SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Dokumenty
Dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

6/2019 "Finanční manuál" pro studenty doktorského studia

7/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

8/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

2/2018 Stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

4/2018 Organizace kurzů hostujících profesorů

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2017

2/2017 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV UK

2016

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

2015

3/2015 k výukové mobilitě vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

2014

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

2013

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS

11/2013 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPSVyhlášky vedoucí Katedry politologie IPS

Vyhlášky garantky bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy k:

uznávání náhrad za povinné předměty


Vyhlášky garantky navazujícího magisterského oboru Politologie k:

organizaci stáží v praxi

rozdělení povinně volitelných kurzů do skupin

náhradě kurzů JPM340 a JPM341

zapisování bakalářských předmětů studenty magisterského oboru Politologie

uznávání náhrad za povinné předměty

Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.


Dokumenty

Základní předpisy

Organizační řád IPS

Předpisy Fakulty sociálních věd naleznete na tomto odkazu.


Vyhlášky ředitele IPS


2019

1/2019 Dlouhodobé hodnocení publikačního výkonu a systém hodnocení vědy na IPS FSV UK

2/2019 Tvorba úvazků kateder IPS

3/2019 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd zaměstnanců IPS FSV UK

6/2019 "Finanční manuál" pro studenty doktorského studia

7/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

8/2019 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS2018

1/2018 Stanovení pravidel pro používání platební karty IPS

- Metodický pokyn pro používání platební karty

- Formulář pro zaměstnance

2/2018 Stanovení pravidel pro konzultační hodiny na IPS FSV UK

4/2018 Organizace kurzů hostujících profesorů

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

6/2018 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK


2017

2/2017 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV UK

2016

5/2016 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

2015

3/2015 k výukové mobilitě vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

2014

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

2013

6/2013 k administrativnímu postupu přijímacích zkoušek do doktorského studia

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS

11/2013 ke stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPSVyhlášky vedoucí Katedry politologie IPS

Vyhlášky garantky bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy k:

uznávání náhrad za povinné předměty


Vyhlášky garantky navazujícího magisterského oboru Politologie k:

organizaci stáží v praxi

rozdělení povinně volitelných kurzů do skupin

náhradě kurzů JPM340 a JPM341

zapisování bakalářských předmětů studenty magisterského oboru Politologie

uznávání náhrad za povinné předměty

Zápisy ze schůzí IPS a kateder

Zápisy ze schůzí IPS, Katedry politologie, Katedry mezinárodních vztahů, oborových rad a koncepce vedoucích pracovníků IPS jsou dostupné zde.

Přístupové jméno a heslo je k dispozici u tajemnice IPS nebo na sekretariátu IPS.