SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Stáže


Institut politologických studií nabízí možnosti spolupráce partnerským institucím formou stáží studentů u všech našich akreditovaných oborů. Koordinátorkou programu stáží je Mgr. Miroslava Kuľková - miroslava.kulkova@fsv.cuni.cz.


Partnerské organizace


Usilujeme o možnost spolupráce především s institucemi státní správy, mezinárodním sektorem, významnými obchodními společnostmi, profesními asociacemi, neziskovými organizacemi, médii, mediálními agenturami, infocentry, ale i s dalšími zaměstnavateli.Stážisté


Studenti jsou vedeni k rozvíjení analytických schopností a kritickému myšlení, zároveň mají důkladné znalosti ve svém oboru. Partnerské organizaci tedy mohou přispět jednak odbornými znalostmi, jednak schopností nahlížet na problémy z různých perspektiv a hledat nová řešení. Mnoho studentů má zkušenost s pobytem na zahraniční univerzitě, velké množství předmětů v navazujících magisterských oborech je navíc vyučováno v angličtině, takže studenti nemají potíže s prací v cizím jazyce.


Podmínky programu


Stáže probíhají na bezplatné bázi a student je při splnění podmínek ohodnocen kredity. Stážisté se mohou zapojit do běžného chodu partnerské organizace nebo participovat na přípravě konkrétního projektu (konference, přednáškový cyklus…). Délka stáže a výběr studentů závisí na vzájemné domluvě. Minimální délka stáže u předmětu JPB565 a JPM582 je 100 pracovních hodin. Stážisté odevzdávají profesně a akademicky zaměřené CV koordinátorovi programu do konce 2. týdne semestru. Po absolvování stáže studenti odevzdávají Zprávu o vykonání stáže (vzor zde) a Hodnocení pracovního výkonu v rámci kurzu (vzor zde).


Podmínky absolvování kurzu Stáže v praxi JPB565 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Stáže v praxi JPM582 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Internship JPM660 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Odborná stáž A JPM670 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Odborná stáž B JPM671 naleznete zde.
Pracovní náplň


Náplň stáže by měla studenty seznámit s chodem konkrétní organizace a umožnit mu podílet se aktivně na její práci a tím ho lépe připravit na budoucí profesní dráhu. Nemělo by tedy jít např. o rozdávání letáků. Studenti bakalářských nebo magisterských programů mohou například:


- zpracovávat rešerše a analýzy na zadaná témata (legislativní, ekonomické, tuzemská/evropská/globální témata…),


- zpracovávat monitoring médií a mediální rešerše,


- podílet se na každodenním chodu organizace/odboru, pomáhat s administrativou,


- připravovat odborné podklady pro klienty či podklady k jednání/grantovým žádostem,


- komunikovat s tuzemskými nebo zahraničními klienty a partnery,


- podílet se na organizaci vzdělávacích akcí, seminářů, informování veřejnosti,


- podílet se na chodu redakce, připravovat podklady k článkům.


Výběrové řízení


Způsob výběru konkrétního stážisty závisí na domluvě s partnerskou organizací. Ta stanoví, o jak dlouhou stáž má zájem, blíže popíše nabízenou pozici a náplň práce, uvede požadavky na stážistu (např. zaměření, stupeň studia, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti…) a uvede období, kdy by měla stáž probíhat. Nabídky partnerských institucí budou poté uveřejněny na stránkách IPS.


Průběh výběrového řízení:


a.) výběrové řízení provádí samotná partnerská organizace na základě podkladů o stážistech,


b.) koordinátor programu z IPS udělá předvýběr vhodných stážistů a partnerská organizace vybere vhodného kandidáta,


c.) koordinátor programu z IPS vybere vhodného stážistu pro partnerskou organizaci,


d.) výběrové řízení bude probíhat podle jiného modelu, který bude zvolen ad hoc podle požadavků partnerské organizace.


Hodnocení a supervize


Na konci stáže zástupce partnerské instituce (nejlépe osoba, která stážistu instruovala, školitel nebo supervizor) vystaví studentovi potvrzení o vykonání stáže a zároveň napíše hodnocení, které by sloužilo jednak jako zpětná vazba studentovi, jednak jako zpětná vazba celému IPS, která by umožnila zlepšení fungování programu stáží a zároveň sloužila jako reference při jednání s novými partnery.


Vzor hodnocení naleznete zde v ods. 1, písm. b) nebo zde.


Aktuální seznam partnerských organizací, které poskytují stáže studentům IPS v ZS 2017/18:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS

Česko-korejská společnost

Člověk v tísni

Energy Hub

Evropská rozvojová agentura

European Security Journal

Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení zahraničních vztahů a protokolu

Ministerstvo dopravy ČR, Odbor kosmických aktivit a ITS

Ministerstvo financí, Sekce finanční řízení a audit

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických

organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor personální a státní služby

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol, oddělení koncepční

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a imigrační politiky

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání

Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení optimalizace eGovernmentu

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí, Oddělení politiky a strategií životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, Odbor mezinárodních vztahů

Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin

Senát Parlamentu ČR, kancelář senátora Václava Hampla

Think-tank TOPAZ

Transparency International


Organizace, se kterými spolupracujeme:

Česká televize

Europeum

Euroskop

Jihočeský kraj

Nadace Forum 2000
StážeInstitut politologických studií nabízí možnosti spolupráce partnerským institucím formou stáží studentů u všech našich akreditovaných oborů. Koordinátorkou programu stáží je Mgr. Miroslava Kuľková - miroslava.kulkova@fsv.cuni.cz.


Partnerské organizace


Usilujeme o možnost spolupráce především s institucemi státní správy, mezinárodním sektorem, významnými obchodními společnostmi, profesními asociacemi, neziskovými organizacemi, médii, mediálními agenturami, infocentry, ale i s dalšími zaměstnavateli.Stážisté


Studenti jsou vedeni k rozvíjení analytických schopností a kritickému myšlení, zároveň mají důkladné znalosti ve svém oboru. Partnerské organizaci tedy mohou přispět jednak odbornými znalostmi, jednak schopností nahlížet na problémy z různých perspektiv a hledat nová řešení. Mnoho studentů má zkušenost s pobytem na zahraniční univerzitě, velké množství předmětů v navazujících magisterských oborech je navíc vyučováno v angličtině, takže studenti nemají potíže s prací v cizím jazyce.


Podmínky programu


Stáže probíhají na bezplatné bázi a student je při splnění podmínek ohodnocen kredity. Stážisté se mohou zapojit do běžného chodu partnerské organizace nebo participovat na přípravě konkrétního projektu (konference, přednáškový cyklus…). Délka stáže a výběr studentů závisí na vzájemné domluvě. Minimální délka stáže u předmětu JPB565 a JPM582 je 100 pracovních hodin. Stážisté odevzdávají profesně a akademicky zaměřené CV koordinátorovi programu do konce 2. týdne semestru. Po absolvování stáže studenti odevzdávají Zprávu o vykonání stáže (vzor zde) a Hodnocení pracovního výkonu v rámci kurzu (vzor zde).


Podmínky absolvování kurzu Stáže v praxi JPB565 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Stáže v praxi JPM582 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Internship JPM660 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Odborná stáž A JPM670 naleznete zde.


Podmínky absolvování kurzu Odborná stáž B JPM671 naleznete zde.
Pracovní náplň


Náplň stáže by měla studenty seznámit s chodem konkrétní organizace a umožnit mu podílet se aktivně na její práci a tím ho lépe připravit na budoucí profesní dráhu. Nemělo by tedy jít např. o rozdávání letáků. Studenti bakalářských nebo magisterských programů mohou například:


- zpracovávat rešerše a analýzy na zadaná témata (legislativní, ekonomické, tuzemská/evropská/globální témata…),


- zpracovávat monitoring médií a mediální rešerše,


- podílet se na každodenním chodu organizace/odboru, pomáhat s administrativou,


- připravovat odborné podklady pro klienty či podklady k jednání/grantovým žádostem,


- komunikovat s tuzemskými nebo zahraničními klienty a partnery,


- podílet se na organizaci vzdělávacích akcí, seminářů, informování veřejnosti,


- podílet se na chodu redakce, připravovat podklady k článkům.


Výběrové řízení


Způsob výběru konkrétního stážisty závisí na domluvě s partnerskou organizací. Ta stanoví, o jak dlouhou stáž má zájem, blíže popíše nabízenou pozici a náplň práce, uvede požadavky na stážistu (např. zaměření, stupeň studia, jazykové znalosti, předchozí zkušenosti…) a uvede období, kdy by měla stáž probíhat. Nabídky partnerských institucí budou poté uveřejněny na stránkách IPS.


Průběh výběrového řízení:


a.) výběrové řízení provádí samotná partnerská organizace na základě podkladů o stážistech,


b.) koordinátor programu z IPS udělá předvýběr vhodných stážistů a partnerská organizace vybere vhodného kandidáta,


c.) koordinátor programu z IPS vybere vhodného stážistu pro partnerskou organizaci,


d.) výběrové řízení bude probíhat podle jiného modelu, který bude zvolen ad hoc podle požadavků partnerské organizace.


Hodnocení a supervize


Na konci stáže zástupce partnerské instituce (nejlépe osoba, která stážistu instruovala, školitel nebo supervizor) vystaví studentovi potvrzení o vykonání stáže a zároveň napíše hodnocení, které by sloužilo jednak jako zpětná vazba studentovi, jednak jako zpětná vazba celému IPS, která by umožnila zlepšení fungování programu stáží a zároveň sloužila jako reference při jednání s novými partnery.


Vzor hodnocení naleznete zde v ods. 1, písm. b) nebo zde.


Aktuální seznam partnerských organizací, které poskytují stáže studentům IPS v ZS 2017/18:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS

Česko-korejská společnost

Člověk v tísni

Energy Hub

Evropská rozvojová agentura

European Security Journal

Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení zahraničních vztahů a protokolu

Ministerstvo dopravy ČR, Odbor kosmických aktivit a ITS

Ministerstvo financí, Sekce finanční řízení a audit

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických

organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor personální a státní služby

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor vysokých škol, oddělení koncepční

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a imigrační politiky

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání

Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení optimalizace eGovernmentu

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí, Oddělení politiky a strategií životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí, Odbor mezinárodních vztahů

Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin

Senát Parlamentu ČR, kancelář senátora Václava Hampla

Think-tank TOPAZ

Transparency International


Organizace, se kterými spolupracujeme:

Česká televize

Europeum

Euroskop

Jihočeský kraj

Nadace Forum 2000