Politologie

Politologie

Základní informace o programu

Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního programu POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky.

Absolventi magisterského programu Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.

Garantkou programu Politologie je  Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c.koordinátorem je Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.

 

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete zde.