Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Studium bakalářského programu Politologie a veřejná politika je určeno absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, sociální, vzdělávací atd.)

Absolventi programu najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.

Garantem studijního programu Politologie a veřejná politika je PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 

Koordinátorem programu PVP je Mgr. Tomáš Halamka, PhD.

 

Celkové studijní povinnosti:

   

180 kreditů

Povinné předměty:

   

111 kreditů

 

 

z toho

 

Povinné oborové předměty

103 kreditů

 

 

 

z toho

 

Povinné předměty - skupina bakalářských kurzů

8 kreditů

 

Povinně volitelné předměty celkem:

   

minimálně 42 kreditů

 

 

z toho

 

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

 

 

 

z toho

 

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

 

Volitelné předměty:

   

maximálně 27 kreditů

 

Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:

  • Obhajoba bakalářské závěrečné práce
  • Politologie - seznam otázek najdete zde
  • Veřejná a sociální politika - seznam otázek najdete zde
  • Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky - seznam otázek najdete zde

Šablonu projektu bakalářské práce naleznete zde

Seznam doporučené literatury pro přípravu na státní zkoušky najdete zde

Přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v Karolince

Průvodce po studiu naleznete zde

Tabulku doporučených povinných předmětů pro jednotlivé semestry naleznete zde