SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Dokumenty
Dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

4/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS

5/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK


2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

2/2018 Stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

3/2018 "Finanční manuál" pro studenty doktorského studia

4/2018 Organizace kurzů hostujících profesorů na IPS FSV UK

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2017

1/2017 k tvorbě úvazků kateder IPS

2/2017 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV UK

3/2017 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK

4/2017 Zásady tvorby rozvrhu IPS


2016

3/2016 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2016/2017

4/2016 Finanční manuál pro studenty doktorského studia / 4/2016 Financial manual for doctoral students

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

6/2016 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2016/2017


2015

3/2015 k výukové mobilitě vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

4/2015 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2015/2016

5/2015 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2015/2016


2014

2/2014 k organizaci kurzů hostujících profesorů na IPS FSV UK

3/2014 ke stanovení technických pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

5/2014 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2014/2015

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

7/2014 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2014/2015

8/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK


2013

3/2013 k držení konzultačních hodin

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS

11/2013 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPS


2012

1/2012 k zařazování do mzdových tříd


Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.


Dokumenty

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

4/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS

5/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK


2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

2/2018 Stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

3/2018 "Finanční manuál" pro studenty doktorského studia

4/2018 Organizace kurzů hostujících profesorů na IPS FSV UK

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2017

1/2017 k tvorbě úvazků kateder IPS

2/2017 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV UK

3/2017 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK

4/2017 Zásady tvorby rozvrhu IPS


2016

3/2016 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2016/2017

4/2016 Finanční manuál pro studenty doktorského studia / 4/2016 Financial manual for doctoral students

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

6/2016 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2016/2017


2015

3/2015 k výukové mobilitě vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

4/2015 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2015/2016

5/2015 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2015/2016


2014

2/2014 k organizaci kurzů hostujících profesorů na IPS FSV UK

3/2014 ke stanovení technických pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

5/2014 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro ZS 2014/2015

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

7/2014 k zásadám tvorby rozvrhu na IPS FSV UK pro LS 2014/2015

8/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK


2013

3/2013 k držení konzultačních hodin

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS

11/2013 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPS


2012

1/2012 k zařazování do mzdových tříd


Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.