Společné vedení diplomových prací

Společné vedení diplomových prací

 

superpráce

Projekt funguje na bázi spolupráce studenta, školitele a partnerské instituce s cílem tvorby diplomových prací s vyšší přidanou hodnotou. Smyslem je napodobit systém, který funguje například na ekonomických a technických školách, kde studenti při psaní diplomových prací spolupracují s firmami (studenti například firmám nabízejí zpracování finančních analýz).

Prostřednictvím projektu dochází k propojení studentů s lidmi z praxe, kteří studentům poskytují často velmi unikátní a specificky zaměřená témata ke zpracování. Jde o problémy, které by si zasloužila hlubší analýzu, jsou opomíjené či pro akademickou obec neznámé. Případně na jejich hlubší analýzu v partnerské organizaci nejsou kapacity. Spolupráce na diplomce se navíc může proměnit i v možnost získání pracovní příležitosti v partnerské organizaci.

Od klasického vedení diplomky se spolupráce liší v tom, že vedle školitele z IPS, který práci klasicky vede, má student možnost spolupracovat s insidery z partnerské instituce. Ti mu poskytují feedback, data a správný směr.

Setkání insiderů a studentů obvykle probíhají minimálně 2-3x za celou dobu psaní práce. Samozřejmostí je i občasná el. komunikace instituce se studentem. Aktualizace témat diplomových prací určených pro projekt společného vedení probíhá vždy se začátkem letního semestru.

 

Aktuální partneři a nabízená témata (aktualizace zima 2023):

Ministerstvo dopravy, Odborem ITS a kosmických aktivit

1. Space traffic management and space security; vedoucí: Mgr. Doboš Bohumil, Ph.D.

2. Megaconstellations and orbital debri; vedoucí: Mgr. Doboš Bohumil, Ph.D.

Úřad vlády, Odbor komunikace o evropských záležitostech

1. Komunikace o EU směrem k občanům (komparace zemí)

2. Předsednictvo v Radě EU (komparace zemí nebo jen ČR (minulé a budoucí))

3. Efektivnost Východního partnerství EU (toto téma bude zpracováváno ve spolupráci s Odborem koordinace evropských politik)

4. Interest representation in the EU (process, institutional conditions, actors) (this topic would be supervised by Dr. Martinková).

5. Member states’ European policies (this topic would be supervised by Dr. Martinková)

6. Dezinformace o EU v souvislosti s koronavirem; vedoucí: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 

Ministerstvo vnitra, Oddělení azylové a migrační politiky (možnost dodání vlastních témat ke konzultacím)

1. Společný evropský azylový systém vs. pakt o migraci a azylu,

2. Efektivní prevence nelegální migrace? Jaké nástroje EU má a jak je nejlépe využít,

3. „Vývoj návratové politiky EU - od návratové směrnice k návratovému sponzorství“,

4. „Řešení otázek migrace a integrace cizinců v komunální politice

Parlamentní Institut

Možnost konzultovat náměty prací s tématikou parlamentu v historické perspektivě

Témata mohou iniciovat i přímo studenti a následně je prostřednictvím koordinátora programu kontaktovat partnerské instituce.

V případě zájmu o účast na projektu pište na email david.jagr@fsv.cuni.cz