Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy

Studium bakalářského programu Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.

Absolventi programu jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v médiích, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.

Garantem studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy je doc. Michel Perottino, Ph.D.

Koordinátorem bakalářského programu PMV je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 

 

Karolinka pro studenty pro studenty studující od ak. r. 2019/2020

Karolinka pro studenty pro studenty studující před ak. r. 2019/2020

 

Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:

  • Obhajoba bakalářské závěrečné práce
  • Politologie
  • Dějiny politického myšlení
  • Mezinárodní vztahy

Otázky pro novou akreditaci BP_PMV (studenti, kteří nastoupili od AR 2019/2020)

Otázky pro starou akreditaci PMV (studenti, kteří nastoupili nejpozději v AR 2018/2019)