Mentoring program

Mentoring program

mentoring

 

Institut politologických studií vedle stáží pro své studenty připravuje i mentoringový program, který napomáhá studentům k osvojení soft skills, pracovních návyků a know-how. Program je založen na předávání zkušeností, praktických znalostí a rad úspěšných absolventů/mentorů, a to excelentním studentům IPS. 
  
Princip programu
  
Mentor, zkušený absolvent s minimálně 3letou praxí, předává zkušenosti, praktické znalosti a rady studentovi (mentee). Mentor napomáhá studentovi se stanovením cílů a priorit, radí mu, jak dosáhnout svých met. Tímto mentor přispívá k osobnímu a profesnímu rozvoji studenta. Vedle konzultací ohledně pracovního směru, mentor studentovi může napomoci například i s projektem diplomové práce. Konverzace studentovi umožní možnost poznat různá pracovní prostředí a zaměření, jindy i cílené koučování. Celý program trvá 1 semestr. Mentor se se svým „žákem“ v průběhu semestru setká minimálně třikrát.

Povinnosti mentora
  
3 setkání se studentem
  
-  první setkání: mentor pomůže studentovi při stanovení kariérních cílů, definování postupu, jak cílů dosáhnout 
  
-  druhé setkání: předání zkušeností, praktických znalostí a rad
  
-  třetí setkání: zpětná vazba
  
Povinnosti mentee
  
-  před počátkem programu odevzdá mentee koordinátorovi programu CV a krátký motivační dopis 
  
-  účast na schůzkách s mentorem, proaktivní přístup
  
-  po absolvování programu odevzdá mentee stručnou závěrečnou zprávu s hodnocením svého působení (zpětná vazba)

 

Kontakt pro zájemce o program z řad studentů: michal.maly@fsv.cuni.cz

 

Naši mentoři

Aleš Blaha

manažer interních klientů, Generali pojišťovna

Linkedin Aleš Blaha

Filip Gröschl

ředitel nákupu IT, Deutsche Post DHL

LinkedIn Filip Gröschl

Magdalena Havlíčková

ECM konzultant ve společnosti Sabris

Linkedin Magdalena Havlíčková

Vladimír Hurych

Consultant v oblasti public affairs a lobbingu

LinkendIn Vladimír Hurych

Lukáš Kačena

konzultant v oblasti veřejné správy, spolek prg.ai

LinkendIn Lukáš Kačena

Milan Kilik

head of Office Agency v JLL

Linkedin Milan Kilik

Jiří Holík

ředitel Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR

LinkendIn Jiří Holík

Jan Zdrálek

diplomat, MZV

LinkendIn Jan Zdrálek

Lucia Klincová

Senior Specialist - Knowledge Management, Polsko

LinkendIn Lucia Klincová

Michal Nekvasil

expert na klimatickou změnu a adaptaci

LinkendIn Michal Nekvasil

Tomáš Váňa

manažer WheelTug

Linkedin Tomáš Váňa

Naďa Závodníková

consumer insight Cereal Partners Worldwide, Švýcarsko

Linkedin Naďa Závodníková

 

Chcete se stát mentorem nebo potřebujete víc informací? Kontaktujte prosím Mgr. Michala Malýho na emailové michal.maly@fsv.cuni.cz