Spolek Alumni IPS

Spolek Alumni IPS

Vítejte na stránkách Alumni IPS. Tento spolek byl založen dne 15. března 2016 a působí při Institutu politologických studií FSV UK.

Poslání

Posláním spolku je být funkční platformou pro vzájemné setkávání a budování vztahů mezi absolventy IPS FSV UK a přispívat ke zvyšování kvality akademického i profesionálního rozvoje stávajících studentů institutu.

Alumni Board

V čele spolku stojí Alumni Board složený z absolventů – dobrovolníků, kteří se podílejí na vytvoření strategie a stanovení cílů.

Aktuální složení: Pavel Přikryl, Viera Knutelská, Miroslava Kuľková, Aleš Blaha, Iva Petříčková , Vladimír Hurych a Petr Pešek
 

Členství

Členem Alumni IPS se může stát každý absolvent IPS. Členství vzniká po vyplnění registračního formuláře zde