Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia

Program bezpečnostních studií prošel po skončení studené války radikální proměnou, která vedla k jeho rozšíření o nové oblasti zájmu mimo tradiční sféru vojenské bezpečnosti. Dnes pokrývá témata bezpečnosti politické, ekonomické, societální, environmentální. Kromě bezpečnosti ve vztazích mezi státy je stále větší důraz kladen na vnitrostátní konflikty, nestátní bezpečnostní aktéry a dynamiku globálního systému, propojeného stále intenzivněji napříč regiony, zeměmi i tématy.

Magisterský studijní programu Bezpečnostní studia, ustavený na Fakultě sociálních věd v roce 2007 ve spolupráci s Prague Institute for Security Studies (PSSI) respektuje interdisciplinární charakter současných bezpečnostních studií, vychází však z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. Studenti a studentky oboru projdou po teoretické a metodologické průpravě výukou v celkem pěti modulech (strategická studia, regionální studia, bezpečnost a technologie, evropská a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia). V každém modulu studenti absolvují povinný pilířový kurz a poté si budou vybírat z předem definované skupiny povinně volitelných předmětů.

Absolventi programu se na základě obecných konceptů bezpečnostních, konfliktních a strategických studií i mezinárodních vztahů naučí analyzovat bezpečnostní problémy v jejich specifičnosti i komplexitě. Budou schopni je zasadit do příslušného politického, společenského i historického kontextu, posoudit jejich relevanci, identifikovat klíčové aktéry a zhodnotit jejich motivaci i navrhnout prakticky orientovaná řešení těchto problémů. Své znalosti budou umět aplikovat na konkrétních regionálních či funkčně vymezených příkladech s důrazem na evropské a euroatlantické souvislosti. Během studia se naučí zpracovávat informace, posoudit jejich důležitost, analyzovat je a zařadit do příslušného kontextu. Schopnost zpracovat detailní informace v bezpečnostní oblasti bude prostředkem k pochopení širších sociálních souvislostí. Vysoké zastoupení seminární formy výuky bude potom prostředkem k osvojení potřebných argumentačních schopností v písemné i ústní podobě. Studenti programu budou moci využít existující i kontakty katedry bezpečnostních studií s exekutivní sférou, včetně institucionalizované spolupráce s Ministerstvem obrany ČR, a dlouhodobě budovaný systém hostování profesorů z prestižních zahraničních institucí (v minulosti např. Princeton University, Tufts University, Sekretariátu Rady EU nebo Ministerstva energetiky USA).

 

Garant programu: doc. Vít Střítecký

Koordinátor programu: Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Další informace včetně podmínek přijímacího řízení naleznete zde.