SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politologie
Magisterské studium
Politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace o oboru

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky.


Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou oboru Politologie je  prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.koordinátorem je  PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

Písemná část:

  1. Test ověřující základy politologických znalostí a reálií domácí a zahraniční politiky.

Ústní část:

  1. V ústní části přijímacího řízení má uchazeč prokázat své znalosti oboru odpovídající znalostem bakalářského stupně studia včetně teoretických základů oboru.

  2. Uchazeč je současně povinen při ústním přijímacím řízení předložit komisi seznam literatury, který vyjadřuje a dokládá specifický zájem uchazeče o obor. Nejedná se tedy o seznam veškeré literatury, s níž se uchazeč v předchozích letech studia seznámil, ale pouze o výběr literatury, který umožní komisi učinit si konkrétní představu o profesních, oborově zaměřených zájmech uchazeče. K této prezentaci vlastního zájmu může uchazeč využít svých dosavadních prací (včetně bakalářské práce, pokud se tato tematicky vyjadřuje budoucí profesní orientaci uchazeče).

  3. Ústní část přijímacího řízení tak zahrnuje pohovor o dosavadních znalostech uchazeče odpovídajících znalostem absolventa bakalářského programu Politologie a současně diskusi o tematickém a specializačním zaměření uchazeče.


Pro více informací se obraťte na sekretariát IPS nebo na studijní oddělení.


NOVÉ! Doporučený přehled základní literatury k přijímacímu řízení


Ukázkové testy naleznete zde proklikem


Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!

PolitologieZákladní informace o oboru

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky.


Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou oboru Politologie je  prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.koordinátorem je  PhDr. Kamil Švec, Ph.D.Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

Písemná část:

  1. Test ověřující základy politologických znalostí a reálií domácí a zahraniční politiky.

Ústní část:

  1. V ústní části přijímacího řízení má uchazeč prokázat své znalosti oboru odpovídající znalostem bakalářského stupně studia včetně teoretických základů oboru.

  2. Uchazeč je současně povinen při ústním přijímacím řízení předložit komisi seznam literatury, který vyjadřuje a dokládá specifický zájem uchazeče o obor. Nejedná se tedy o seznam veškeré literatury, s níž se uchazeč v předchozích letech studia seznámil, ale pouze o výběr literatury, který umožní komisi učinit si konkrétní představu o profesních, oborově zaměřených zájmech uchazeče. K této prezentaci vlastního zájmu může uchazeč využít svých dosavadních prací (včetně bakalářské práce, pokud se tato tematicky vyjadřuje budoucí profesní orientaci uchazeče).

  3. Ústní část přijímacího řízení tak zahrnuje pohovor o dosavadních znalostech uchazeče odpovídajících znalostem absolventa bakalářského programu Politologie a současně diskusi o tematickém a specializačním zaměření uchazeče.


Pro více informací se obraťte na sekretariát IPS nebo na studijní oddělení.


NOVÉ! Doporučený přehled základní literatury k přijímacímu řízení


Ukázkové testy naleznete zde proklikem


Vedle zde uvedených informací doporučujeme sledovat i informace pro uchazeče uvedené na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze!