Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Katedra mezinárodních vztahů (KMV) nabízí navazující dvouletý magisterský program Mezinárodní vztahy. Program je vyučovaný v české (Mezinárodní vztahy, MV) i anglické (Master in International Relations, MAIN) jazykové verzi. Program poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. V jádru studia stojí zaměření na klíčové problémy současného mezinárodního řádu a konkrétní krize, jimž mezinárodní společenství čelí. Ty sahají od zásadního ohrožení mezinárodní bezpečnosti a stability představovaného ruskou invazí na Ukrajinu, po střednědobé a dlouhodobé otázky spojené s mocenským soupeřením USA a Číny, globální ekonomikou nebo životním prostředím. Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž v globalizovaném světě čelí jak státy, tak nestátní aktéři, např. firmy a nadnárodní korporace, neziskové organizace nebo my jako jednotlivci. V interdisciplinárním rámci se studenti učí o hlavních předmětech konfliktů v mezinárodní politice, ale také o fungování Evropské unie (EU) a globálních institucí. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade obor důraz na rozvoj analytických schopností studentů a jejich kritického myšlení. Díky široké škále dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky i akademickou sféru.

Program nabízí možnost double-degree studia ve spolupráci s prestižní Katedrou politologie a veřejné správy (Department of Politics and Public Administration) Univerzity v Kostnici. Vybraní studenti tak mají možnost získat magisterský titul jak z Univerzity Karlovy, tak z Univerzity v Kostnici. Uchazeči o double-degree program jsou vybírání na základě dosavadních výsledků po prvním semestru studia.

Relevantní informace k programu a k přihláškám jsou dostupné na stránkách Fakulty.

Garantem programu Mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D.

Koordinátorem programu Mezinárodní vztahy je Mgr. Viera Martinková, Ph.D.