Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz , Tomas.Halamka@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 296 824 663

Vedené práce

Místnost: č. 206, Pekařská 16

Konzultace

ORCID ID: 0000-0002-7056-507X

Rok vydání

Monografie

  • HALAMKA, Tomáš - FRANĚK, Jakub - KŘÍŽKOVSKÝ, Matyáš - BÍBA, Jan - VIRDZEK, Andrej - KVĚTINA, Jan - ANDĚLOVÁ, Kristina - KOBOVÁ, Ĺubica - CHOTAŠ, Jiří - KOBLÍŽEK, Tomáš - MICKA, Ondřej - RŮŽIČKA, Jiří - KUŽEL, Petr. Jak číst politické myslitele?. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2020. 312 s. ISBN 978-80-246-4408-0.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=e3e967c64ee11f706ee1552c592d6113&tid=2&do=ucit&kod=57605

Interpretace textů v politickém myšlení (GAUK 26417)

Politická teorie, dějiny politického myšlení, republikanismus, ideologie

Tomáš Halamka se na Katedře politologie specializuje na politickou teorii a dějiny politického myšlení. Jeho hlavním výzkumnou oblastí je republikánská politická teorie – především její konceptuální historie a integrace tzv. „neo-římského“ „neo-athénského“ republikanismu. Editoval také kolektivní monografii věnující se problematice různých přístupů k interpretaci textů z oboru politického myšlení. Studoval politologii na IPS a politickou filosofii na FF UJEP. Absolvoval semestrální studijní pobyty na univerzitách v Nottinghamu a Kodani. V rámci svého doktorského studia na IPS podnikl dlouhodobé výzkumné pobyty na Queen Mary, University of London (CSHPT), na University of Oxford (DPIR) a na Princeton University (UCHV).