Ředitel

Ředitel

Petr Jüptner je akademickým pracovníkem a od roku 2011 ředitelem Institutu politologických studií. Byl řešitelem dvou projektů Grantové agentury České republiky. Zaměřuje se na komunální politiku s důrazem na slučování obcí, politické aktéry a problematiku přímé volby starostů.   

E-mail petr.juptner@fsv.cuni.cz
Telefon 267 224 239
Kancelář C628
Úřední hodiny pro vyučující https://konzultace.fsv.cuni.cz/
Konzultační hodiny pro studenty https://konzultace.fsv.cuni.cz/

Zástupkyně ředitele

Malvína Krausz Hladká je akademickou pracovnicí a od roku 2016 zástupkyní ředitele Institutu politologických studií. Od února 2022 zároveň působí na FSV jako proděkanka pro studijní záležitosti.  Zaměřuje se na integraci a regionalizaci Latinské Ameriky, geopolitiku a vztahy regionu k zahraničí.

E-mail malvina.hladka@fsv.cuni.cz
Telefon +420 267 224 239
Kancelář C628
Konzultační hodiny https://konzultace.fsv.cuni.cz/