SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Dokumenty
Dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2021

1/2021 Novelizace vyhlášky ke stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

2/2021 Vyhláška ke studiu v LS 2020/2021 + Pokyny k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021


2020

1/2020 Organizace kurzů hostujících profesorů

2/2020 Doplňující informace pro organizaci studia a státních závěrečných zkoušek (Bc., Mgr.)

3/2020 Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

4/2020 Provoz IPS v nouzovém stavu

5/2020 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

6/2020 Podávání a řešení projektů na IPS + Formulář nahlášení projektu na IPS

7/2020 Pracovní doba a úřední hodiny sekretariátu IPS

8/2020 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV

9/2020 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPS

10/2020 Organizace SZZk

11/2020 Finanční manuál pro studenty doktorského studia

11/2020 “Financial Manual” for Doctoral Students


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

7/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

8/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2016

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

2014

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

2013

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS


Vyhlášky vedoucí Katedry politologie IPS

Vyhlášky garantky bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy k:

uznávání náhrad za povinné předměty


Vyhlášky garantky navazujícího magisterského oboru Politologie k:

organizaci stáží v praxi

rozdělení povinně volitelných kurzů do skupin

náhradě kurzů JPM340 a JPM341

zapisování bakalářských předmětů studenty magisterského oboru Politologie

uznávání náhrad za povinné předměty

Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.


Dokumenty

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2021

1/2021 Novelizace vyhlášky ke stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

2/2021 Vyhláška ke studiu v LS 2020/2021 + Pokyny k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021


2020

1/2020 Organizace kurzů hostujících profesorů

2/2020 Doplňující informace pro organizaci studia a státních závěrečných zkoušek (Bc., Mgr.)

3/2020 Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

4/2020 Provoz IPS v nouzovém stavu

5/2020 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

6/2020 Podávání a řešení projektů na IPS + Formulář nahlášení projektu na IPS

7/2020 Pracovní doba a úřední hodiny sekretariátu IPS

8/2020 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV

9/2020 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPS

10/2020 Organizace SZZk

11/2020 Finanční manuál pro studenty doktorského studia

11/2020 “Financial Manual” for Doctoral Students


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

7/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

8/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2016

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

2014

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

2013

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS


Vyhlášky vedoucí Katedry politologie IPS

Vyhlášky garantky bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy k:

uznávání náhrad za povinné předměty


Vyhlášky garantky navazujícího magisterského oboru Politologie k:

organizaci stáží v praxi

rozdělení povinně volitelných kurzů do skupin

náhradě kurzů JPM340 a JPM341

zapisování bakalářských předmětů studenty magisterského oboru Politologie

uznávání náhrad za povinné předměty

Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.