Ředitel

Ředitel

Petr Jüptner je akademickým pracovníkem a od roku 2011 ředitelem Institutu politologických studií. Byl řešitelem dvou projektů Grantové agentury České republiky. Zaměřuje se na komunální politiku s důrazem na slučování obcí, politické aktéry a problematiku přímé volby starostů.   

E-mail petr.juptner@fsv.cuni.cz
Telefon +420 296 824 649 
Kancelář 406
Úřední hodiny pro vyučující Út: 11:30 - 12:15, 16:30 - 17:15
Konzultační hodiny pro studenty Út: 12:15 - 13:00, 17:15 - 18:00

Zástupkyně ředitele

Malvína Krausz Hladká je akademickou pracovnicí a od roku 2016 zástupkyní ředitele Institutu politologických studií. Od února 2018 zároveň působí na FSV jako členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy. Zaměřuje se na integraci a regionalizaci Latinské Ameriky, geopolitiku a vztahy regionu k zahraničí.

E-mail malvina.hladka@fsv.cuni.cz
Telefon +420 296 824 649 
Kancelář 403
Konzultační hodiny Čt 11:00 - 12:20