Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Mgr. Viera Martinková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mezinárodních vztahů

E-mail: viera.martinkova@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. C524, Jinonice, budova C

Konzultace

Scopus Author ID: 51665119200

ORCID ID: 0000-0002-4377-9523

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Evropská studia - JPD002, European Union (EU) - JPM947, Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions (EU) - JPM433, NGOs in International Relations (II) - JPM770, European Public Sphere: Interest Representation and Public Debate - JPM432, European Policies of Visegrad Countries - JPM731, Evropská integrace - JPB190, Politický systém EU - JPB584,  Aktuální otázky evropské integrace - JPB251 a Současné problémy mezinárodních vztahů - JPB191.

národní parlamenty v EU, vztahy národních a evropských institucí
demokratický deficit EU
evropský veřejný prostor
instituce a rozhodovací procesy v EU
rozvojová spolupráce

2011-2012, Decision-Making in the European Union Before and After Lisbon, asistentka spoluřešitelky doc. Běly Plechanovové, Jean Monnet Multilateral Research Group Project, European Commission;
2009-2011, Eastern Enlargement and Patterns of Decision-making in the European Union, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 407/09/1747 GA ČR;
2008-2010, Politické, ekonomické a institucionální důsledky rozšíření EU - perspektiva ČR v EU, člen řešitelského týmu; MŠMT, výzkumný záměr MSM002162084;
2007-2008, Economic Theory of Political Markets, člen řešitelského týmu; Grantová agentura České republiky 402/05/H510 GA ČR;

evropské instituce a rozhodování, národní instituce v evropském integračním procesu, demokratický deficit EU, evropský veřejný prostor, národní parlamenty v EU

evropská integrace