SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Bakalářské studium
Studijní obory
Bakalářské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Institut politologických studií FSV UK uskutečňuje na bakalářské úrovni výuku ve dvou studijních oborech:

Politologie a mezinárodní vztahy


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.


Garantem studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (osobní stránka)


Koordinátorem bakalářského oboru PMV je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (osobní stránka; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů:

Povinné předměty

108 kreditů

Povinně volitelné předměty – cizí jazyk

6 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

Minimálně 43 kreditů

Celofakultní povinně volitelné předměty

Minimálně 5 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)


Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:
Politologie a veřejná politika


Studium bakalářského oboru Politologie a veřejná politika je určeno absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, sociální, vzdělávací atd.)


Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Garantem studijního oboru Politologie a veřejná politika je prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (osobní stránka)


Koordinátorem oboru PVP je Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. (osobní stránka; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů


Povinné předměty:

111 kreditů

z toho

Povinné oborové předměty

103 kreditů

z toho

Povinné předměty - skupina bakalářských kurzů

8 kreditů

Povinně volitelné předměty celkem:

minimálně 42 kreditů

z toho

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

z toho

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 27 kreditů

(Volitelné předměty, viz čl. 9 Studijního a zkušebního řádu UK)

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)


Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


  • Obhajoba bakalářské závěrečné práce (dle Pravidel pro organizaci studia FSV, čl. 11, odkaz zde)

  • Politologie - seznam otázek najdete zde

  • Veřejná a sociální politika - seznam otázek najdete zde

  • Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky - seznam otázek najdete zde


Seznam doporučené literatury pro přípravu na státní zkoušky najdete zde

Přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v Karolince

Průvodce po studiu naleznete zde


Kontakty


Institut politologických studií FSV UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 – Jinonice


Telefon: (+420) 251 080 214


Email: info.pvp@fsv.cuni.cz


Bakalářské studium
Institut politologických studií FSV UK uskutečňuje na bakalářské úrovni výuku ve dvou studijních oborech:

Politologie a mezinárodní vztahy


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia, respektive případným absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.


Garantem studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (osobní stránka)


Koordinátorem bakalářského oboru PMV je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (osobní stránka; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů:

Povinné předměty

108 kreditů

Povinně volitelné předměty – cizí jazyk

6 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

Minimálně 43 kreditů

Celofakultní povinně volitelné předměty

Minimálně 5 kreditů

Volitelné předměty

Maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)


Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:
Politologie a veřejná politika


Studium bakalářského oboru Politologie a veřejná politika je určeno absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se staly odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, sociální, vzdělávací atd.)


Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Garantem studijního oboru Politologie a veřejná politika je prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (osobní stránka)


Koordinátorem oboru PVP je Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. (osobní stránka; povinnosti koordinátora)


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů


Povinné předměty:

111 kreditů

z toho

Povinné oborové předměty

103 kreditů

z toho

Povinné předměty - skupina bakalářských kurzů

8 kreditů

Povinně volitelné předměty celkem:

minimálně 42 kreditů

z toho

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

z toho

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 27 kreditů

(Volitelné předměty, viz čl. 9 Studijního a zkušebního řádu UK)

(garant rozhoduje, jak budou využity; zkouška znamená minimálně 4 kredity a zápočet minimálně 2 kredity)


Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


  • Obhajoba bakalářské závěrečné práce (dle Pravidel pro organizaci studia FSV, čl. 11, odkaz zde)

  • Politologie - seznam otázek najdete zde

  • Veřejná a sociální politika - seznam otázek najdete zde

  • Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky - seznam otázek najdete zde


Seznam doporučené literatury pro přípravu na státní zkoušky najdete zde

Přehled povinných a volitelných předmětů naleznete v Karolince

Průvodce po studiu naleznete zde


Kontakty


Institut politologických studií FSV UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 – Jinonice


Telefon: (+420) 251 080 214


Email: info.pvp@fsv.cuni.cz