SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vyhlášení GAUK 2020

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2020. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 7. října 2019. Dne 4. října se bude od 10:00 v Modré posluchárně, budova UK, Celetná 20 konat informační seminář pro magisterské a doktorské studenty, který se bude týkat programů a soutěží na Odboru vědy a výzkumu UK. Součástí bude i školení pro navrhovatele projektů GA UK. Na seminář je nutné přihlášení. Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 8. listopadu 2019.

Více v přiloženém letáku.


Přílohy:

GAUK

Jana Krejčíková

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD). Informace jsou rovněž vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, zde

1.      Německo - DAAD - Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.  

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí. U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019. Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12. 2019 Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.  

2.      Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura - Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019. Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.  

3.      Švýcarsko – stipendia vlády  - Švýcarské konfederace - Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce do 16.11.2019.

4.      Rakousko – AKTION

a.       Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) do 31. 10. 2019.

b.       VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.


Jana Krejčíková

Fond mobility - podzimní kolo 2019

Dovolujeme si vás informovat, že aplikace pro žádosti o finanční podporu z Fondu mobility pro podzimní kolo 2019 bude otevřena dne 23. září. Vyhlášky a podrobnější informace najdete na webu OZS.   CZ:  https://www.fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/financovani-mobilit/fond-mobility  EN:  https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/mobility-funding/rectors-mobility-fund   Aplikace bude otevřená do středy 16. října 2019, 23:59. Rada Fondu mobility FSV zasedne v pondělí 21. října.    


Jana Krejčíková

Open day on Bachelor´s Degrees FSV

We cordially invite all interested students, teachers and parents to the open day of Faculty of Social Sciences focused on Bachelor degree programmes taught in English. The "Come to Study at FSV" will take place on Monday September 16th 2019, starting at 4 pm. The open day program includes presentations of programmes, model lessons, meeting FSV staff and current students, guided tour around the building and an afternoon reception.For the detailed program please follow this link: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/get/id/32697

https://www.facebook.com/events/652446175242107/


Jana Krejčíková

Výběrové řízení_Český statistický úřad

Český statistický úřad vypisuje výběrové řízení na pozici rada/odborný rada v oddělení zpracování výsledků voleb. Více informací najdete v přiloženém odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-rizeni-radaodborny-rada-v-oddeleni-zpracovani-vysledku-voleb3?fbclid=IwAR0waM5IGnN7KY6iMrcvrueYnktldynUjgK57iN873buXu2imzNZ8tlqVuc


Jana Krejčíková

Pozvánka na SVV konferenci 2019

Rádi bychom vás pozvali na konferenci SVV 2019, Zájmy, moc a instituce v politickém rozhodování, která se bude konat dne 24.9. v Jinonicích. Více naleznete v přiložené pozvánce.


Přílohy:

SVV

Jana Krejčíková

Nabídka stáží v kanceláři CZELO v Bruselu

Níže uvádíme nabídku stáží v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) na rok 2019/2020.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vznikla v Bruselu v roce 2005 a jejím hlavním cílem je podpora zapojení výzkumníků působících v České republice při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce. Kancelář CZELO poskytuje aktuální informace o evropském výzkumu (se zaměřením především na rámcový program EU pro vědu a inovace) a svými aktivitami usiluje o propagaci výsledků výzkumu realizovaného v České republice prostřednictvím organizace různých věších či menších akcií určených pro zástupce evropských institucí, partnerské kanceláře a jiné organizace slídíce v Bruselu.

Více informací je k dispozici na www.czelo.cz    

Stážisti kanceláře CZELO jsou plně zapojení do každodenních úkolů kanceláře CZELO, což obnáší psaní článků a aktualizaci webové stránky CZELO, přípravu podkladů pro newsletter CZELO, účast na konferencích a seminářích a následné pořizovaní zápisů, správu sociálních medií, asistenci při organizaci akcí a aktivní účast na setkáních pracovních skupin neformální skupiny styčných kanceláří pro vědu a výzkum (IGLO). Uchazeči o stáž by měli mít výbornou znalost českého a anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, znalosti v oblasti fungování EU institucí a politik EU a proaktivní a zodpovědný přístup. Kancelář preferuje studenty magisterského stupně. Stáž je neplacená, s možností získat financování přes grantový program Erasmus+ nebo z dalších programů na podporu mobility. Doba trvání stáže je určována individuálně, přičemž minimální délka stáže je tři měsíce s nástupem možným od prosince 2019. V případě zájmu o stáž pošlete svůj životopis a motivační dopis v anglickém jazyce na e-mailovou adresu: fancova@tc.cz. 

V motivačním dopise uveďte preferovaný termín začátku a délku stáže.


Přílohy:

Staz

Jana Krejčíková

Nabídka stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku v roce 2020

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.  Termín odevzdání přihlášek je 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) Oddělení zahraničních styků fakulty (OZS) potvrzuje pouze formulář: Návrh na vyslání.   Informace jsou rovněž vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, část B) Výběrová řízení, zde.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny doc. Karlase v září 2019

Konzultační hodiny J. Karlase v září se budou konat: úterý 10. 9., 11:30-13:00, úterý 17. 9., 8:30-10:00, pondělí 23. 9., 10:00-11:30


Jana Krejčíková

TEPSA seminar on EU Affairs, 19-22 November 2019

The Trans European Policy Studies Association (TEPSA) has just published a call for applications for the EU@Work Seminar on EU Affairs, that will take place in Brussels from 19 to 22 November under the academic lead of Dr Ilke Toygür (Elcano Royal Institute), funded by the Europe for Citizens Programme. We would greatly appreciate if you could disseminate this call to your students. Applications are open to Bachelor students and recent graduates until Sunday 29 September 2019.   By combining expert lectures with visits to key EU institutions and other stakeholders, this 4-day seminar will offer 15 excellent undergraduate students from different disciplines an opportunity to gain first-hand insights from researchers, EU practitioners, policymakers and officials on the role and functioning of EU institutions and on the state of play of the main EU policies.   More information about the seminar, as well as the call for applications and draft agenda, can be found at this link: http://www.tepsa.eu/euaffairsseminar2019/ and also attached.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Informace o jazykové výuce pro studenty

Milí studenti, rádi bychom vás oslovili s nabídkou jazyků na FSV, kterou zajišťuje Centrum jazykové výuky. Více informací naleznete v přiloženém souboru.


Přílohy:

jazyky

Jana Krejčíková

ÚMV – probíhající výběrové řízení

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nového kolegu či kolegyni na pozice manažer/ka podpory výzkumu, cyber security research fellow a space policy research fellow. O výběrových řízeních lze zjistit více zde

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.

Více o činnosti ÚMV, včetně informací o všech probíhajících výběrových řízeních, se lze dozvědět na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 


Jana Krejčíková

Termíny zářijových SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny pro zářijové SZZk.

 

Bc. PMV - 9.-11.9.

Mgr. POL - 25.9.

Mgr. MV / MAIN - 9.9.

Mgr. BS/ MISS - 9.9. písemné, 12.9. ústní obhajoby

Mgr. IEPS - 16.9., 23.9.

Mgr. GPS - 20.9.


Jana Krejčíková

Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

Rádi bychom vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako možnost dlouhobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/21 naleznete v přiloženém souboru a na webové stránce http://www.fulbright.cz/stipendia. V nejbližších dnech bude v pilotním programu spuštěna nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu. Na stránkách je také přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/


Přílohy:

Fulbright

Jana Krejčíková

CfP: konference Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá v listopadu v Praze mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 15.7.2019


Přílohy:

CfP

Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kotábové

Ve dnech 9.-20.9. bude dr. Kotábová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost doc. Benáčka

Ve dnech 2.-13.9. bude doc. Benáček nepřítomen.


Jana Krejčíková

Projektové výzvy z programu International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě. IVF nabízí granty v těchto modulech: 1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020. 2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství) 3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace: https://www.visegradfund.org/apply/grants/   Elektronické podávání projektů: http://my.visegradfund.org/grants Pravidla pro podávání projektů: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Vyhlášení GAUK 2020

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2020. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 7. října 2019. Dne 4. října se bude od 10:00 v Modré posluchárně, budova UK, Celetná 20 konat informační seminář pro magisterské a doktorské studenty, který se bude týkat programů a soutěží na Odboru vědy a výzkumu UK. Součástí bude i školení pro navrhovatele projektů GA UK. Na seminář je nutné přihlášení. Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 8. listopadu 2019.

Více v přiloženém letáku.


Přílohy:

GAUK

Jana Krejčíková

Stipendijní možnosti do německy mluvicích zemí, akad. rok 2020/2021

Dovolujeme si Vás informovat o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD). Informace jsou rovněž vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, zde

1.      Německo - DAAD - Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.  

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí. U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019. Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12. 2019 Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.  

2.      Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura - Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019. Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.  

3.      Švýcarsko – stipendia vlády  - Švýcarské konfederace - Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce do 16.11.2019.

4.      Rakousko – AKTION

a.       Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) do 31. 10. 2019.

b.       VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.


Jana Krejčíková

Fond mobility - podzimní kolo 2019

Dovolujeme si vás informovat, že aplikace pro žádosti o finanční podporu z Fondu mobility pro podzimní kolo 2019 bude otevřena dne 23. září. Vyhlášky a podrobnější informace najdete na webu OZS.   CZ:  https://www.fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/financovani-mobilit/fond-mobility  EN:  https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/mobility-funding/rectors-mobility-fund   Aplikace bude otevřená do středy 16. října 2019, 23:59. Rada Fondu mobility FSV zasedne v pondělí 21. října.    


Jana Krejčíková

Open day on Bachelor´s Degrees FSV

We cordially invite all interested students, teachers and parents to the open day of Faculty of Social Sciences focused on Bachelor degree programmes taught in English. The "Come to Study at FSV" will take place on Monday September 16th 2019, starting at 4 pm. The open day program includes presentations of programmes, model lessons, meeting FSV staff and current students, guided tour around the building and an afternoon reception.For the detailed program please follow this link: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/get/id/32697

https://www.facebook.com/events/652446175242107/


Jana Krejčíková

Výběrové řízení_Český statistický úřad

Český statistický úřad vypisuje výběrové řízení na pozici rada/odborný rada v oddělení zpracování výsledků voleb. Více informací najdete v přiloženém odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-rizeni-radaodborny-rada-v-oddeleni-zpracovani-vysledku-voleb3?fbclid=IwAR0waM5IGnN7KY6iMrcvrueYnktldynUjgK57iN873buXu2imzNZ8tlqVuc


Jana Krejčíková

Pozvánka na SVV konferenci 2019

Rádi bychom vás pozvali na konferenci SVV 2019, Zájmy, moc a instituce v politickém rozhodování, která se bude konat dne 24.9. v Jinonicích. Více naleznete v přiložené pozvánce.


Přílohy:

SVV

Jana Krejčíková

Nabídka stáží v kanceláři CZELO v Bruselu

Níže uvádíme nabídku stáží v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) na rok 2019/2020.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vznikla v Bruselu v roce 2005 a jejím hlavním cílem je podpora zapojení výzkumníků působících v České republice při zapojování do mezinárodních výzkumných projektů a evropské výzkumné spolupráce. Kancelář CZELO poskytuje aktuální informace o evropském výzkumu (se zaměřením především na rámcový program EU pro vědu a inovace) a svými aktivitami usiluje o propagaci výsledků výzkumu realizovaného v České republice prostřednictvím organizace různých věších či menších akcií určených pro zástupce evropských institucí, partnerské kanceláře a jiné organizace slídíce v Bruselu.

Více informací je k dispozici na www.czelo.cz    

Stážisti kanceláře CZELO jsou plně zapojení do každodenních úkolů kanceláře CZELO, což obnáší psaní článků a aktualizaci webové stránky CZELO, přípravu podkladů pro newsletter CZELO, účast na konferencích a seminářích a následné pořizovaní zápisů, správu sociálních medií, asistenci při organizaci akcí a aktivní účast na setkáních pracovních skupin neformální skupiny styčných kanceláří pro vědu a výzkum (IGLO). Uchazeči o stáž by měli mít výbornou znalost českého a anglického jazyka, dobré komunikační schopnosti, znalosti v oblasti fungování EU institucí a politik EU a proaktivní a zodpovědný přístup. Kancelář preferuje studenty magisterského stupně. Stáž je neplacená, s možností získat financování přes grantový program Erasmus+ nebo z dalších programů na podporu mobility. Doba trvání stáže je určována individuálně, přičemž minimální délka stáže je tři měsíce s nástupem možným od prosince 2019. V případě zájmu o stáž pošlete svůj životopis a motivační dopis v anglickém jazyce na e-mailovou adresu: fancova@tc.cz. 

V motivačním dopise uveďte preferovaný termín začátku a délku stáže.


Přílohy:

Staz

Jana Krejčíková

Nabídka stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku v roce 2020

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.  Termín odevzdání přihlášek je 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) Oddělení zahraničních styků fakulty (OZS) potvrzuje pouze formulář: Návrh na vyslání.   Informace jsou rovněž vyvěšeny na stránkách FSV, pod záložkou Mezivládní dohody, část B) Výběrová řízení, zde.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny doc. Karlase v září 2019

Konzultační hodiny J. Karlase v září se budou konat: úterý 10. 9., 11:30-13:00, úterý 17. 9., 8:30-10:00, pondělí 23. 9., 10:00-11:30


Jana Krejčíková

TEPSA seminar on EU Affairs, 19-22 November 2019

The Trans European Policy Studies Association (TEPSA) has just published a call for applications for the EU@Work Seminar on EU Affairs, that will take place in Brussels from 19 to 22 November under the academic lead of Dr Ilke Toygür (Elcano Royal Institute), funded by the Europe for Citizens Programme. We would greatly appreciate if you could disseminate this call to your students. Applications are open to Bachelor students and recent graduates until Sunday 29 September 2019.   By combining expert lectures with visits to key EU institutions and other stakeholders, this 4-day seminar will offer 15 excellent undergraduate students from different disciplines an opportunity to gain first-hand insights from researchers, EU practitioners, policymakers and officials on the role and functioning of EU institutions and on the state of play of the main EU policies.   More information about the seminar, as well as the call for applications and draft agenda, can be found at this link: http://www.tepsa.eu/euaffairsseminar2019/ and also attached.


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Informace o jazykové výuce pro studenty

Milí studenti, rádi bychom vás oslovili s nabídkou jazyků na FSV, kterou zajišťuje Centrum jazykové výuky. Více informací naleznete v přiloženém souboru.


Přílohy:

jazyky

Jana Krejčíková

ÚMV – probíhající výběrové řízení

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nového kolegu či kolegyni na pozice manažer/ka podpory výzkumu, cyber security research fellow a space policy research fellow. O výběrových řízeních lze zjistit více zde

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.

Více o činnosti ÚMV, včetně informací o všech probíhajících výběrových řízeních, se lze dozvědět na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 


Jana Krejčíková

Termíny zářijových SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny pro zářijové SZZk.

 

Bc. PMV - 9.-11.9.

Mgr. POL - 25.9.

Mgr. MV / MAIN - 9.9.

Mgr. BS/ MISS - 9.9. písemné, 12.9. ústní obhajoby

Mgr. IEPS - 16.9., 23.9.

Mgr. GPS - 20.9.


Jana Krejčíková

Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

Rádi bychom vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako možnost dlouhobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/21 naleznete v přiloženém souboru a na webové stránce http://www.fulbright.cz/stipendia. V nejbližších dnech bude v pilotním programu spuštěna nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu. Na stránkách je také přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/


Přílohy:

Fulbright

Jana Krejčíková

CfP: konference Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá v listopadu v Praze mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 15.7.2019


Přílohy:

CfP

Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kotábové

Ve dnech 9.-20.9. bude dr. Kotábová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost doc. Benáčka

Ve dnech 2.-13.9. bude doc. Benáček nepřítomen.


Jana Krejčíková

Projektové výzvy z programu International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě. IVF nabízí granty v těchto modulech: 1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020. 2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství) 3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace: https://www.visegradfund.org/apply/grants/   Elektronické podávání projektů: http://my.visegradfund.org/grants Pravidla pro podávání projektů: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková