Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C518, Jinonice, budova C

Konzultace

ORCID ID: 0000-0002-7056-507X

Rok vydání

Monografie

  • HALAMKA, Tomáš - FRANĚK, Jakub - KŘÍŽKOVSKÝ, Matyáš - BÍBA, Jan - VIRDZEK, Andrej - KVĚTINA, Jan - ANDĚLOVÁ, Kristina - KOBOVÁ, Ĺubica - CHOTAŠ, Jiří - KOBLÍŽEK, Tomáš - MICKA, Ondřej - RŮŽIČKA, Jiří - KUŽEL, Petr. Jak číst politické myslitele?. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 312 s. ISBN 978-80-246-4408-0.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JPB031 Advanced Seminar in Contemporary Political Philosophy JPB372 Contemporary Political Ideologies JPB186 Dějiny politického myšlení I JPB187 Dějiny politického myšlení II JPB188 Dějiny politického myšlení III JPB135/150 Methodology of Social Sciences JPB369 Political Philosophy of Republicanism JPB193 Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza JPB590 Seminář k politickému myšlení: 15. - 18. století JPB586 Úvod do politického myšlení JPB198 Úvod do politologie

Interpretace textů v politickém myšlení (GAUK 26417)

Tomáš Halamka se na Katedře politologie specializuje na politickou teorii a dějiny politického myšlení. Jeho hlavním výzkumnou oblastí je republikánská politická teorie – především její konceptuální historie, integrace tzv. „neo-římského“ „neo-athénského“ republikanismu a tzv. „morfologické“ zachycení republikanismu jakožto ideologie. Editoval také kolektivní monografii věnující se problematice různých přístupů k interpretaci textů z oboru politického myšlení. Absolvoval dlouhodobé výzkumné pobyty na Queen Mary, University of London (CSHPT), University of Oxford (DPIR), Princeton University (UCHV) a King’s College London (DPE).

Politická teorie, dějiny politického myšlení, republikanismus, ideologie