COOPERATIO

COOPERATIO

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově na období 2022 - 2026. Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio. Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v letech 2022-2026 systematicky rozvíjeny. Podrobné informace k programu jsou zveřejněny na webu Univerzity Karlovy. 

Zde naleznete dedikaci Cooperatio.

Dedikace Cooperatio v textech

  • "Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti xxx." - xxx = Politické vědy, nebo zkratka POLS.
  • “This work was supported by the Cooperatio Program, research area   xxx". xxx = Political Science, nebo zkratka POLS.

Podrobnější informace naleznete na stránkách FSV.