doc. Martin Riegl, Ph.D.

doc. Martin Riegl, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: martin.riegl@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C519, Jinonice, budova C

Konzultace

ResearcherID: I-2402-2018

Scopus Author ID: 57196466733

ORCID ID: 0000-0002-3655-334X

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Analýza politky, Geografie vnitropolitických konfliktů, Geography and Politics in Europe within Global Regionalism, Geopolitical Threats in the Contemporary World, Geopolitics and Political Geography of World Regions, , Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states, Historical and Contemporary Geopolitical Issues in Europe, Political Risk Analysis

fragmentace politického prostoru a její formy (secese, iredenta, dekolonizace)
geopolitika mezinárodního uznání a secese (role vnějších aktérů)
reteritorializace v politickém prostoru
geopolitika a transformace moci v politickém prostoru
vnitropolitické konflikty
anomální politické entity

TAČR - Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR (2018 - 2021)
Jean Monnet EUTW Trans-Continental Cooperation on EU Studies (2015 - 2018) (EU project)
Visegrad Fund: The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations” (Standard project)

Geopolitika, politická geografie, suverenita, mezinárodní uznání, neuznané entity, politická fragmentace, politická teritorialita, border studies, rozpad státu, vnitřní konflikty

Geopolitika a transformace moci, politická geografie, suverenita, mezinárodní uznání, neuznané entity, politická fragmentace, politická teritorialita, border studies, rozpad státu, vnitřní konflikty