Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia

Tento program reaguje na naléhavé agendy současného bezpečnostního prostředí a nabízí studentům komplexního průvodce bezpečnostními, konfliktními a strategickými studiemi. Program respektuje multidisciplinární rozměr současných bezpečnostních studií, které čelí analytickým výzvám v tradičních i netradičních oblastech. Studenti proto získají teoretickou a metodologickou průpravu, která jim umožní řešit bezpečnostní otázky sahající od konvenčních konfliktů a válek až po nekonvenční agendy spojené s kybernetickou nebo vesmírnou sférou. Absolventi programu budou připraveni na kariéru v bezpečnostních funkcích ve vládních úřadech a veřejné správě, zpravodajských službách, mezinárodních organizacích, nevládních organizacích či výzkumných institucích. V neposlední řadě se mohou uplatnit v soukromém sektoru v rámci odvětví zaměřujících se na bezpečnostní analýzu a analýzu rizik.

Studenti si mohou při zápisu do studia vybrat jednu ze čtyř specializací: (i) Bezpečnost, technologie a společnost, (ii) Strategická a válečná studia, (iii) Mírová a konfliktní studia, (iv) Globální a regionální bezpečnost, nebo si vybrat obecná Bezpečnostní studia bez specializace.

Program nabízí možnost double degree ve spolupráci s Department of political science and public administration na Univerzitě v Kostnici. Vybraní studenti tak mohou kromě magisterského studia Bezpečnostních studií na Univerzitě Karlově získat i magisterský titul v oboru Politika a veřejná správa na Univerzitě v Kostnici. Uchazeči do programu double degree jsou vybíráni meritorně po prvním semestru studia.

 

Garantem programu Bezpečnostní studia je doc. PhDr. Vít Střítecký M.Phil., Ph.D.

Koordinátorem programu Bezpečnostní studia je Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Podoba státní závěrečné zkoušky od ledna 2018 zde.

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2016-2020) ke stažení