Mentoring program

Mentoring program

Institut politologických studií připravil pro své studenty vedle programu stáže či cyklu Večery s absolventy další program, který napomůže studentům k osvojení soft skills, pracovních návyků a know-how. Jedná se o mentoring program, který je založen na předávání zkušeností, praktických znalostí a rad absolventů/mentorů excelentním studentům.

Princip programu

Mentor, zkušený absolvent s minimálně 3 letou praxí, předává zkušenosti, praktické znalosti a rady studentovi (mentee). Mentor napomáhá studentovi se stanovením cílů a priorit, radí mu, jak dosáhnout svých met. Tímto mentor přispívá k osobnímu a profesnímu rozvoji studenta.

Celý program trvá 1 semestr. Mentor se se svým „žákem“ v průběhu semestru třikrát setká.

Povinnosti mentora

3 setkání se studentem

- první setkání: mentor pomůže studentovi při stanovení kariérních cílů, definování postupu, jak cílů dosáhnout

- druhé setkání: předání zkušeností, praktických znalostí a rad

- třetí setkání: zpětná vazba

Povinnosti mentee

- před počátkem programu odevzdá mentee koordinátorovi programu CV a motivační dopis

- účast na schůzkách s mentorem, proaktivní přístup

- po absolvování programu odevzdá mentee závěrečnou zprávu s hodnocením svého působení

Chcete se stát mentorem nebo potřebujete víc informací? Kontaktujte prosím Mgr. Miroslavu Thomka Kulkovou na emailové miroslava.kulkova@fsv.cuni.cz.

Naši mentoři

Aleš Bláha

Key Account Manager, BMW Group

Magdalena Lažová

Recruitment Advisor, ExxonMobil

 

Tomáš Váňa

Program Manager, Amazon