SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politologie a mezinárodní vztahy
Bakalářské studium
Politologie a mezinárodní vztahy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace o oboru

Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.Obor existuje od roku 1990. Současné zaměření nabízí unikátní škálu přednášek a seminářů z tematiky z oblastí: 

 • Česká, československá politika v současnosti a historickém kontextu

 • Středoevropské a východoevropské politické systémy

 • Demokratické politické systémy a jejich nejnovější proměny

 • Dějiny politického myšlení

 • Mezinárodní vztahy

 • Bezpečnostní studia (řešení konfliktů)

 • Politická geografie

 • Historické aspekty politiky a jejich vliv na současnost (problematika identit)


Garantem oboru je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., koordinátorem oboru je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D..
Přijímací zkoušky:


Pro aktuální informace o průběhu konání přijímacího řízení sledujte webové stránky Fakulty sociálních věd.


Doporučená (výběrová) literatura k přijímacímu řízení pro bakalářské studium na IPS FSV UK obor Politologie a mezinárodní vztahy:


DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

Ročenka Svět 2010, časopis The Economist.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.  


Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!

Politologie a mezinárodní vztahyZákladní informace o oboru

Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.Obor existuje od roku 1990. Současné zaměření nabízí unikátní škálu přednášek a seminářů z tematiky z oblastí: 

 • Česká, československá politika v současnosti a historickém kontextu

 • Středoevropské a východoevropské politické systémy

 • Demokratické politické systémy a jejich nejnovější proměny

 • Dějiny politického myšlení

 • Mezinárodní vztahy

 • Bezpečnostní studia (řešení konfliktů)

 • Politická geografie

 • Historické aspekty politiky a jejich vliv na současnost (problematika identit)


Garantem oboru je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., koordinátorem oboru je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D..
Přijímací zkoušky:


Pro aktuální informace o průběhu konání přijímacího řízení sledujte webové stránky Fakulty sociálních věd.


Doporučená (výběrová) literatura k přijímacímu řízení pro bakalářské studium na IPS FSV UK obor Politologie a mezinárodní vztahy:


DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

Ročenka Svět 2010, časopis The Economist.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.  


Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!