Nejbližší rodině vyjadřuje IPS upřímnou soustrast.