Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy

Základní informace o programu

Studium bakalářského programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.

Studium bakalářského programu Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti geneze politologie (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na vznik a vývoj československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje demokratických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.

Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v médiích, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.

Program existuje od roku 1990. Současné zaměření nabízí unikátní škálu přednášek a seminářů z tematiky z oblastí: 

  • Česká, československá politika v současnosti a historickém kontextu
  • Středoevropské a východoevropské politické systémy

  • Demokratické politické systémy a jejich nejnovější proměny
  • Dějiny politického myšlení
  • Mezinárodní vztahy
  • Bezpečnostní studia (řešení konfliktů)
  • Politická geografie
  • Historické aspekty politiky a jejich vliv na současnost (problematika identit)

 

Garantem programu je doc. Michel Perottino, Ph.D., koordinátorem programu je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D..