Politologie

Politologie

Základní informace o programu

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního programu POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky.

 

Studium je určeno absolventům bakalářského studia oboru politologie, případně jiných společenskovědních oborů, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti z oboru politologie, a to zejména v oblasti politické teorie, metodologie a srovnávací politologie. Program umožňuje specializaci na problematiku českého politického systému a demokratie v zemích EU (analýzu politických stran, stranických systémů a teorii koalic), otázky související s tématem decentralizace a víceúrovňového vládnutí (komunální problematiku). Ve studijním plánu jsou také předměty vyučované v angličtině, a proto je nutné, aby měl student odpovídající znalost tohoto jazyka.

 

Absolventi magisterského programu Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.

Garantkou programu Politologie je  Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.koordinátorem je Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.

 

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete zde.