Příklady aktuálně řešených projektů

Příklady aktuálně řešených projektů

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel

Doba trvání

101092077 (koordinátorské pracoviště - Maastricht University) Transforming and Defending Multilateralism: European Union Support for more Robust, Effective and Democratic Global Governance (ENSURED) Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2026

Pandemie, nerovnost, migrace, klimatická změna: to jsou příklady zásadních transnacionálních výzev, kterým lze čelit jen kolektivní akci v celosvětovém měřítku. Ale globální pravidla, normy a instituce jsou pod rostoucím tlakem. Co bude zapotřebí k oživení mezinárodní spolupráce v době velmocenské rivality a prohlubujících se krizí? ENSURED je tříletý výzkumný projekt financovaný z programu Horizon Europe, který bude zkoumat, jak může Evropská unie přispět k obraně multilateralismu – jak uspět v tom, aby bylo globální vládnutí robustnější, efektivnější a demokratičtější.

 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel

Doba trvání

VK01020207 Systém pro strategické řízení bezpečnostního výzkumu (Hlavní příjemce: Technologické centrum Praha z.s.p.o)

Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2023-2026

Projekt je zaměřen na vytvoření a zavedení systému pro poskytování strategických informací o existujícím potenciálu bezpečnostního výzkumu v ČR i o nově se objevujících příležitostech ve vazbě na nové technologické trendy a měnící se potřeby bezpečnostního systému. Projekt bezprostředně reaguje na aktuální potřebu MV ČR metodické a analytické podpory pro tvorbu a implementaci politiky bezpečnostního výzkumu a získávání strategických informací pro efektivní řízení systému bezpečnostního výzkumu v ČR a jeho internacionalizace. 

 

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel

Doba trvání

PRIMUS/22/HUM/011 Minulost přítomností: role traumatické historie v zahraniční politice Dr. Irena Kalhousová 2022-2025

Projekt PRIMUS zkoumá význam historie v zahraniční politice. S ohledem na roli historie a její instrumentalizaci v demokraciích, kterou zhoršuje nativistický populismus, tento projekt zkoumá, jak problematická a traumatická minulost ovlivňuje mezinárodní vztahy. Analyzujeme, jak historická traumata utvářejí současnou politiku v EU a v Izraeli a mezi evropskými státy a Izraelem. Tento projekt je relevantní mimo jiné i vzhledem k probíhajícím politickým debatám týkající se paměti, populismu, zahraniční politiky a evropské integrace. Šestičlenný tým projektu PRIMUS sdružuje výzkumníky z České republiky, USA, Velké Británie a Izraele.