Oborová rada doktorského programu Politologie

Oborová rada doktorského programu Politologie

Složení a počet členů Oborové rady stanovuje XII. úplné znění Statutu UK čl. 23 a opatření děkanky č. 5/2021 Organizace doktorského studia na FSV UK

Jméno titul afiliace
Barša, Pavel Prof., Ph.D. FF UK v Praze
Bíba, Jan Mgr., Ph.D. FF UK v Praze
Bílková, Veronika Doc. JUDr., Ph.D. UMV Praha
Čmejrek, Jaroslav Doc., PhDr. ČZU v Praze
Doubek, Vratislav Prof., Ph.D. FF UK v Praze
Dvořáková, Vladimíra Prof. PhDr., CSc. MUVS ČVUT v Praze
Kocian, Jiří Prof. PhDr., CSc. USD AV ČR v Praze
Kubát, Michal Prof. PhDr., Ph.D. FSV UK v Praze 
Kysela, Jan Prof. PhDr., Ph.D. PF UK v Praze 
Perottino, Michel Doc., Ph.D. FSV UK v Praze 
Rovná, Lenka Anna Prof. PhDr., CSc. FSV UK v Praze 
Říchová, Blanka předsedkyně Prof. PhDr., CSc., dr. h. c. FSV UK v Praze 
Valeš, Lukáš Doc. PhDr., Ph.D. PF ZČU v Plzni
Wintr, Jan Prof. JUDr., Ph.D. PF UK v Praze 
Znoj, Milan Doc. PhDr., Ing., CSc. FF UK v Praze