Acta Politologica

Acta Politologica

Acta Politologica (AcPo) je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je také oficiálním časopisem České politologické společnosti. Založen byl v roce 2009 a vychází online formou dvakrát ročně v dubnu a říjnu. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenzní články, recenze, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod., a to v anglickém nebo českém jazyce. Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL, Google Scholar a DOAJ.

 

Webové stránky časopisu AcPo