SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Termíny zářijových SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny pro zářijové SZZk.

 

Bc. PMV - 9.-11.9.

Mgr. POL - 25.9.

Mgr. MV / MAIN - 9.-10.9.

Mgr. BS/ MISS - 9.9. písemné, 12.9. ústní obhajoby

Mgr. IEPS - 16.9.

Mgr. GPS - 20.9.


Jana Krejčíková

Call for papers Acta Politologica

Časopis Acta Politologica, který vydává Institut politologických studií FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, vychází již 🔟 let.

Předpokládáme proto, že jste se s časopisem již setkali. Rádi bychom vám připomněli možnost zaslat vaše odborné texty do Acta Politologica, tedy časopisu, který:

✅ je indexován v databázi Scopus

✅ se může pochlubit rostoucím CiteScore v databázi Scopus

✅ je na seznamu Directory of Open Access Journals – DOAJ

✅ díky oficiálnímu statusu „open access“ oslovuje především skrze anglicky psané články široký okruh čtenářů

✅ přijímá texty v angličtině, češtině, popř. i slovenštině

✅ zajišťuje u anglicky psaných textů přijatých k publikování proof-reading rodilým mluvčím

✅ přijímá texty nejen politologů, ale odborníků z ostatních příbuzných sociálněvědních disciplín

✅ se může pochlubit kvalitním přitom ale krátkým recenzním řízením

✅ dává při využití double blind peer review možnost autorům rukopisů navrhnout recenzenty

✅ vychází pravidelně třikrát ročně v lednu, dubnu a říjnu

 

Více informací naleznete na:

www.acpo.cz

www.cuni.academia.edu/ActaPolitologica

www.linkedin.com/company/ActaPolitologica

 


Jana Krejčíková

Volné pracovní pozice v Oddělení zahraničních styků

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou volné pracovní pozice pro Oddělení zahraničních styků.

Konkrétně se jedná o pozice:

1. Koordinátora/koordinátorku pro mobility: https://fsv.cuni.cz/fakulta/kariera/koordinator/ka-ozs-mobility

2. Referenta/referentku administrativní podpory OZS: https://fsv.cuni.cz/fakulta/kariera/referent/ka-administrativni-podpora-ozs

V obou případech je zapotřebí dobře ovládat anglický jazyk.


Jana Krejčíková

Provoz sekretariátu v době letních prázdnin

Sekretariát IPS bude po dobu letních prázdnin (červenec-srpen) v provozu denně v době od 9-14h.


Jana Krejčíková

Výzva Centra strategických partnerství v roce 2019

Rádi bychom informovali o výzvě Centra strategických partnerství v roce 2019. Jedná se o výzvu pětičlenného strategického uskupení CENTRAL, která nabízí možnost vědeckého výzkumu studentským skupinám vedeným mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám, detaily uvádíme v příloze.


Přílohy:

formap
Announcement
vyzva

Jana Krejčíková

Ústav mezinárodních vztahů - nabídka pracovních pozic

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nové kolegy či kolegyně do svého týmu. Jde především o šéfredaktora časopisu Mezinárodní politika a také o pracovníka do knihovny. O dalších výběrových řízeních lze zjistit více zde

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.


Ľubica Skřivánková

Ústav mezinárodních vztahů - nabídka pracovních pozic

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nové kolegy či kolegyně do svého týmu. Jde především o šéfredaktora časopisu Mezinárodní politika a také o pracovníka do knihovny.

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.

Více o činnosti, včetně informací o všech probíhajících výběrových řízeních, se lze dozvědět na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 


Jana Krejčíková

Post-Doc Researchers at CU

As part of Charles University’s constant efforts to develop and strengthen its research base, we are keen to recruit high-quality post-doctoral research fellows from abroad to work at top University or faculty centres and contribute to the University’s strong research profile. The goal of the International Post-Doc Research Fund is to attract promising post-docs who will carry out research within a specific field. Selection is carried out by the relevant research centre or department of the faculty (or other part of the University) responsible for the research. The Charles University Research Board assists in the management of the process. The International Post-Doc Research Fund was launched on 1 August 2011.

 

Postoctoral positions are open at Charles University from January 1st, 2020 to December 31st, 2021.

 

The candidates must respect the deadlines given in the propositions of the research centre/institute.

 

The list of postdoctoral positions at the Charles University, Czech Republic

 

More informs - https://cuni.cz/UKEN-178.html


Jana Krejčíková

Důležitá informace_termín splnění studijních povinností

Upozorňujeme, že termín, do kterého musí být splněny všechny studijní povinnosti u studentů, kteří jdou ke SZZk v podzimním termínu, je 31.7. , nikoliv 20.6. jak je uvedeno v harmonogramu.


Jana Krejčíková

Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

Rádi bychom vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako možnost dlouhobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/21 naleznete v přiloženém souboru a na webové stránce http://www.fulbright.cz/stipendia. V nejbližších dnech bude v pilotním programu spuštěna nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu. Na stránkách je také přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/


Přílohy:

Fulbright

Jana Krejčíková

CfP: konference Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá v listopadu v Praze mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 15.7.2019


Přílohy:

CfP

Jana Krejčíková

Projektové výzvy z programu International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě. IVF nabízí granty v těchto modulech: 1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020. 2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství) 3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace: https://www.visegradfund.org/apply/grants/   Elektronické podávání projektů: http://my.visegradfund.org/grants Pravidla pro podávání projektů: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

Byl vyhlášen grant Husovy nadace. Podporují se doktorandi či doktoři do 40 let ve společenskovědních a humanitních oborech. Nadace podpoří sepsání odborné eseje v rozsahu 70-100 normostran na vyhlášená témata:Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018 Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019.

 

Vyhlašuje se také stipendium Husovy nadace pro doktorandy a doktory do 35 let v neaplikovaných společenskovědních, humanitních a příbuzných oborech. Stipendium činí 80 tisíc Kč. Podrobné informace:http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019. 


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Termíny zářijových SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny pro zářijové SZZk.

 

Bc. PMV - 9.-11.9.

Mgr. POL - 25.9.

Mgr. MV / MAIN - 9.-10.9.

Mgr. BS/ MISS - 9.9. písemné, 12.9. ústní obhajoby

Mgr. IEPS - 16.9.

Mgr. GPS - 20.9.


Jana Krejčíková

Call for papers Acta Politologica

Časopis Acta Politologica, který vydává Institut politologických studií FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, vychází již 🔟 let.

Předpokládáme proto, že jste se s časopisem již setkali. Rádi bychom vám připomněli možnost zaslat vaše odborné texty do Acta Politologica, tedy časopisu, který:

✅ je indexován v databázi Scopus

✅ se může pochlubit rostoucím CiteScore v databázi Scopus

✅ je na seznamu Directory of Open Access Journals – DOAJ

✅ díky oficiálnímu statusu „open access“ oslovuje především skrze anglicky psané články široký okruh čtenářů

✅ přijímá texty v angličtině, češtině, popř. i slovenštině

✅ zajišťuje u anglicky psaných textů přijatých k publikování proof-reading rodilým mluvčím

✅ přijímá texty nejen politologů, ale odborníků z ostatních příbuzných sociálněvědních disciplín

✅ se může pochlubit kvalitním přitom ale krátkým recenzním řízením

✅ dává při využití double blind peer review možnost autorům rukopisů navrhnout recenzenty

✅ vychází pravidelně třikrát ročně v lednu, dubnu a říjnu

 

Více informací naleznete na:

www.acpo.cz

www.cuni.academia.edu/ActaPolitologica

www.linkedin.com/company/ActaPolitologica

 


Jana Krejčíková

Volné pracovní pozice v Oddělení zahraničních styků

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou volné pracovní pozice pro Oddělení zahraničních styků.

Konkrétně se jedná o pozice:

1. Koordinátora/koordinátorku pro mobility: https://fsv.cuni.cz/fakulta/kariera/koordinator/ka-ozs-mobility

2. Referenta/referentku administrativní podpory OZS: https://fsv.cuni.cz/fakulta/kariera/referent/ka-administrativni-podpora-ozs

V obou případech je zapotřebí dobře ovládat anglický jazyk.


Jana Krejčíková

Provoz sekretariátu v době letních prázdnin

Sekretariát IPS bude po dobu letních prázdnin (červenec-srpen) v provozu denně v době od 9-14h.


Jana Krejčíková

Výzva Centra strategických partnerství v roce 2019

Rádi bychom informovali o výzvě Centra strategických partnerství v roce 2019. Jedná se o výzvu pětičlenného strategického uskupení CENTRAL, která nabízí možnost vědeckého výzkumu studentským skupinám vedeným mladými vědci. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám, detaily uvádíme v příloze.


Přílohy:

formap
Announcement
vyzva

Jana Krejčíková

Ústav mezinárodních vztahů - nabídka pracovních pozic

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nové kolegy či kolegyně do svého týmu. Jde především o šéfredaktora časopisu Mezinárodní politika a také o pracovníka do knihovny. O dalších výběrových řízeních lze zjistit více zde

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.


Ľubica Skřivánková

Ústav mezinárodních vztahů - nabídka pracovních pozic

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., v současné době hledá nové kolegy či kolegyně do svého týmu. Jde především o šéfredaktora časopisu Mezinárodní politika a také o pracovníka do knihovny.

ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií a jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Mimo vlastní výzkum si též klade za cíl napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky, zvyšovat všeobecné povědomí o problematice mezinárodních vztahů i kultivovat debatu o ní.

Více o činnosti, včetně informací o všech probíhajících výběrových řízeních, se lze dozvědět na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). 


Jana Krejčíková

Post-Doc Researchers at CU

As part of Charles University’s constant efforts to develop and strengthen its research base, we are keen to recruit high-quality post-doctoral research fellows from abroad to work at top University or faculty centres and contribute to the University’s strong research profile. The goal of the International Post-Doc Research Fund is to attract promising post-docs who will carry out research within a specific field. Selection is carried out by the relevant research centre or department of the faculty (or other part of the University) responsible for the research. The Charles University Research Board assists in the management of the process. The International Post-Doc Research Fund was launched on 1 August 2011.

 

Postoctoral positions are open at Charles University from January 1st, 2020 to December 31st, 2021.

 

The candidates must respect the deadlines given in the propositions of the research centre/institute.

 

The list of postdoctoral positions at the Charles University, Czech Republic

 

More informs - https://cuni.cz/UKEN-178.html


Jana Krejčíková

Důležitá informace_termín splnění studijních povinností

Upozorňujeme, že termín, do kterého musí být splněny všechny studijní povinnosti u studentů, kteří jdou ke SZZk v podzimním termínu, je 31.7. , nikoliv 20.6. jak je uvedeno v harmonogramu.


Jana Krejčíková

Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

Rádi bychom vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako možnost dlouhobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/21 naleznete v přiloženém souboru a na webové stránce http://www.fulbright.cz/stipendia. V nejbližších dnech bude v pilotním programu spuštěna nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu. Na stránkách je také přehled stipendistů z posledních let https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/


Přílohy:

Fulbright

Jana Krejčíková

CfP: konference Machiavelli and Contemporary Politics

Institut politologických studií FSV UK pořádá v listopadu v Praze mezinárodní konferenci Machiavelli and Contemporary Politics. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 15.7.2019


Přílohy:

CfP

Jana Krejčíková

Projektové výzvy z programu International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě. IVF nabízí granty v těchto modulech: 1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020. 2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství) 3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace: https://www.visegradfund.org/apply/grants/   Elektronické podávání projektů: http://my.visegradfund.org/grants Pravidla pro podávání projektů: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2018/01/Grant-Guidelines-1.pdf


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

Byl vyhlášen grant Husovy nadace. Podporují se doktorandi či doktoři do 40 let ve společenskovědních a humanitních oborech. Nadace podpoří sepsání odborné eseje v rozsahu 70-100 normostran na vyhlášená témata:Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018 Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019.

 

Vyhlašuje se také stipendium Husovy nadace pro doktorandy a doktory do 35 let v neaplikovaných společenskovědních, humanitních a příbuzných oborech. Stipendium činí 80 tisíc Kč. Podrobné informace:http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019. 


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková