Vyhlášky ředitele IPS

Vyhlášky ředitele IPS

2023

2/2023 Vyhláška organizaci SZZk bakalářských a magisterských oborů na IPS

3/2023 Podávání a řešení projektů na IPS Formulář nahlášení projektu na IPS

4/2023 Stanovení pravidel pro konzultační a úřední hodiny na IPS

5/2023 Vyhláška ředitele k organizaci kurzů hostujících profesorů na IPS FSV UK

6/2023 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku kurzů IPS FSV UK

 

2022

3/2022 Stanovení pravidel pro odměňování za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů IPS FSV UK

5/2022 Pracovní doba a úřední hodiny sekretariátu IPS

7/2022 Vyhláška ředitele k používání pracovního tarifu Vodafone

9/2022 Stanovení pravidel pro používání platební karty na IPS

11/2022 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd akademických pracovníků a lektorů IPS FSV UK

12/2022 Hodnocení publikačního výkonu na IPS FSV UK  + příloha č. 1 Přehled akademických nakladatelství k provedení čl. 3 odst. 7 opatření děkana č. 3/2022 Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum

13/2022 Tvorba úvazků kateder IPS

 

2021

4/2021 Zásady tvorby rozvrhu pro IPS

5/2021 Čerpání dovolené zaměstnanců IPS FSV UK

8/2021 Vyhláška k reflexi studentského hodnocení výuky na IPS: metodika

11/2021 Stanovení pravidel pro administrativní zajištění doktorského studia na IPS FSV UK

11/2021 Establishment of Rules for Administrative Support of Doctoral Studies at IPS FSV UK

12/2021 Stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacích zkoušek do doktorského studia na IPS FSV UK

12/2021 Establishment of Rules for the Administrative Procedure of the Entrance Examination for Doctoral Studies at IPS FSV UK

13/2021 Aktualizace doplňujících informací pro organizaci studia a komunikace mezi vyučujícími a studenty

 

2020

3/2020 Výuková mobilita vědecko-pedagogických pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+

9/2020 Stanovení odpovědnosti za aktualizaci obsahu na webu IPS

11/2020 Finanční manuál pro studenty doktorského studia

11/2020 “Financial Manual” for Doctoral Students

 

2019

7/2019 Stanovení pravidel a administrativního postupu pro tvorbu studijních plánů oborů IPS FSV UK

 

2018

5/2018 Stanovení pracovní doby pro vědecké pracovníky IPS

 

2014

4/2014 ke stanovení pravidel pro administrativní postup přijímacího řízení části písemného testu z oborových znalostí do českých bc. a nav. mgr. studijních oborů na IPS FSV UK + příloha: Pokyny pro pedagogický dozor při přijímacím řízení části písemného testu z oborových znalostí

6/2014 ke sdílenému kalendáři IPS FSV UK

2013

10/2013 ke stanovení pravidel pro dělbu kompetencí v rámci studijních oborů GPS, MISS a IEPS