Acta Politologica

Acta Politologica

Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je též od roku 2022 časopisem České politologické společnosti. Publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či bezpečnostních studií atd. Acta Politologica vychází od roku 2009. V současné době je Acta Politologica výhradně on-line časopisem, který vydává tři čísla ročně. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je indexovaný v databázích Scopus, Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.

 

 

Webové stránky časopisu AcPo