SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politologie a mezinárodní vztahy
Bakalářské studium
Politologie a mezinárodní vztahy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace o oboru

Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.Obor existuje od roku 1990. Současné zaměření nabízí unikátní škálu přednášek a seminářů z tematiky z oblastí: 

 • Česká, československá politika v současnosti a historickém kontextu

 • Středoevropské a východoevropské politické systémy

 • Demokratické politické systémy a jejich nejnovější proměny

 • Dějiny politického myšlení

 • Mezinárodní vztahy

 • Bezpečnostní studia (řešení konfliktů)

 • Politická geografie

 • Historické aspekty politiky a jejich vliv na současnost (problematika identit)


Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky dvoukolové:


První kolo:


O postupu do druhého kola rozhodují výsledky Národní srovnávací zkoušky Scio (varianta c), a to konkrétně test obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.


Testy OSP se konají: 8. prosince 2018, 1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019, 1. května 2019.


Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola k písemnému testu organizovanému fakultou.


Pro potřeby druhého kola bude výsledek testu OSP přepočten tak, že minimální percentil postačující pro postup do druhého kola odpovídá hodnotě 0 bodů a nejvyšší možný percentil 100 hodnotě 45 bodů. Přepočet mezilehlých percentilů odpovídá přímce položené mezi těmito dvěma extrémy - max. 45 bodů


Přepočet percentilu z 1. kola přijímacího řízení pro 2. kolo na PMV:


Formální vzorec pro přepočet:


Body přepočtené =


kde:


OSP(i) značí – percentil jedince i v OSP


OSP(min) značí – nejnižší percentil z OSP, který postačuje pro postup do druhého kolaDruhé kolo:


Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky - max. 45 bodůCelkový výsledek: součet bodového přepočtu percentilu OSP z prvního kola a bodů z integrovaného testu.


Výpočet celkového počtu bodů i-tého uchazeče lze tedy zapsat následovně:kde:


Y(i) značí celkový počet bodů uchazeče i


OT(i) značí počet bodů z integrovaného testu (viz popis výše)


Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.Ukázkový test je dostupný zde.


Doporučená (výběrová) literatura k přijímacímu řízení pro bakalářské studium na IPS FSV UK obor Politologie a mezinárodní vztahy:


DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

Ročenka Svět 2010, časopis The Economist.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.  


Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.


Prezentace ke dni otevřených dveří


Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!

Politologie a mezinárodní vztahyZákladní informace o oboru

Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.Obor existuje od roku 1990. Současné zaměření nabízí unikátní škálu přednášek a seminářů z tematiky z oblastí: 

 • Česká, československá politika v současnosti a historickém kontextu

 • Středoevropské a východoevropské politické systémy

 • Demokratické politické systémy a jejich nejnovější proměny

 • Dějiny politického myšlení

 • Mezinárodní vztahy

 • Bezpečnostní studia (řešení konfliktů)

 • Politická geografie

 • Historické aspekty politiky a jejich vliv na současnost (problematika identit)


Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky dvoukolové:


První kolo:


O postupu do druhého kola rozhodují výsledky Národní srovnávací zkoušky Scio (varianta c), a to konkrétně test obecných studijních předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.


Testy OSP se konají: 8. prosince 2018, 1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019, 1. května 2019.


Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu a v tomto pořadí postoupí z prvního kola 450 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 450. uchazeč) do druhého kola k písemnému testu organizovanému fakultou.


Pro potřeby druhého kola bude výsledek testu OSP přepočten tak, že minimální percentil postačující pro postup do druhého kola odpovídá hodnotě 0 bodů a nejvyšší možný percentil 100 hodnotě 45 bodů. Přepočet mezilehlých percentilů odpovídá přímce položené mezi těmito dvěma extrémy - max. 45 bodů


Přepočet percentilu z 1. kola přijímacího řízení pro 2. kolo na PMV:


Formální vzorec pro přepočet:


Body přepočtené =


kde:


OSP(i) značí – percentil jedince i v OSP


OSP(min) značí – nejnižší percentil z OSP, který postačuje pro postup do druhého kolaDruhé kolo:


Integrovaný test kulturně historický a ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky - max. 45 bodůCelkový výsledek: součet bodového přepočtu percentilu OSP z prvního kola a bodů z integrovaného testu.


Výpočet celkového počtu bodů i-tého uchazeče lze tedy zapsat následovně:kde:


Y(i) značí celkový počet bodů uchazeče i


OT(i) značí počet bodů z integrovaného testu (viz popis výše)


Bližší informace na Institutu politologických studií, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz/. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.Ukázkový test je dostupný zde.


Doporučená (výběrová) literatura k přijímacímu řízení pro bakalářské studium na IPS FSV UK obor Politologie a mezinárodní vztahy:


DAHL, Robert. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Praha: Portál, 191 s. ISBN 80-7178-422-2.

FUKUYAMA, Francis. (2004). Budování státu podle Fukuyamy. Praha: Nakladatelství Alfa Publishing, 124 s. ISBN 80-86851-09-5.

NÁLEVKA, Vladimír. (1997). Kapitoly z dějin studené války. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 146 s. ISBN 80-86130-00-2.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 1). Praha: Skřivan, 271 s. ISBN 80-902261-4-0.

NÁLEVKA, Vladimír. (2000). Světová politika ve 20. století (část 2). Praha: Skřivan, 287 s. ISBN 80-902261-6-7.

Ročenka Svět 2010, časopis The Economist.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. (2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál, 207 s. ISBN 80-7178-628-4.  


Předpokládá se rovněž obecná znalost nejnovějšího vývoje zemí EU a českých, resp. světových dějin 19. a 20. století.


Prezentace ke dni otevřených dveří


Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!