Přehled řešených projektů na IPS

Přehled řešených projektů na IPS

 

Zde naleznete seznam současných i minulých projektů řešitelů IPS. Kompletní seznam projektů FSV UK naleznete zde.

 

HORIZON2020/HORIZON EUROPE

 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
101060899 (koordinátorské pracoviště - Central European University, Maďarsko)

Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response (AUTHLIB)

PhDr. Petra Guasti, M.A., Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)

2022-2025

101092077 (koordinátorské pracoviště - Maastricht University) Transforming and Defending Multilateralism: European Union Support for more Robust, Effective and Democratic Global Governance (ENSURED) Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2026

 

Grant from the Economic and Social Research Council (ESRC)

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

Grant ESRC

 Mobilisation of foreign fighters in the former Soviet Union

prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

01/2022 – 06/2024

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel

Doba trvání

VI04000044 Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19 Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. 2021-2022
VK01020207 Systém pro strategické řízení bezpečnostního výzkumu (Hlavní příjemce: Technologické centrum Praha z.s.p.o)

Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2023-2026
VK01030216 Automatizovaný systém pro zvýšení stupně ochrany kritických infrastruktur s využitím kyberfyzikálních technologií (Hlavní příjemce: AgentFly Technologies s.r.o) prof. PhDr. RNDr. Nik Hynek M.A., Ph.D. 2023-2025

 

CELSA

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

CELSA/21/009

Contested Heritage. A multilevel Analysis of the securitization of heritage and its challenges for EU and UN actorness (COHERE). 

Aliaksei Kazharski, Ph.D

2021 - 2023 

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

TL02000352

Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2019 - 2021

TL02000540

 

Přímá volba starostů

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

2019 - 2021

TL01000322

Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2018 - 2020

TL01000181

Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru

Nikola Schmidt, Ph.D.

2018 - 2021

TL01000432

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení souvislosti pro ČR (hlavní řešitel ÚMV)

Martin Riegl, Ph.D.

2018 - 2021

TL03000123

Expoziční vzdělávací nástroje Paměti národa pro 21. století (hlavní řešitel POST BELLUM o.p.s.)

Jan Charvát, Ph.D.

2020 - 2023

TL05000626 (hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.)

Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době

Hana Kubátová, M.A., Ph.D.

2021-2023

 

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

20-05069S Ústavní zvyklosti ve střední Evropě doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 2020-2023
21-14872S

Bratrovražedné zběhnutí: jak krevní msta formuje protidžihádistickou mobilizaci

prof. PhDr. Emil Aslan Ph.D. 2021-2023
21-08124S Ratifikace všeobecných smluv o kontrole zbrojení: vysvětlující faktory doc. PhDr. Jan Karlas M.A., Ph.D. 2021-2023
22-08336S Vzájemná interakce vlastní a cizí perspektivy v politickém rozhodování: perspektiva kvantové sociální vědy Mgr. Jakub Tesař, Ph.D. 2022-2024

 

Primus

Primus je určen pro mladé perspektivní vědce, kteří působili v zahraničí.

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

Primus/17/HUM/24

Hybridní revoluční aktéři v globální politice

PhDr. M.Phil. Ondřej Ditrych, Ph.D.

2018 - 2020

PRIMUS/21/HUM/012

Globální toky politických informací

Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D

2021-2023

PRIMUS/22/HUM/005 Experimentální laboratoř pro výzkum mezinárodní bezpečnosti PhDr. Michal Smetana, Ph.D. 2022-2025 (do března 2023 na IPS)
 PRIMUS/22/HUM/011 Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice Dr. Irena Kalhousová 2022-2025

 

 

UNCE - Univerzitní centra excelence

Univerzitní výzkumná centra

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

UNCE/HUM/009

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti

Hana Kubátová, M.A., Ph.D.

2018 - 2023

UNCE/HUM/028

Pražské centrum pro výzkum míru

Prof. Dr. Harald Müller

2018 - 2023

UNCE/HUM/037

 

Spojení člověk - stroj a jeho vliv na mezinárodní řád

Prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.

2018 - 2022

 

Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

376213 A-SP

Geopolitika nového světového řádu? Analýza a reformace Euroasianismu

Nuno Albino Morgado

2013-2015

538213 A-SP

Aplikace klasických teorií strategie odstrašení na asymetrické hrozby kyberprostoru

Nikola Schmidt

2013-2015

1620514 A-SP

Zámořská území evropských států: politologická specifika vztahu k metropoli a ústavněprávní charakteristika

Vlastimil Bernas

2014-2016

632214 A-SP

Odstrašení ve vesmírném prostoru: konceptualizace nastavajícího bezpečnostního fenoménu

Kamila Čermáková

2014-2016

1056214 A-SP

Diskursivní analýza vlivu nelegálního přistěhovalectví ve Středomoří na současnou migrační a azylovou politiku EU

Ondřej Kaleta

2014-2016

368214 A-SP

Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky

Ilona Kruntorádová

2014-2016

834214 A-SP

Obchodní režimy v subsaharské Africe

Vilém Řehák

2014-2015

734214 A-SP

Nepřímé nátlakové strategie: jaderné zbraně a tiché hrozby v mezinárodních krizích

Michal Smetana

2014-2016

1456414 A-SP

Scénáře nového mezinárodního režimu ochrany klimatu v preferencích členských států EU

Přemysl Štěpánek

2014-2015

904414 A-SP

Kvantová teorie mezinárodních vztahů: Aplikace poznatků kvantové teorie v systémové teorii mezinárodních vztahů

Jakub Tesař

2014-2016

544214 A-SP

Sionistická governmentalita a formování subjektu: Případ izraelských vojáků

Jakub Záhora

2014-2016

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

122215 A-SP

Pozice v Arktickém geopolitickém systému: síťová analýza výměn v ekonomickém, vojenském a sociálně-demografickém prostoru

Irina Valko

2015-2016

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

203215 A-SP

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu

Jan Daniel

2015-2016

234815 A-SP

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace

Nikola Schmidt

2015-2016

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

274415 A-SP

Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Martin Kryšpín Vimmr

2015-2017

340315 A-SP

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit

Lukáš Kantor

2015-2016

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

368615 A-SP

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990.

Klára Marková

2015-2016

332921 A-SP Veřejná diplomacie mezinárodních organizací Adéla Blažková 2021-2023
88222 A-SP Mediální viditelnost protestních hnutí v době po Arabském jaru v regionu MENA Tereza Plíštilová 2022-2024
246422 A-SP Proč je veřejnost zapojená do činnosti mezinárodních organizací? Analýza účasti veřejnosti na aktivitách mezinárodních organizací od roku 2000 Jan Dostál 2022-2024
295122 A-SP Rozdílné úrovnĕ radikalizace muslimské mládeže v Albánii a Kosovu: Vysvĕtlující studie Kledian Myftari 2022-2024
302422 A-SP Proměna vnitřního fungování poboček celostátních politických stran ve Skotsku v kontextu devoluce Marie Skutilová

2022-2023

30123 A-SP Analýza smíšených metod online mobilizace krajní pravice během COVID-19 Jonathan Collins 2023-2025
42123 A-SP Technologie hegemonií v Anglosféře a dalších kontextech Michal Šenk 2023-2025
146323 A-SP Jak se ústavní systém vypořádává s překračováním pravomocí prezidenta ČR Gor Vartazaryan 2023

7. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

317767

Liberalism in Between Europe and China (LIBEAC)

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2013-2016

 

NATO

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

 

Crisis Games: NATO Crisis Management Simulation

Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2015

 

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

CZ.2.17/3.1.00/36242

Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy

UK FSV

2013-2015

 

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

BV III/1-VS

Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019

 

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020

VH20182020040

Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS

Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

2018-2021

VI04000044

Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19

Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2021-2022

 

ERASMUS+

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
 

610516

 

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

 

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

 

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

 

(odpovědný řešitel na FSV UK)

 

2019-2023

2020-1-DE02-KA204-007447 (hlavní příjemce - ISIS GmbH ) Smart for Democracy and Diversity - Digital Education Concepts for Diversity and Democratic Participation Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023

101127459 

(hlavní příjemce - Katholieke Universiteit Leuven)

Challenges and Opportunities for EU Heritage Diplomacy in Ukraine Aliaksei Kazharski, Ph.D. 2023-2026

 

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel  Doba trvání

21910314(hlavní příjemce - ZIP Institute)

Empowering Youth and Grassroots Organisations to

Advocate for Social Service Delivery at Local Level

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2019-2020

 

OSTATNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Číslo projektu

Poskytovatel grantu

Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
The Stanton Foundation Public Support for Nuclear Arms Control: An Experimental Survey Approach

doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

2023-2024 (do března 2023 na IPS)