Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Základní informace o programu

Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi programu najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.

Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou programu je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.

Garantem programu PVP je PhDr. Vilém Novotný, PhD., koordinátorem programu je Mgr. Tomáš Halamka, PhD.

 

Přijímací zkoušky

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách fakulty zde